SEMINARIA-IV-ROK-WYDZIAl-LEKARSKI-GRUPA

advertisement
IV ROK WYDZIAŁ LEKARSKI GRUPA E
SEMINARIA godz. 8-9:30 sala seminaryjna Kliniki IV piętro 12A
28.09.2015 Cukrzyca typu 1 u dzieci. (epidemiologia, leczenie i ostre powikłania metaboliczne) – dr n.
med. Anita Horodnicka –Józwa
29.09.2015 Zaburzenia pokwitania oraz zaburzenia czynności nadnerczy u dzieci –dr hab. n. med.
Elżbieta Petriczko
30.09.2015 Ostre biegunki i odwodnienie u dzieci- dr n. med. Agnieszka Biczysko-Mokosa
1.10.2015 Żółtaczki oraz hipoglikemia u dzieci- dr n. med. Hanna Romanowska
2.10.2015 Zakażenia okresu noworodkowego – dr n. med. Elżbieta Krzywińska-Zdeb
5.10.2015 Cukrzyca typu 2 i inne typy cukrzycy u dzieci. Powikłania przewlekłe w cukrzycy - dr n. med.
Anita Horodnicka-Józwa
6.10.2015 Wrodzone wady metabolizmu u dzieci przebiegające z objawami zespołu zatrucia –
Prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska
7.10.2015 Uwarunkowania rozwoju płodu. Problemy dziecka urodzonego z hipotrofią
wewnątrzmaciczną. SIDS. - Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
8.10.2015 Fenyloketonuria – zasady diagnostyki i leczenia. Zespół fenyloketonurii matczynej –
Prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska
9.10.2015 Choroby zakaźne u dzieci. Szczepienia - dr n. med. Agnieszka Biczysko –Mokosa
12.10.2015 Zakażenia uogólnione w tym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci – dr n. med.
Agnieszka Biczysko –Mokosa
13.10.2015 Drgawki i padaczka u dzieci – dr n. med. Magdalena Sieńko
14.10.2015 Zaburzenia wzrastania i zasady monitorowania leczenia hormonem wzrostu - Prof. dr.
hab n. med. Mieczysław Walczak
15.10.2015 Wady wrodzone serca - diagnostyka i leczenie – dr n. med. Danuta Lulka
16.10.2015 Mózgowe porażenie dziecięce - dr n. med. Magdalena Sieńko
19.10.2015 Wrodzony przerost nadnerczy (obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie) – Prof. dr hab. n.
med. Maria Giżewska
20.10.2015 Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu serca – dr n. med. Danuta Lulka
21.10.2015 Otyłość u dzieci - Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
22.10.2015 Schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci – dr n. med. Iwona Stecewicz
23.10.2015 Zaburzenia czynności tarczycy oraz przytarczyc u dzieci – dr hab. n. med. Elżbieta
Petriczko
27.10.2015 Zaliczenie testowe
Download