Wyżyna Lubelska

advertisement
Wyżyna Lubelska – makroregion geograficzny w
południowo-wschodniej części Polski, rozciągający się
pomiędzy doliną Wisły na zachodzie i Bugu na
wschodzie. Dalej ku północy przechodzi w Polesie
Lubelskie, a ku południu w wał Roztocza. Obejmuje
powierzchnię około 7000 km², a jej wysokość dochodzi
do 311 m n.p.m. Prawie cały obszar wyżyny leży na
terenie województwa lubelskiego, jedynie małe
fragmenty Małopolskiego Przełomu Wisły i Wzniesień
Urzędowskich wykraczają na tereny województw
sąsiednich.
Przemysł Wyżyny Lubelskiej
Przemysł na Wyżynie Lubelskiej koncentruje się w rejonie miast.
Odstępstwem jest jedynie przemysł wydobywczy w postaci wydobycia gazu
i surowców skalnych. Przemysł elektromaszynowy jako najlepiej rozwinięty
koncentruje się w takich ośrodkach jak: Lublin, Poniatowa, Kraśnik,
Świdnik. Przemysł mineralny to: Chełm czy Rejowiec Farb. Lublin to
największy ośrodek we wschodniej Polsce. Główne gałęzie przemysłu to:
spożywczy, środków transportu, elektromaszynowy, odzieżowy, skórzany,
farmaceutyczny, materiałów dla budownictwa i przekaźników. Oprócz tego
miasto ma znaczenie jako węzeł komunikacyjny drogowy i kolejowy. W
zakresie kultury i nauki Lublin to ważny ośrodek uniwersytecki gdzie
funkcjonują między innymi KUL czy Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
Działają filharmonia, teatr, regionalny ośrodek telewizyjny i rozgłośnie
radiowe. Wmieście na zbiorniku na rzece Bystrzycy uprawia się sporty
wodne.
Gleby Wyżyny Lubelskiej
Wyżyna jest lekko pofałdowana, niemal bezleśna równina,
pocięta wąwozami lessowymi i dolinami rzecznymi o
łagodnych zboczach. Gleby Wyżyny Lubelskiej utworzone
zostały na lessach, których grubą warstwą pokryta jest cała
wyżyna. Są one bardzo żyzne w niektórych partiach krainy (np.
w okolicach Tomaszowa Lubelskiego). Występują
tam mady przy dolinach rzecznych, bogate w próchnicę gleby
brunatne i czarnoziemy, rędziny – gleby zasobne w wapń. Są
również mniej żyzne gleby takie jak płowe i bielicowe z małą
warstwą próchniczą. Słońce, ciepło oraz odpowiedni klimat
stworzyły świetne warunki do
uprawiania pszenicy, tytoniu i chmielu. Najważniejszą jednak
rośliną jest burak cukrowy. Dzięki temu jest tu wiele cukrowni.
Wyżyna Lubelska na skraju lasu
Największe miasta Wyżyny
Lubelskiej to:
~~Lublin,
~~Chełm,
~~Zamość,
~~Kraśnik.
LUBLIN
Lublin– miasto na prawach powiatu,
stolica województwa lubelskiego. Położona
na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą,
historycznie w Małopolsce.
Jest jednym z największych polskich miast, 2.
w Małopolsce, a 9. miastem w kraju pod
względem liczby ludności (348 961
mieszkańców) oraz 15. pod
względem powierzchni (147 km²).
Położenie i warunki naturalne
Lublina
Lublin to największe miasto w Polsce na wschód od Wisły, położone
północnym skraju Wyżyny Lubelskiej, nad rzeką Bystrzycą, na
wysokościach 163-238 m n.p.m. Miasto dzieli się na dwie odmienne
krajobrazowo części:
-lewobrzeżną, stanowiącą część Płaskowyżu Nałęczowskiego z
urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami i starymi wąwozami
lessowymi,
-prawobrzeżną, stanowiącą część Płaskowyżu Świdnickiego i Wyniosłości
Giełczewskiej z rzeźbą bardziej płaską i mniej urozmaiconą.
Kilkanaście kilometrów na północ od miasta roztacza się już Niż Polski.
