Cennik usług CM Gamma

advertisement
Cennik usług CM Gamma
Ortopedia
Konsultacja ortopedyczna




dr n. med. Grzegorz Adamczyk,
dr n. med. Daniel Kotrych,
prof. dr n. med. Janusz Płomiński
dr n. med. Konrad Słynarski
300 zł
Konsultacja ortopedyczna






dr n. med. Paweł Adamczyk,
dr n. med. Paweł Ambroziak,
lek. Łukasz Antolak
lek. Grzegorz Doroszewski
lek. Maciej Miszczak
lek. Michał Szyszka
Konsultacja ortopedyczna
250 zł
200 zł
Chirurgia kręgosłupa
Konsultacja ortopedyczna
200 zł
Konsultacja neurochirurgiczna
250 zł
Pozostałe specjalizacje
Konsultacja kardiologiczna
180 zł
Konsultacja internistyczna
165 zł
Konsultacja z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej
200 zł
Konsultacja z zakresu chirurgii szczękowej
200 zł
Konsultacja anestezjologiczna
165 zł
Konsultacja reumatologiczna
200 zł
Konsultacja neurologiczna
200 zł
Strona 1 z 3
Cennik usług CM Gamma
Konsultacja z zakresu psychologii zdrowia
130 zł
Diagnostyka ortopedyczna
Zdjęcie RTG jednej strony, jedna projekcja
70 zł
Zdjęcie RTG porównawcze obu stron, jedna projekcja
90 zł
Badanie RTG całych kończyn dolnych AP lub bok
250 zł
Badanie RTG całego kręgosłupa AP lub bok
250 zł
USG jednego narządu ruchu
250 zł
USG dwóch narządów ruchu
470 zł
Badanie USG z nakłuciem
400 zł
Nakłucie pod kontrolą USG (bez ceny leku)
200 zł
Obrazowanie USG przy zabiegu usunięcia zwapnień
450 zł
Rezonans magnetyczny jednego stawu
800 zł
Rezonans magnetyczny jednego odcinka kręgosłupa
500 zł
Tomografia komputerowa jednej okolicy
350 zł
Tomografia komputerowa porównawcza/obustronna jednej okolicy
600 zł
Tomografia komputerowa jednej okolicy z oceną rotacji
500 zł
Podanie kontrastu dożylnego do badania rezonansu magnetycznego
250 zł
Podanie kontrastu dożylnego do badania tomografii komputerowej
220 zł
Podanie kontrastu dostawowego pod kontrolą USG
320 zł
Strona 2 z 3
Cennik usług CM Gamma
Diagnostyka kardiologiczna
Badanie EKG bez opisu
20 zł
Badanie EKG z opisem
50 zł
Echo serca
150 zł
Holter EKG 24 godzinny 3-kanałowy
130 zł
Holer ciśnieniowy
130 zł
Holter EKG 24 godzinny + holter ciśnieniowy
250 zł
Medycyna żywienia / psychologia zdrowia
Konsultacja z zakresu medycyny żywienia – pierwsza
270 zł
Konsultacja z zakresu medycyny żywienia – kolejna
200 zł
Procedury operacyjne
Kosztorys leczenia operacyjnego i hospitalizacji jest przygotowywany dla każdego
pacjenta indywidualnie w oparciu o zalecenia lekarza prowadzącego. Pacjentów
zainteresowanych wyceną indywidualną zapraszamy na wizytę kwalifikacyjną.
Napisz do Koordynatora Opieki Szpitalnej
Strona 3 z 3
Download