(parametry układu krzepnięcia) Biochemia

advertisement
CENNIK BADAŃ PŁATNYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM W ZOZ BUSKO-ZDRÓJ
Nazwa badania
materiał
cena
uwagi
Hematologia
1.
2.
3.
4.
5.
OB
Morfologia (7 par. + płytki)
Morfologia z rozmazem
Retikulocyty
Płytki krwi met. Nygarda
krew na EDTA
krew na EDTA
krew na EDTA
krew na EDTA
krew na cytrynian
4,00
6,00
11,00
6,00
10,00
mikroskopowo
Koagulologia (parametry układu krzepnięcia)
6.
7.
8.
9.
10.
Czas Kaolinowo-Kefalinowy (APTT)
Czas i wsk. protrombinowy + INR
Fibrynogen
Antytrombina III
osocze
osocze
osocze
osocze
6,00
6,00
6,00
30,00
D–dimery
osocze
30,00
Diagnostyka stanów zakrzepowozatorowych
Biochemia
11. Glukoza
12. Mocznik
13. Kreatynina + GFR
14. Clearence kreatyniny
15. Bilirubina całkowita
16. Bilirubina bezpośrednia
17. Albumina
18. Białko całkowite
19. Proteinogram
20. Białko monoklonalne w surowicy
21. Cholesterol całkowity
22. HDL - cholesterol
23. Trójglicerydy
24. Kwas moczowy
25. alfa-amylaza w sur.
26. ASPAT
27. ALAT
28. LDH
29. ALP
30. CK-NAC
31. GGT
32. Hemoglobina glikowana HbA1
33. Mleczany
Surowica, krew na
NaF
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
krew na EDTA
krew na NaF
5,00
6,00
6,00
10,00
6,00
10,00
12,00
6,00
20,00
160,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
6,00
10,00
6,00
18,00
10,00
Wskaźnik nerkowego przesączania kłębuszkowego
Białko + elektroforeza
Kontrola wyrównania glikemii u chorych na cukrzycę
Diagnostyka serca
34. CK-MB
35. Troponina
36. NT-proBNP
surowica
surowica
surowica
8,00
20,00
70,00
Parametr niewydolności serca
Jony i Równowaga Kwasowo - Zasadowa
37. Sód, Potas
38. Wapń
39. Fosforany
40. Magnez
41. Żelazo
42. UIBC
43. TIBC (Żelazo + UIBC)
44. Krzywa po obciążeniu żelazem x6
45. RKZ (z palca)
46. RKZ + elektrolity (z palca)
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
krew pełna
krew pełna
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
12,00
36,00
8,00
10,00
Utajona zdolność wiązania żelaza
Całkowita zdolność wiązania żelaza
47. Wapń zjonizowany
krew pełna
6,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
6,00
8,00
6,00
8,00
6,00
65,00
Diagnostyka stanów zapalnych
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Orozomukoid
ASO
RF
CRP
Odczyn Waaler'a Rose
Anty-CCP
surowica
DZM – dobowa zbiórka moczu
Badania moczu
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Mocz badanie ogólne
Mocz – cukier
Mocz – białko
Liczba Addisa
Microalbuminuria
Kwas moczowy w DZM
Wapń w DZM
Fosforany w DZM
Magnez w DZM
alfa-amylaza w moczu
Test ciążowy
Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowemu
peptydowi (parametr zapalenia stawów)
mocz
mocz, DZM
mocz, DZM
DZM
mocz
DZM
DZM
DZM
DZM
mocz
mocz
5,00
5,00
6,00
6,00
15,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,00
kał
kał
kał
kał
kał
kał
kał
5,00
10,00
20,00
12,00
15,00
30,00
45,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
18,00
20,00
22,00
22,00
23,00
23,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
16,00
17,00
17,00
23,00
23,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
20,00
26,00
20,00
22,00
60,00
22,00
25,00
22,00
22,00
surowica
6,00
Badania kału
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Kał na pasożyty
Kał – krew utajona
Kał – antygen Giardia lamblia
Kał na Rota i Adenowirus
Kał – antygen H. pylori
Kał na Norowirus
Kalprotektyna w kale
wykrywa tylko ludzką hemoglobinę
Hormony płciowe
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Prolaktyna (PRL)
LH
FSH
Estradiol (E2)
Progesteron
Testosteron
Diagnostyka chorób tarczycy
78.
79.
80.
81.
82.