Historycznie położony jest w Małopolsce. Początkowo znajdował się ziemi
sandomierskiej i województwie sandomierskim. Następnie wraz z ziemią
lubelską w 1474 r. stał się stolicą województwa lubelskiego.
Na terenie miasta do Bystrzycy wpadają
dwie strugi: Czerniejówka i Czechówka. Prócz tego przepływa przez miasto
czwarta rzeka – Nędznica zwana również Krężniczanką.
Brama Krakowska przy placu Łokietka to jeden z architektonicznych symboli
Lublina.
Kolejnym z charakterystycznych budynków w mieście jest Zamek Lubelski.
CHEŁM
• Chełm – miasto na prawach powiatu we
wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km
od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą.
Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu.
Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności
miastem w województwie lubelskim.
• Miasto jest położone na glebach kredowych i
wyróżnia się bogatą historią dawnego styku trzech
kultur polskiej, ruskiej i żydowskiej.
• Dawna stolica województwa
chełmskiego: 1793 i 1975-1998. Stolica
historycznej ziemi
chełmskiej, Chełmszczyzny, guberni chełmskiej i
kilkukrotnie powiatu.
Położenie i ukształtowanie terenu
Ze względu na podłoże kredowe w Chełmie powstały
tylko dwa budynki mające powyżej 5 pięter, jest to
trzygwiazdkowy hotel Kamena mający 6 pięter oraz
szpital wojewódzki mający 8 pięter – będący najwyższym
budynkiem w regionie. Wszystkie pozostałe mają
przeważnie 4 piętra. Chełm leży w zachodniej
części Polesia Wołyńskiego, na południowo-wschodnim
skraju Pagórów Chełmskich i Obniżeniu Dubieńskim.
Najwyższym punktem jest wzniesienie Góra
Chełmska sięgające 220 m n.p.m., najniższym
dolina Uherki w dzielnicy Bieławin – ok. 170 m n.p.m.
Podłoże glebowe stanowią głębokie warstwy kredy
pochodzące z okresu kredy, kiedy to dzisiejsze tereny
Chełma stanowiły dno ówczesnego oceanu.
Rynek w Chełmie
B
A
Z
Y
L
I
K
A
w
C
H
E
Ł
M
I
E
ZAMOŚĆ
Zamość- miasto na prawach powiatu, położone w
południowej części województwa lubelskiego. Jest
jednym z większych ośrodków kulturalnych,
edukacyjnych i turystycznych województwa, a
zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu
architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa
nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i
"Padwą Północy„. Pod względem liczby ludności zajmuje
w województwie 3. pozycję (66 234 mieszkańców),
natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10.
miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Położenie Zamościa
Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym
Polski J. Kondrackiego, Zamość leży w
obniżeniu Padołu Zamojskiego,
w mezoregionie stanowiącym południowy
fragment Wyżyny Lubelskiej (makroregion). Na
północ i południe od miasta znajdują się
tereny o nieco większej wysokości – Działy
Grabowieckie i Roztocze.
Rynek w Zamościu
Twierdza Zamość
KRAŚNIK
Kraśnik – miasto i gmina w województwie lubelskim,
w powiecie kraśnickim, położone 49 km na południowy
zachód od Lublina. W latach 1975-1998 miasto
administracyjnie należało do województwa lubelskiego.
Miasto położone jest w Małopolsce. Według danych z 30
czerwca 2004 miasto miało 36 256 mieszkańców. Kraśnik leży
na południowy zachód od Lublina. Od stolicy województwa
lubelskiego znajduje się w odległości 49 km. Kraśnik dzieli się
na dwie główne części, odległe od siebie o kilka kilometrów
dzielnice: Fabryczna i Lubelska położone
na wzgórzach okalających dolinę Wyżnicy. Pozostałe
(podrzędne) dzielnice to: Piaski ,Budzyń, Koszary oraz
Kolejowa. W okolicach miasta swój początek
ma Roztocze Zachodnie.
Herb Kraśnika - herbem miasta
jest herb Jelita. Przedstawia on
trzy kopie barwy złotej, z których
środkowa skierowana
jest grotem w dół. Herb
nawiązuje do dawnej
przynależności miasta
do Ordynacji Zamojskiej.
Kraśnik- zamek
PREZENTACJĘ
WYKONAŁA
KAROLINA KONOPKA
KLASA 3B
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards