W związku z wystąpieniem na terenie Białorusi Afrykańskiego

advertisement
W związku z wystąpieniem na terenie Białorusi Afrykańskiego Pomoru Świń Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Myśliborzu informuje: że
Departament Nadzoru ds. Weterynarii i Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Białorusi
poinformował, że 21.06.2013 r. Białoruskie Państwowe Centrum Weterynaryjne wykryło w materiale
patologicznym pobranym od martwej świni należącej do mieszkańca wioski Czapuń w rejonie
iwiejskim, obwód grodzieński około 150 km od granicy z Polską, materiał genetyczny czynnika
wywołującego ASF.
Państwowa Służba Weterynaryjna Republiki Białorusi prowadzi kompleksowe działania
mające na celu likwidację ogniska oraz niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się choroby.
Afrykański pomór świń (African swine fever, ASF) należy do chorób podlegających
ustawowemu obowiązkowi zgłaszania i zwalczania. Jest to wyjątkowo groźna, nieuleczalna,
wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
Zasadnicze straty związane z wystąpieniem ASF w krajach eksportujących świnie lub
wieprzowinę związane są z całkowitym zablokowaniem importu świń oraz mięsa
wieprzowego z krajów dotkniętych ASF przez kraje wolne od tej choroby.
Z uwagi na brak szczepionki przeciw ASF, zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie
metodami administracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt chorych.
W Polsce dotychczas nie rejestrowano przypadków tej choroby.
Czynnikiem etiologicznym jest Asfivirus, najczęstszą bramą wejścia do organizmu jest
przewód pokarmowy. Zakażenie może nastąpić także przez drogi oddechowe, uszkodzoną
skórę. Okres inkubacji choroby wynosi przeciętnie 4-8 dni. Dominuje ostra postać choroby
przebiegająca z objawami: wysokiej gorączki 41-42ºC, sinica skóry uszu, brzucha i boków
ciała, duszność, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty i niedowład zadu. Wskaźnik
zachorowalności i śmiertelności sięga do 100%.
Wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na wysoką temperaturę, procesy gnilne, wędzenie,
krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 6 miesięcy w mrożonym mięsie. 1%
formalina zabija go dopiero po 6 dniach.
Zawleczenie ASF do Polski jest możliwe w drodze:
1. Przemieszczeń zwierząt dzikich – zagrożenie głównie dotyczy woj. wschodnich (małe stada).
2. Przewożenia przez osoby opuszczające czasowo terytorium UE (turyści) żywności – a
następnie skarmiania świń resztkami (małe stada);
3. Przemytu żywności;
4. Przemieszczeń środków transportu do FR i z powrotem – kontrola na granicy obowiązku
dezynfekcji pojazdów powracających na teren UE, a przewożących do FR i/lub Białorusi i/lub
Ukrainy świnie (duże stada).
Zasadnicze straty związane z wystąpieniem ASF w krajach eksportujących świnie lub wieprzowinę
związane są z całkowitym zablokowaniem wywozu świń oraz mięsa wieprzowego z krajów
dotkniętych ASF do krajów wolnych od tej choroby. Pośrednie straty mogą być znacznie bardziej
dotkliwe.
Restrykcje będą trwać od kilku miesięcy do kliku lat.
Wystąpienie epizootii afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski spowodowałoby straty w
gospodarce kraju w wysokości ok. 0,2 – 1% Produktu Krajowego Brutto (PKB), tj. od 600 mln zł do 3
mld zł.
W związku z tym, że głównym źródłem zakażenia są dziki to należy przedsięwziąć wszelkie
środki związane z izolacją gospodarstwa – zamknięte bramy, nie uszkodzone ogrodzenia,
kompletne materiały do natychmiastowego rozłożenia mat dezynfekcyjnych (trociny, środki
dezynfekcyjne).
Download