TSH
FT4
FT3
anty-TG
anty-TPO
p/ciała przeciwko tyreoglobulinie
p/ciała przeciwko peroksydazie tarczycowej
Markery nowotworowe
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
PSA całkowite
PSA wolne
CEA
CA–125
HE4
CA–19.9
Ca–15.3
wolne beta HCG
AFP
Diagnostyka infekcji
92. RPR Syphilis Test (WR)
wyliczany współczynnik. ROMA - wskaźnik
prawdopodobieństwa wystąpienia raka
jajnika, u chorych z guzem przydatków
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
Prokalcytonia
HBs Ag.
anty HBs
HIV
anty HCV
Helicobacter Pylori IgG
Toksoplazmoza IgG
Toksoplazmoza IgM
Różyczka IgG
Różyczka IgM
Cytomegalia IgG
Cytomegalia IgM
Borelioza IgG
Borelioza IgM
Test potwierdzenia Boreliozy IgG
Test potwierdzenia Boreliozy IgM
Mononukleoza – test kasetkowy
Clostridium difficile
Mycoplasma pneumoniae IgM
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
Kał
surowica
100,00
15,00
25,00
30,00
30,00
22,00
30,00
30,00
30,00
45,00
30,00
35,00
35,00
35,00
80,00
80,00
10,00
35,00
25,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
70,00
20,00
25,00
35,00
25,00
25,00
40,00
15,00
krew pełna
55,00
Badanie w krwi włośniczkowej
Posiew moczu ilościowy
Wymazy z bad. mykologicznym
Wymaz + antybiogram (pozostałe)
Badanie jałowości
Kontrola wyjaławiaczy
Badanie na obecność grzybów
mocz
wymaz
wymaz
wymaz
Sporal A+B
wymaz
25,00
30,00
25,00
12,00
15,00
6,00
z antybiogramem
z antybiogramem
Test na obecność nużeńca – Demodex spp.
Preparat
bezpośredni
20,00
wymaz
wymaz
wymaz
wymaz
wymaz
wymaz
wymaz
wymaz
pożywka
30,00
25,00
30,00
30,00
30,00
25,00
25,00
30,00
5,00
Surowica, krew
pełna, mocz
57,00
Surowica, krew
pełna
83,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
antygen
poziom przeciwciał
poziom przeciwciał
poziom przeciwciał
Test metodą Western Blot
Test metodą Western Blot
Immunochemia – inne
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
NT-proBNP
IgE całkowite
Ferrytyna
Parathormon
Witamina B12
Kwas
K foliowy
Witamina D
Alkohol etylowy
Przeciwciała p/transglutaminazie tkankowej
120. (anty-tTG) IgA
(test na celiakię)
Bakteriologia
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
Ceny najczęściej wykonywanych wymazów
128. Wymaz z gardła
129. Wymaz z nosa
130. Wymaz z pochwy
131. Wymaz z cewki moczowej
132. Wymaz z ucha
133. Wymaz z worków spojówkowych
134. Wymaz ze skóry (czyraki, ropnie)
135. Wymaz z języka
136. Uromedium
Pakiety badań
137. Pakiet ogólny (OB, morfologia, b. ogólne moczu,
sód, potas, cholesterol całkowity, cholesterol LDL
(wyliczany)cholesterol HDL, trójglicerydy, glukoza,
kwas moczowy, kreatynina, ALT, GGT)
138. Pakiet diagnostyki niedokrwistości
(morfologia z rozmazem, żelazo,UIBC + TIBC,
z antybiogramem
z antybiogramem
z antybiogramem
z antybiogramem
z antybiogramem
z antybiogramem
z antybiogramem
z antybiogramem
z antybiogramem
witamina B12, kwas foliowy, ferrytyna)
139. Pakiet sercowy (sód, potas, chlorki, cholesterol
140.
141.
142.
143.
całkowity, cholesterol LDL (wyliczany), cholesterol
HDL, trójglicerydy, TSH, kreatynina, CRP)
Pakiet tarczycowy (TSH, FT4, FT3, anty-TPO,
anty-TG)
Pakiet dla kobiet w ciąży (morfologia, b. ogólne
moczu, glukoza, grupa krwi, HBs Ag, HIV,
anty-HCV, VRDL, Toxoplazmoza IgG, Toxoplazmoza
IgM, Różyczka IgG, Różyczka IgM)
Pakiet onkologiczny dla kobiet (CEA, Ca15-3,
AFP, współczynnik Roma (Ca125, HE4)
Pakiet onkologiczny dla mężczyzn (CEA,
Ca19-9, AFP, PSA, PSA wolne)
144. Pakiet do zabiegu (morfologia, glukoza,
sód, potas, mocznik, kreatynina, układ
krzepnięcia – PT, APTT, fibrynogen, antyHbs, anty-HCV, grupa krwi);
145. Pakiet nerkowy (sód, potas, mocznik,
kreatynina, białko całkowite, badania
ogólne moczu, posiew moczu)
146. Pakiet reumatyczny (OB, CRP, ASO,
odczyn Waaler’a Rose, RF Orozomukoid,
anty-CCP);
147. Pakiet wątrobowy (AST, ALT, ALP,
bilirubina całkowita, GGT, albumina);
148. Pakiet kobiecych hormonów płciowych
(FSH, LH, Estradiol, Progesteron,
Testosteron);
Surowica
46,00
Surowica
82,00
Surowica, krew
pełna, mocz
240,00
Surowica
132,00
Surowica
93,00
krew pełna,
surowica,
osocze
128,00
krew pełna,
mocz,
surowica
surowica,
krew na
cytrynian sodu
45,00
87,50
surowica
30,00
surowica
93,50
CENNIK BADAŃ SEROLOGICZNYCH
1.
