Siła dośrodkowa - INF-WLF

advertisement
Siła dośrodkowa
Problem badawczy
Jaki jest kierunek i zwrot siły dośrodkowej?
Jakie są zależności między siłami działające na ciało poruszające się po okręgu?
Materiały
Średniej wielkości kulka z plasteliny, gruba nić, siłomierz , skuwka od długopisu
Przebieg doświadczenia
Na jednym z końców umieściliśmy kulkę, drugi koniec przewlekliśmy przez skuwkę i
przymocowaliśmy do siłomierza, wprawiliśmy kulkę w ruch tak aby poruszała się w jednej
linii.
Hipoteza badawcza
Kierunek siły kulki skierowany jest do środka okręgu.
Opis sprawdzenia hipotezy
Zauważamy, iż wprawioną w ruch po okręgu kulkę możemy jedynie ciągnąć, nie możemy jej
pchać.
Hipoteza badawcza
Im większa siła dośrodkowa tym siła powodująca ruch po okręgu wzrasta. Im mniejsza siła
dośrodkowa tym mniejszy ruch po okręgu kulki.
Opis sprawdzenia hipotezy
Spowalniając kręcenie kulki widzimy na siłomierzu, że wartość siły zmniejsza się.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Wnioski z przeprowadzonego doświadczenia
Hipoteza 1
Siła działająca na kulę przechodzi przez nić która jest bezpośrednio z nią połączona. Wynika
z tego, że kierunek siły powodującej ruch kulki jest wzdłuż promienia okręgu. Możemy
jedynie ciągnąć kulkę, a zatem zwrot siły powodującej ruch kulki po okręgu jest skierowany
do środka okręgu.
Hipoteza 2
Wartość siły wprawiającej kulkę w ruch po okręgu jest tym większa, im większa jest
prędkość kulki poruszającej się po okręgu.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Download