Wykaz okazów roślin z objawami chorobowymi,

advertisement
Wykaz okazów roślin z objawami chorobowymi,
które studenci II roku GL studiów I stopnia (inżynierskich) zobowiązani są dostarczyć do Katedry
Fitopatologii Leśnej, jako jeden z warunków zaliczenia ćwiczeń terenowych w roku akademickim 2013/2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Uwagi:




Osutka sosny: (1a) igły podwójne sosny z miseczkami Cyclaneusma minus [30 szt.]; (1b) igły podwójne sosny z
miseczkami Lophodermium pinastri [30 szt.]; (1c) igły podwójne sosny z miseczkami Lophodermium seditiosum [30
szt.]
Opadzina modrzewia: pędy / młode sadzonki z objawami [5 szt.]
Mączniak prawdziwy dębu: (3a) liście dębu z otoczniami sprawcy [10 szt.]; (3b) pędy dębu z liśćmi pokrytymi białym
nalotem [5 szt.]; (3c) pędy dębu z objawami mączniaka i atrofią (niedorozwojem) liści [5 szt.]
Antraknoza liści platana: liście platana z objawami (10 szt.)
Antraknoza liści buka: liście buka z objawami (10 szt.)
Skrętak sosny: (6a) pędy sosny z objawami [5 szt.]; (6b) liście osiki z urediami i teliami Melampsora populnea [10 szt.]
Zamieranie pędów sosny: (7a) pędy z miseczkami Cenangium ferruginosum [7 szt.]; (7b) pędy z owocnikami
Gremmeniella abietina [7 szt.]; (7c) zamierające pędy z igłami brunatniejącymi od nasady [7 szt.]; (7d) zamarłe pędy z
pędami przybyszowymi [7 szt.]
Szara pleśń: pędy / młode sadzonki z objawami [5 szt.]
Zakaźna zgorzel siewek: (9a) siewki iglaste z objawami [10 szt.]; (9b) siewki liściaste z objawami [10 szt.]
Rdza kory sosny zwyczajnej: pędy / części pni z objawami i ecjami sprawców (zebrać wiosną!!!) [5 szt.]
Rdza jodły i goździkowatych: (11a) rak zamknięty na pniu [3 szt.]; (11b) "czarcia miotła" na gałęzi, uiglona (zebrać
wiosną!!!) [5 szt.]; (11c) rośliny goździkowate (podać nazwę gatunkową) z urediami i teliami Melampsorella
caryophyllacearum [10 szt.]
Rak modrzewia: rak otwarty na gałęzi lub pniu z miseczkami Lachnellula willkommii [5 szt.]
Rak gruzełkowy drzew liściastych: pęd z rakiem i oznakami etiologicznymi sprawców [5 szt.]
Holenderska choroba wiązów: pędy z objawami na przekroju poprzecznym / podłużnym [3 szt.]
Opieńkowa zgnilizna korzeni: (15a) pniaczki sosny / świerka z objawami (wycieki żywicy, grzybnia pod korą) [5 szt.];
(15b) , drewno lub kora z ryzomorfami [5 szt.]; (15c) drewno lub kora z płatami grzybni [5 szt.]
Huba korzeni: (16a) pniaczki drzew iglastych z objawami (grzybnia pod korą, owocniki) [5 szt.]; (16b) drewno z
owocnikiem Heterobasidion annosum [5 szt.]; (16c) krążek z pnia świerka / jodły ze zgnilizną twardzieli [3 szt.]
Sinizna drewna: drewno / krążek [3 szt.]
Fomitopsis pinicola: fragment drewna ze zgnilizną i owocnikiem [5 szt.]
Piptoporus betulinus: fragment drewna ze zgnilizną i owocnikiem [5 szt.]
Fomes fomentarius: fragment drewna ze zgnilizną i owocnikiem [5 szt.]
Ganoderma applanatum: fragment drewna ze zgnilizną i owocnikiem [5 szt.]
Phellinus hartigii: fragment drewna ze zgnilizną i owocnikiem [5 szt.]
Phellinus igniarius: fragment drewna ze zgnilizną i owocnikiem [5 szt.]
Phellinus pini: fragment drewna ze zgnilizną i owocnikiem [5 szt.]
Phellinus tremulae: fragment drewna ze zgnilizną i owocnikiem [5 szt.]
Stereum sanguinolentum: fragment drewna ze zgnilizną i owocnikiem [5 szt.]
wszystkie okazy muszą być w stanie suchym
fragmenty drewna / pędów nie mogą być dłuższe niż 30 cm i muszą mieć równo przycięte końce
okazy łamliwe (siewki, liście) należy nakleić na karton (format nie większy niż A4).
każdy okaz należy opatrzyć etykietką zawierającą następujące informacje:
nazwa choroby, miejsce zbioru (miejscowość), data zbioru, zebrał (imię i nazwisko)
Okazy nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane !!!
Terminy przyjmowania okazów: II połowa września (dokładne terminy podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu)
(-) Dr hab. inż. Hanna Stępniewska
Download