2.
Nazwa badania
Oznaczenie gupy krwi
Przeglądowe badanie przeciwciał
3.
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)
4.
Wykonanie próby zgodności
z pierwszą jednostką KKCz
Wykonanie próby zgodności
z kolejną jednostką KKCz
Identyfikacja wykrytych przeciwciał
odpornościowych
Oznaczenie miana przeciwciał
odpornościowych w diagnostyce matczyno –
płodowego konfliktu serologicznego
Badanie fenotypu układu Rh
i antygenu K z układu Kell
Lp.
5.
6.
7.
8.
krew
krew
cena
50,00
40,00
uwagi
(Odczyn Coombs’a)
40,00
100,00
45,00
190,00
60,00
40,00
CENNIK USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W ZOZ BUSKO ZDRÓJ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa badania
Galwanizacja
Prądy interferencyjne (stymat)
Prądy diadynamic
Prądy tens
Prądy teberta
Jontoforeza
Lampa solux
Lampa kwarcowa
Lampa bioptron
Magnetronik
cena
uwagi
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
5,00
5,00
5,00
6,00
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Pulsotronik
Elektrostymulacja
8,00
8,00
8,00 -1
15,00 -2
8,00 -1
15,00 -2
8,00
8,00
8,00
10,00
Ultra dźwięki/Fonoforeza
Laser
Masaż wibracyjny
Masaż wirowy kończyn dolnych
Masaż wirowy kończyn górnych
Gimnastyka indywidualna
Ćwiczenia w odciążeniu
Ćwiczenia samo wspomagane
Ćwiczenia z oporem
Ćwiczenia manualne
Ćwiczenia czynno-bierne
Nauka chodu
Krioterapia
7,00
10,00
7,00
Pionizacja na stole pionizacyjnym,
wyciągi perlscha, glisona
CENNIK BADAŃ RTG
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa badania
Zdjęcie klatki piersiowej
Zdjęcie klatki piersiowej u dzieci
Zdjęcie klatki piersiowej boczne
Zdjęcie klatki piersiowej z barytem
AP+boczne
Zdjęcie czaszki/2zdjęcia/
Zdjęcie celowane siodełka tureckiego
Zdjęcie podstawy czaszki
Zdjęcie oczodołów /3/
Zdjęcie zatok, nosa, żuchwy
Z OPISEM
28,00
18,00
22,00
BEZ OPISU
23,00
13,00
17,00
55,00
50,00
33,00
18,00
22,00
28,00
22,00
28,00
13,00
17,00
23,00
17,00
10.
Zdjęcie celowane kanałów nerwów
wzrokowych
22,00
17,00
11.
12.
13.
14.
Zdjęcie zęba
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego
17,00
28,00
33,00
39,00
12
23,00
28,00
34,00
15.
Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego
/1 zdjęcie/
17,00
12,00
16.
Zdjęcie kości ogonowej
/1 zdjęcie/
11,00
6,00
17.
