Elektrycznosc serca (2011)

advertisement
Elektryczność
serca
Danuta Makowiec
Instytut Fizyki Teoretycznej i
Astrofizyki
Żyła górna
Lewy
przedsionek
Prawy
przedsionek
Prawa
komora
Żyła
dolna
Lewa
komora
1000
NN interval
900
800
700
600
500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
beat number
8500
9000
9500
10000
NN
NN
7001
8001
9001
5001
5001
6001
7001
8001
9001
NN
6001
NN
5001
6001
7001
8001
9001
5001
6001
7001
8001
9001
Który wykres opisuje rytm serca zdrowego?, rytm serca 2 tygodnie po transplantacji ?
10 lat po transplantacji ? czy serię losowo wygenerowaną ?
Kanały łączności międzykomórkowej
Elektryczna
aktywność
pojedynczej
komórki
Model automatu komórkowego
 A
 
2
 A
 
 nA 
…
F
 
1
F
 
2
 A
 
1
…
R
 
 nR 
…
 R
 
2
 R
 
1
F
 
 nF 
 A
 
2
 A
 
 nA 
…
F
 
1
F
 
2
 A
 
1
…
R
 
 nR 
…
 R
 
2
 R
 
1
F
 
 nF 
 A
 
2
 A
 
 nA 
…
F
 
1
F
 
2
 A
 
1
…
R
 
 nR 
…
 R
 
2
 R
 
1
F
 
 nF 
 A
 
2
 A
 
 nA 
…
F
 
1
F
 
2
 A
 
1
…
R
 
 nR 
…
 R
 
2
 R
 
1
F
 
 nF 
 A
 
2
 A
 
 nA 
…
F
 
1
F
 
2
 A
 
1
…
R
 
 nR 
…
R
 
 t *
 R
 
2
R
 
 t *
 R
 
1
F
 
 nF 
 A
 
2
 A
 
 nA 
…
F
 
1
F
 
2
 A
 
1
…
R
 
 nR 
…
R
 
 t *
 R
 
2
R
 
 t *
 R
 
1
F
 
 nF 
Download