Zakażenia i zachorowania etiologii HCV

advertisement
Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV
Zakażenia i zachorowania etiologii
HCV
- klinika, diagnostyka, leczenie
HCV
zidentyfikowany w 1989 roku
należy do rodziny Flaviviridae
zawiera jednoniciowy RNA
koduje białka strukturalne i niestrukturalne (co najmniej 10)
ma 6 podstawowych genotypów
posiada wysoką zdolność mutacji
namnaża się głównie w hepatocytach
ma możliwość przetrwania w rezerwuarach
pozawątrobowych
Geograficzny rozkład genotypów HCV
Globalny rozkład genotypów
Polska
Genotypy
1b ~ 75%
1a ~ 5%
3a ~ 17%
4c+d< 1%
Genotyp HCV:
Typ
Historia naturalna zakażenia HCV
Ostre zakażenie HCV
~ 80%
Przewlekłe zapalenie wątroby typu C
20%  20 lat
Marskość wątroby
1,1% /r
0,4% /r
Krwotok z żylaków
przełyku
Rak
wątrobowo
komórkowy
86% /r
Wątrobowa
encefalopatia
40% /r
68% /r
Zgon
Wodobrzusze
11% /r
Zakażenia HCV przebiegają
z mało charakterystycznymi objawami
długotrwałe zmęczenie
apatia
nadmierna senność
stany depresyjne
objawy grypopodobne
(bóle stawów, kości, mięśni, stany podgorączkowe)
zaburzenia dyspeptyczne
(niestrawność, wzdęcia, nudności, wymioty)
Manifestacja pozawątrobowa zakażenia
HCV
Hematologiczna
krioglobulinemia mieszana, chłoniaki B,
gammapatie, małopłytkowość
Autoimmunologiczna zapalenie tarczycy, kłębkowe zapalenie nerek
Skórna
porfiria skórna późna, liszaj płaski
Endokrynologiczna
cukrzyca
Reumatologiczna
zapalenie wielostawowe
Psychiatryczna
neurastenia, depresja
Modele progresji choroby
Progresja
włóknienie
0
szybka
pośrednia
wolna
5-10 lat
15-30 lat
> 30 lat
1
2
marskość
3
4
HCC
3% /r
niewyrównanie
5% - 10% /r
zgon 2%
- 5% /r
Marskość wątroby
szanse przeżycia z wyrównaną marskością wątroby:
- 3 lata - 96%
- 5 lat - 91%
- 10 lat - 79%
szanse maleją o połowę w przypadku dekompensacji
marskości (ryzyko dekompensacji 5-10% na rok)
ryzyko powikłań po 5 latach od rozpoznania marskości:
- niewydolność wątroby - 18%
- HCC
- 7%
- zgon
- 9%
HCC (Hepatocellular carcinoma)
Rak wątrobowokomórkowy
przewlekłe zapalenie wątroby typu C jest pierwszą w
Europie (60% przypadków), a drugą na świecie
przyczyną raka wątrobowokomórkowego (HCC)
HCC występuje od 20 do 200 razy częściej u chorych na
marskość wątroby o etiologii HCV w porównaniu do nie
zakażonych
wykrycie we wczesnej fazie daje szanse na leczenie
- resekcja chirurgiczna, transplantacja wątroby,
przezskórna ablacja guza dają 5-letnie przeżycie u 5070% chorych
Główne wskazania do wykonania
badań w kierunku zakażenia HCV
podwyższona aktywność enzymów wątrobowych
powiększenie wątroby
przetaczanie krwi przed 1993 rokiem
wielokrotne hospitalizacje
częste przyjmowanie leków w iniekcjach lub pobieranie krwi
drobne zabiegi chirurgiczne lub endoskopowe
kolczykowanie, tatuowanie
stosowanie dożylnych/donosowych środków odurzających
Diagnozowanie zakażeń HCV
1. Oznaczenie anty-HCV - test przesiewowy
- przeprowadzany nie wcześniej niż po 4 tygodniach od
ekspozycji,
- w przypadku ekspozycji zawodowej, badanie wykonuje
się w dniu wypadku przy pracy w celu określenia
statusu serologicznego pracownika,
- pacjent z wynikiem dodatnim, wymaga dalszej
diagnostyki w jednostce specjalistycznej.
2. Oznaczenie HCV-RNA - test wykrywający czynne zakażenie.
Diagnozowanie zakażeń HCV
Krew
Biochemia
Serologia
Obecność i stężenie wiremii
Analiza sekwencyjna
genomu
Bioptat wątroby
Usg jamy brzusznej
Ocena histopatologiczna
Genotyp
Identyfikacja wczesnych zmian nowotworowych
Cele terapii przeciwwirusowej
zmniejszenie aktywności choroby
eliminacja choroby
profilaktyka powikłań - marskości i HCC
poprawa jakości życia
Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C
Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV
- maj 2010
Leczeniem powinni być objęci chorzy
z ostrym, przewlekłym zapaleniem wątroby
oraz wyrównaną marskością wątroby
o etiologii HCV, jak również z pozawątrobową
manifestacją zakażenia HCV.
Download