Zdjęcie kręgosłupa na stojąco
/1 zdjęcie/
22,00
17,00
28,00
28,00
23,00
23,00
28,00
23,00
22,00
17,00
22,00
28,00
28,00
28,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
17,00
23,00
23,00
23,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Zdjęcie miednicy
Zdjęcie stawów biodrowych
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych
/2 zdjęcia/
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych
u dzieci
Zdjęcie kości krzyżowej
Zdjęcie jamy brzusznej
Zdjęcie żeber
Zdjęcie mostka /2 zdjęcia/
Zdjęcie obojczyka
Zdjęcie barku
Zdjęcie kości ramieniowej /2 zdjęcia/
Zdjęcie kości przedramienia /2 zdjęcia/
Zdjęcie stawu łokciowego /2 zdjęcia/
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Zdjęcie nadgarstka /2 zdjęcia/
Zdjęcie stóp i dłoni
Zdjęcie palca /2 zdjęcia/
Zdjęcie łopatki
Zdjęcie kości udowej /2 zdjęcia/
Zdjęcie kości podudzia
Zdjęcie kolana /2 zdjęcia/
Zdjęcie stawów skokowych /2 zdjęcia/
Zdjęcie kości piętowej /1 zdjęcie/
Cholangiografia
Badania żołądka i dwunastnicy
Przełyk
Badanie kontrolne jelita grubego-wlew
Badanie kontrolne jelita cienkiego pasaż
Urografia
HSG
Cystografia
USG jamy brzusznej
USG tarczycy
USG stawu kolanowego
USG stawu barkowego
Doppler żył
Doppler tętnic
USG piersi
Zdjęcie stawu biodrowego osiowe
/1 zdjęcie/
Zdjęcie kości piętowej osiowe /1 zdjęcie/
Zdjęcie obu stóp ap /1 zdjęcie/
Zdjęcie stopy boczne /1 zdjęcie/
Zdjęcie wyrostka sutkowego /1 zdjęcie/
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego boczne
/1 zdjęcie/
Zdjęcie czynnościowe kręgosłup szyjny
/2 zdjęcia/
Zdjęcie czynnościowe kręgosłup lędźwiowy
/2 zdjęcia/
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego boczne
/1 zdjęcie/
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego boczne
/1 zdjęcie/
Zdjęcie obu stawów kolanowych ap + bok
/3 zdjęcia/
Zdjęcie kolana boczne /1 zdjęcie/
Zdjęcie obu kolan ap /1 zdjęcie/
Zdjęcie osiowe rzepek /1 zdjęcie/
Zdjęcie kości ramiennej ap /1 zdjęcie/
Zdjęcie dłoni boczne /1 zdjęcie/
Zdjęcie kości ramiennej transtorakalne
/1 zdjęcie/
22,00
22,00
11,00
22,00
28,00
22,00
28,00
22,00
18,00
44,00
66,00
33,00
110,00
110,00
125,00
44,00
50,00
39,00
44,00
17,00
17,00
6,00
17,00
23,00
17,00
23,00
17,00
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
55,00
80,00
80,00
55,00
23,00
18,00
18,00
22,00
11,00
22,00
13,00
17,00
6,00
17,00
14,00
9,00
28,00
23,00
39,00
34,00
20,00
15,00
20,00
15,00
42,00
34,00
17,00
28,00
17,00
22,00
11,00
12,00
23,00
12,00
17,00
6,00
22,00
17,00
Na każdym skierowaniu do Pracowni RTG proszę zaznaczyć „zdjęcie z opisem” lub
„zdjęcie bez opisu”.
CENNIK BADAŃ KARIOLOGICZNYCH/LARYNGOLOGICZNYCH
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa badania
EKG
EKG wysiłkowe
Echokardiografia
Badania holterowskie
Badania spirometryczne
Badania audiometryczne
cena
uwagi
10,00
60,00
60,00
60,00
30,00
20,00
7.
Płukanie jednego ucha
10,00
CENNIK BADAŃ ENDOSKOPOWYCH
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa badania
Gastroskopia
Gastroskopia z biopsją
Test urazowy na H.PYLORI
Kolonoskopia
Kolonoskopia z biopsją
Rektoskopia
cena
uwagi
100,00
160,00
10,00
200,00
260,00
60,00
CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH) UDZIELONE NA IZBIE PRZYJĘĆ
Lp.
Nazwa badania
1. Porada lekarska
cena
uwagi
35,00
2. Szycie ran (do 4 ran lub rany do 4 cm)
60,00
Szycie ran (powyżej 4 ran lub rany
powyżej 4 cm)
90,00
3.
4. Usunięcie ciała obcego
35,00
5.
Unieruchomienie w opatrunku
gipsowym / szynie Kramera
90,00
6.
Wymiana lub założenie cewnika do
pęcherza moczowego na stałe
90,00
7. Wykonanie badania EKG
8. Założenie kaniuli dożylnej
9. Opieka pielęgniarska
10,00
15,00
30,00
10. Wykonanie badań laboratoryjnych
Wg cennika badań
płatnych w laboratorium
analitycznym w ZOZ
Busko-Zdrój
11. Wykonanie badań RTG
Wg cennika badań RTG
12. Farmakoterapia dożylna / płynoterapia
10,00
13. Farmakoterapia domięśniowa
8,00
CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (INNE NIŻ FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH) UDZIELONE W PORADNI GERIATRYCZNEJ
Lp.
Nazwa badania
1. Porada geriatryczna
cena
uwagi
80,00
Download