„PIENINY 2015”

advertisement
Załącznik do regulaminu
Propozycje tras turystycznych
XXXV OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU KLUBÓW GÓRSKICH PTTK
„PIENINY 2015”
8–10 maja 2015 r.
TRASA nr
Dursztyn
1
PIENINY SPISKIE
Żar (883 m n.p.m.)
Przełęcz Przesła
Niedzica-Zamek
Sromowce Wyżne
PROFIL TRASY
ODCINEK
ODLEGŁOŚĆ


CZAS WG MAPY
6,1 km
5,1 km
3,3 km
14,5 km
252 m
78 m
51 m
381 m
299 m
203 m
114 m
616 m
1:45
1:50
0:50
4:25
Dursztyn – Przełęcz Przesła
Przełęcz Przesła – Niedzica-Zamek
Niedzica-Zamek – Sromowce Wyżne
RAZEM
[hh:mm]
Punkty GOT
Trasa wycieczki
Dursztyn – Żar
Żar – Niedzica-Zamek
Niedzica-Zamek – Szczawnica
RAZEM
Nr grupy górskiej
wg reg. GOT
BZ.08
BZ.08
BZ.08
Punktów
wg reg. GOT
5
10
4
19
TRASA nr
2
PIENINY MAŁE
Jaworki
Wąwóz Homole
Polana pod Wysoką
Pod Wysoką
Wysoka (1050 m n.p.m.)
Pod Wysoką
Durbaszka (942 m n.p.m.)
Pod Durbaszką
Schronisko pod Durbaszką
Pod Durbaszką
Łaźne Skały (770 m n.p.m.)
Szafranówka (711 m n.p.m.)
Schronisko
PTTK Orlica
Szczawnica
PROFIL TRASY
ODCINEK
ODLEGŁOŚĆ
Jaworki – Wysoka
Wysoka – Schronisko pod Durbaszką
Schronisko pod Durbaszką – Szafranówka
Szafranówka – Schronisko PTTK Orlica
Schronisko PTTK Orlica – Szczawnica
RAZEM
4,0 km
2,9 km
5,7 km
1,7 km
0,5 km
14,8 km

477 m
47 m
136 m
3m
1m
664 m

CZAS WG MAPY
35 m
210 m
264 m
273 m
21 m
803 m
2:15
0:50
2:15
0:50
0:10
6:20
[hh:mm]
Punkty GOT
Trasa wycieczki
Jaworki – Wysoka
Wysoka – Durbaszka
Durbaszka – Szafranówka
Szafranówka – Schronisko PTTK Orlica
Schronisko PTTK Orlica – Szczawnica
RAZEM
Nr grupy górskiej
wg reg. GOT
BZ.08
BZ.08
BZ.08
BZ.08
BZ.08
Punktów
wg reg. GOT
10
1
8
2
1
22
TRASA nr
3
PIENINY WŁAŚCIWE
Sromowce Niżne
Schronisko PTTK Trzy Korony
Wąwóz Szopczański
(780 m n.p.m.)
Trzy Korony (982 m n.p.m.)
Ostry Wierch (851 m n.p.m.)
(799 m n.p.m.)
Bajków Groń (716 m n.p.m.)
Sutrówka (749 m n.p.m.)
n.p.m.)
Czertezik (772 m n.p.m.)
Przełęcz Sosnów (650 m n.p.m.)
n.p.m.)
Przeprawa pod Sokolicą
Schronisko PTTK Orlica
Szczawnica
Przełęcz Szopka
Zamkowa Góra
Czerteż (774 m
Sokolica (747 m
PROFIL TRASY
ODCINEK
ODLEGŁOŚĆ


CZAS WG MAPY
3,2 km
1,0 km
1,1 km
1,6 km
2,5 km
1,4 km
0,8 km
11,6 km
341 m
156 m
61 m
43 m
151 m
62 m
3m
817 m
10 m
63 m
199 m
88 m
158 m
257 m
33 m
808 m
1:30
0:35
0:25
0:55
1:20
0:50
0:15
5:20
Sromowce Niżne – Przełęcz Szopka
Przełęcz Szopka – Trzy Korony
Trzy Korony – Zamkowa Góra
Zamkowa Góra – Bajków Groń
Bajków Groń – Sokolica
Sokolica – Przeprawa pod Sokolicą
Przeprawa pod Sokolicą – Szczawnica
RAZEM
[hh:mm]
Punkty GOT
Trasa wycieczki
Sromowce Niżne – Przełęcz Szopka
Przełęcz Szopka – Trzy Korony
Trzy Korony – Czertezik
Czertezik – Sokolica
Sokolica – Szczawnica
RAZEM
Nr grupy górskiej
wg reg. GOT
BZ.08
BZ.08
BZ.08
BZ.08
BZ.08
Punktów
wg reg. GOT
6
3
5
2
3
19
Download