Kalendarium Pomorskie 2016

advertisement
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
STYCZEŃ
1971 1 I
Władze państwowe przekazały Kościołowi katolickiemu świątynię pw. św.
Jakuba w Szczecinie.
45. ROCZNICA
1991 1 I
Zniesienie wiz do Niemiec
25. ROCZNICA
2001 1 I
Zmarł Stefan Kwilecki (ur. 19.09.1925). Od 1952 w Szczecinie. Architekt, w
latach 1960-1972 wojewódzki konserwator zabytków. Zapobiegł rozbiórce ruin wielu
obiektów zabytkowych na Pomorzu Zach., w tym obecnej katedry szczecińskiej.
Pochowany na cmentarzu w Gosławicach (Konin), na Cmentarzu Centralnym
upamiętniający go Dąb Pamięci.
15. ROCZNICA
2006 1 I
Zmarł Wacław Falkowski (ur. 14.12.1921). Prozaik, poeta, działacz społeczny.
W Szczecinie od 1960. Założyciel Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.
Pochowany na Cmentarzu Centralnym (83b-1-8).
10. ROCZNICA ŚMIERCI
1951 2 I
Powołanie Polskiej Żeglugi Morskiej z siedzibą w Szczecinie.
65. ROCZNICA
2006 4 I
Zmarła Jadwiga Jackowska (ur. 7.03.1915). Przyrodnik, działaczka Ligi
Ochrony Przyrody. Pochowana na Cmentarzu Centralnym (58b-20-3).
10. ROCZNICA ŚMIERCI
2006 7 I
Zmarł Roman Pomianowski (ur. 28.02.1954). Kpt. żegl. wielkiej, dyrektor
Urzędu Morskiego w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (28a-20-5a).
10. ROCZNICA ŚMIERCI
1986 9 I
Zmarł Marian Nyczka (ur. 15.11.1925). Artysta malarz, grafik. W Szczecinie od
1953. Specjalizował się w linorycie. Pochowany w Kościanie; na Cmentarzu Centralnym
Dąb Pamięci jego imienia.
30. ROCZNICA ŚMIERCI
2001 16 IX Zmarł Zbigniew Rutkowski (ur. 28.02.1941 r.). Trener, kaskader, pięciokrotny
mistrz Polski w motocrossie. Pochowany na Cmentarzu w Szczecinie Dąbiu (A15-18-2).
15. ROCZNICA ŚMIERCI
1
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1891 13 I Urodził się Leon Babiński (zm. 11.01.1973). Profesor prawa, współorganizator
polskiego sądownictwa w latach 1918-1939 . W Szczecinie od 1947, z-ca rektora Akademii
Handlowej, a w latach 1948-1951 rektor tej uczelni. W latach 1959-1970 prezes
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.
125. ROCZNICA URODZIN
2001 15 I Zmarła Anna Kłos-Sulima (ur. 9.07.1959). Gimnastyczka artystyczna,
trenerka. Reprezentantka Polski na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.
Pochowana na Cmentarzu Centralnym (86d-9-1).
15. ROCZNICA ŚMIERCI.
2006 15 I Zmarł Henryk Livor-Piotrowski (ur. 15.09.1925). Poeta, prozaik, dziennikarz.
Autor słuchowisk, audycji poetyckich i satyrycznych. W 1947 osiedlił się w Szczecinie, od
1963 mieszkał w Koszalinie. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
10. ROCZNICA ŚMIERCI
1931 16 I Urodził się Edward Wituszyński (zm. 9.04.2007). Dziennikarz związany z
„Kurierem Szczecińskim”, zajmujący się głównie tematyką techniczną, gospodarką morską i
obronnością. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (5b-1-16).
85. ROCZNICA URODZIN
1996 17 I Zmarł Aleksander Fogiel (ur.26.02.1910). Aktor, reżyser, scenograf. W
Szczecinie od 1951, pracował w Teatrach Dramatycznych, w latach1955-56 kierownik
artystyczny w Teatrze Lalek „Rusałka”. Od 1959 w teatrach łódzkich.
20. ROCZNICA ŚMIERCI
2011 17 I Zmarł Zygmunt Gorczyński (ur. 6.02.1935). Aktor, śpiewak. W Szczecinie
występował w latach 1961-1967 i 1972-1985.
5. ROCZNICA ŚMIERCI
1981 17 I Zmarł Mieczysław Tarchalski (ur. 29.12.1903). Leśnik. W czasie okupacji
niemieckiej dowódca oddziałów partyzanckich AK , po wojnie represjonowany. Od 1956
pracownik Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, jeden z twórców Wolińskiego Parku
Narodowego. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (37a-23-2).
35. ROCZNICA ŚMIERCI
1996 18 I Zmarł Jerzy Łabuda (ur. 20.04.1930). Inżynier, budowniczy wielu obiektów
komunikacyjnych Szczecina, w tym Trasy Zamkowej. Jego imieniem nazwano most na
Parnicy. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (18a-05-02).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
2
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
2011 18 I Zmarł Józef Demczuk (ur. 1.01.1935). Jachtowy kpt. ż. w., w latach 1966-1968
i 1987-1988 komandor Jacht Klubu AZS Szczecin. Uczestnik wielu regat. W latach
1966-1971 dyrektor techniczny Morskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi. Pochowany na
Cmentarzu Centralnym (45d-W2-24).
5. ROCZNICA ŚMIERCI
1971 24 I Wizyta I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w Stoczni Szczecińskiej i
wielogodzinna rozmowa z robotnikami.
45. ROCZNICA
1991 20 I Zmarł Edward Kołacz (ur. 7.11.1909). Rzeźbiarz. Pochowany na Cmentarzu
Centralnym (71c-4-0).
25. ROCZNICA ŚMIERCI
1931 21 I Urodził się Lechosław Goździk (zm. 28.05.2008 w Świnoujściu). Robotnik
FSO na Żeraniu. Jeden z głównych bohaterów wydarzeń 1956 w Warszawie. Odsunięty od
wpływów zamieszkał w Świnoujściu, gdzie pracował jako rybak. Po 1990 przez dwie
kadencje przewodniczący Rady Miasta Świnoujście.
85. ROCZNICA URODZIN
1936 22 I Urodził się Kazimierz Jaskot (zm 20.11.2005). Profesor, pedagog. Rektor
Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1982-1985), organizator i pierwszy rektor (1985-1989)
Uniwersytetu Szczecińskiego. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (47GR-1-3).
80. ROCZNICA URODZIN
1996 24 I Zmarła Zofia Tokarzewska (ur. 3.04.1909). Śpiewaczka, aktorka. W
Szczecinie od 1946. Założyła Związek Muzyków, pracowała w Filharmonii, Teatrach
Dramtycznych, a od 1957 r. jako solistka Operetki. Pochowana na Cmentarzu Centralnym
(15A-18-7).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
1931 25 I Urodził się Kazimierz Panowicz (zm. 22.02.2003). Kpt. żeglugi wielkiej,
wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej, płetwonurek, przewodniczący Komisji
Działalności Podwodnej ZW PTTK. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (32a-44-4).
85. ROCZNICA URODZIN
2006 30 I Zmarł Ludomir Mączka (ur. 22.05.1928). Geolog, kapitan morskiej żeglugi
jachtowej., podróżnik. W Szczecinie od 1955. Uczestnik licznych wypraw morskich, autor
publikacji o tematyce żeglarskiej. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (5a-1-19).
10. ROCZNICA ŚMIERCI
1956 I
Pierwsze junaki opuściły Szczecińską Fabrykę Motocykli.
60. ROCZNICA
3
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
LUTY
2001 1 II Zmarł Jerzy Goliński (ur. 27.05.1932). Działacz Stowarzyszenia PAX, poseł na
Sejm. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (83g-3-11).
15. ROCZNICA ŚMIERCI
1951 2 II Utworzenie Izby Adwokackiej w Szczecinie
65. ROCZNICA
1926 3 II Urodził się Tadeusz Wasąg. Profesor, chemik, w latach 1979-1987 i
1990-1996 dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.
90. ROCZNICA URODZIN
1931 6 II Urodził się Zbigniew Mamont (zm. 16.06.1994). Aktor. Występował w
Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie (1959-1961) i teatrach szczecińskich
(1964-1977). Pochowany na Cmentarzu Centralnym (29a-4-8 ).
85. ROCZNICA URODZIN
1916 8 II Urodził się Roman Łyczywek. (zmarł 4.10.1994). Adwokat, publicysta,
Powstaniec warszawski, działacz harcerski. W Szczecinie od 1945, twórca pierwszej
kancelarii adwokackiej w polskim Szczecinie, obrońca działaczy opozycyjnych.
Pochowany na Cmentarzu Centralnym (44-1-25).
100. ROCZNICA URODZIN
1926 12 II Urodziła się Bonifacja Jaworska (zm. 11.03.2010). Bibliotekarka, długoletnia
zasłużona pracownica Książnicy Pomorskiej. Pochowana na Cmentarzu Centralnym
(45d-M2-28).
90. ROCZNICA URODZIN
1981 14 II Zmarł Michał Plater-Zyberk (ur. 27.05.1937). Ekonomista, kolejarz. Działacz
katolicki i opozycyjny, przew. NSZZ "Solidarność" przy DOKP Szczecin. Przewodnik
turystyczny PTTK. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (POLE KXI-9-9).
35. ROCZNICA ŚMIERCI
1986 15 II Zmarł Zdzisław Michalski (ur. 22.06.1929). Kapitan ż.w. jachtowej, publicysta.
W latach 1973-74 na szkunerze "Zew Morza" odbył rejs dookoła świata. Pochowany na
Cmentarzu Centralnym (86a-9-7).
30. ROCZNICA ŚMIERCI
1931 19 II Urodził się Ryszard Chachulski (zm. 4.04.2012). Artysta rzeźbiarz. W
Szczecinie od 1963. Autor m.in. pomników: Trygława w Wolinie, Marynarza i Kolejarza w
Szczecinie.
85. ROCZNICA URODZIN
4
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1966 22 II Zmarł Michał Kmiecik (ur. 31.08.1887). Działacz polonijny, jeden z założycieli
Związku Polaków w Niemczech. Współorganizator I Kongresu Polaków Autochtonów we IX
1946 w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (21a-2-16).
50. ROCZNICA ŚMIERCI
1871 23 II Urodził się Zygmunt Moczyński (zm. 17.09.1940). Kompozytor, organista,
dyrygent, pedagog, m.in. twórca muzyki do hymnu Pomorza. W latach 1900-1919 mieszkał
w Szczecinie, gdzie pracował jako nauczyciel muzyki w nie istniejącej obecnie szkole
katolickiej przy ulicy Podgórnej, pełniąc jednocześnie funkcję organisty i dyrygenta przy
kościele katolickim św. Jana. Zamordowany przez Niemców w Palmirach.
145. ROCZNICA URODZIN
MARZEC
1916 1 III Urodził się Kazimierz Majdański (zm. 29.04.2007). Arcybiskup, w latach
1979-1992 biskup szczecińsko-kamieński, członek Prezydium Papieskiej Rady Rodziny,
Honorowy Obywatel Szczecina (1996). Pochowany w Łomiankach k. Warszawy; na
Cmentarzu Centralnym Dąb Pamięci jego imienia.
100. ROCZNICA URODZIN
1916 1 III Urodziła się Krystyna Feldman (zm. 24.01.2007). Aktorka, w teatrach
szczecińskich grała na w latach 1948-1950 i w latach 1972-1975. Pochowana na
Cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu.
100. ROCZNICA URODZIN
2011 10 III Zmarł Ziemowit Ostrowski (ur. 10.10.1926). Pracownik Centrum Nadawczego
Polskiego Radia, żeglarz, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Pochowany na
Cmentarzu Centralnym ( 5a-1-17).
5. ROCZNICA ŚMIERCI
1986 12 III Zmarł Wiktor Kędzierski, nauczyciel - pionier oświaty szczecińskiej (m.in. dyr.
Miejskiego Gimnazjum i Liceum Handlowego, Zespołu Szkół Ekonomicznych).
Pochowany na Cmentarzu Centralnym (71b-1-9).
30. ROCZICA ŚMIERCI
2006 15 III Zmarł Zygmunt Duczyński (ur. 2.06.1951). Reżyser teatralny, twórca i dyrektor
artystyczny Teatru Kana. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (44-2-19).
10. ROCZNICA ŚMIERCI
2011 22 III Zmarł Zenon Matlak (ur. 3.07.1928). Adwokat, obrońca w procesach
politycznych, działacz harcerski. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (45d-W2-25).
5. ROCZNICA ŚMIERCI
5
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1996 26 III Zmarł Wieńczysław Mazuś (ur. 22.02.1929). Artysta malarz, grafik, w latach
1955-58 prezes szczecińskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Pochowany
na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (25b-2-13).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
1996 27 III Zmarł Wiesław Dachowski (ur. 14.09.1935). Publicysta. W Szczecinie od
1968. Dziennikarz Polskiego Radia Szczecin. Pochowany na Cmentarzu Centralnym
(44-2-13).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
2006 31 III Zmarł Florian Krygier (ur. 17.03.1907). Trener i działacz piłkarski, jeden z
twórców „Pogoni” Szczecin. W Szczecinie od 1950. Jego imieniem nazwano Stadion przy
ul. Twardowskiego (2004) i oraz d. Autostradę Poznańską (2014). Pochowany na
Cmentarzu Centralnym (44-2-42).
10. ROCZNICA ŚMIERCI
KWIECIEŃ
1926 3 IV Urodził się Erazm Kuźma (zm. 14.03.2014). Profesor, polonista, W
Szczecinie od 1951. Eseista i krytyk literacki, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej
i Uniwersytecie Szczecińskim. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (93a-24-31).
90. ROCZNICA URODZIN
1936 4 IV Urodziła się Nina Mazgajska-Baczyńska (zm. 8.02.1989). Aktorka,
śpiewaczka, spikerka Telewizji Szczecin. Pochowana na Cmentarzu Centralnym
(18a-3-15).
80. ROCZNICA URODZIN
2001 6 IV Zmarł Józef Stebnicki (ur. 29.03.1932). Kapitan żeglugi wielkiej. W latach
1977-1990 dyrektor naczelny Urzędu Morskiego w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu
Centralnym w Szczecinie (94GR-02-8).
15. ROCZNICA ŚMIERCI
2011 7 IV Zmarła Urszula Szajko (ur. 3.10.1929). Historyk, bibliotekarz. Od 1955 w
WiMBP jako kierownik Oddziału Starych Druków. Autorka katalogów i publikacji związanych
z historią drukarstwa i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim. .
5. ROCZNICA ŚMIERCI
2011 8 IV Zmarł Marian Rulewicz (ur. 22.01.1928). Archeolog, kierował m.in.
badaniami na podzamczu w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (105b-1-8)
5. ROCZNICA ŚMIERCI
6
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
2001 8 IV Zmarł Henadiusz Bujko (ur. 18.02.1929). Działacz PTTK (turystyka piesza) i
PCK (m.in. prezes Klubu Honorowych Krwiodawców; sam oddał 83 l. krwi). Pochowany na
Cmentarzu Centralnym (93a-15-3).
15. ROCZNICA ŚMIERCI
1946 8 IV Urodził się Ryszard Mańko (zm. 11.02.1994). Piłkarz, występował w
barwach szczecińskiej "Arkonii", a następnie "Pogoni". Pochowany na Cmentarzu
Centralnym (47-1-13).
70. ROCZNICA URODZIN
1951 9 IV Demonstracja uliczna w Szczecinie. 2 ofiary śmiertelne.
65. ROCZNICA
1921 10 IV Urodził się ks. Roman Kostynowicz (zm. 2.08.2008). Infułat, historyk sztuki,
diecezjalny konserwator zabytków, proboszcz parafii katedralnych w Kamieniu Pom. i
Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (24AGR-3-9).
95. ROCZNICA URODZIN
1946 13-14 IV Uroczystości w Szczecinie pod nazwą „Trzymamy straż nad Odrą”. Impreza
polityczno-propagandowa, z udziałem najwyższych władz państwowych. Owacyjne
przyjęcie, szczególnie przez harcerzy, wicepremiera Stanisława Mikołajczyka.
70.ROCZNICA
1946 15 IV Rozpoczął działalność eksloatacyjną port lotniczy w Szczecinie Dąbiu
70. ROCZNICA
2006 22 IV Zmarł ks. Lucjan Gieros (ur. 16.06.1930). Salezjanin. Twórca i budowniczy
zespołu szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu
Centralnym (61f-01-10).
10. ROCZNICA ŚMIERCI
1881 22 IV Urodził się Michał Prawdzic-Layman (zm. 29.04.1959). Śpiewak operowy,
pedagog. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (11a-7-7b).
135. ROCZNICA URODZIN
1981 25 IV Zmarł Aleksander Rodziewicz (ur. 8.09.1898). Aktor, reżyser. Od 1957 w
Szczecinie. W latach 1957 - 1963 dyrektor Państwowych Teatrów Dramatycznych.
Pochowany na Cmentarzu Centralnym (44-2-3).
35. ROCZNICA ŚMIERCI
2011 25 IV Zmarła Bożena Łukomska-Khan (ur. 24.12.1934). Działaczka polonijna w
Kanadzie, założycielka i przez ponad 20 lat prezes Stowarzyszenia Polonez Tricity w
Vancouver. Pochowana na Cmentarzu Centralnym (84g-5-1).
5. ROCZNICA ŚMIERCI
7
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1931 26 IV Urodził się Zdzisław Łaski (zm. 6.05.1993). Ekonomista, profesor. Organizator
i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Morskiej (1969-1972). Pochowany na Cmentarzu
Centralnym (43d-9-12).
85. ROCZNICA URODZIN
1981 27 IV Pożar kombinatu gastronomicznego "Kaskada". Zginęło w nim 14 osób. To
tragiczne wydarzenie upamiętnia okolicznościowa tablica umieszczona przy wejściu do
Galerii Kaskada.
35. ROCZNICA
1926 29 IV Urodził się Władysław Filipowiak (zm. 31.03.2014). Historyk, archeolog,
profesor, w latach 1955 - 2000 dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. Pochowany na
Cmentarzu Centralnym (54-8-14).
90. ROCZNICA URODZIN
2011 30 IV Zmarł Bronisław Sekula (ur. 2.04.1923). Architekt, długoletni pracownik
Politechniki Szczecińskiej. Autor wielu planów urbanistycznych w Polsce i za granicą (Irak,
Korea). Pochowany na Cmentarzu Centralnym (48d-8-16).
5. ROCZNICA ŚMIERCI
MAJ
1911 2 V Urodził się Zygmunt Gromnicki (zm. 18.08.1994). Oficer WP, cichociemny,
powstaniec warszawski, więzień stalinowski. Pochowany na Cmentarzu Centralnym
(86e-8-0).
105. ROCZNICA URODZIN
1936 6 V Urodziła się Wanda Paderewska-Wąsowicz (zm. 25.05.2008)., Aktorka,
śpiewaczka. Z teatrami szczecińskimi związana w latach 1955-1957 i od 1963. Pochowana
na Cmentarzu Centralnym (2-3-8).
80. ROCZNICA URODZIN
1986 7 V Zmarł Jan Dorożyński (ur. 19.12.1899). Lekarz pediatra. Od 1946 w
Szczecinie. Organizator służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim, m.in. dyrektor
Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1.
30. ROCZNICA ŚMIERCI
1921 8 V Urodził się Konrad Salamon (zm. 7.09.2002). Fotografik, kronikarz
powojennych dziejów Szczecina i regionu. Pochowany na Cmentarzu Centralnym
(32b-18-13).
95. ROCZNICA URODZIN
8
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1986 10 V Zmarła Helena Prynkiewicz. Pionierka szczecińskiej oświaty, nauczycielka w
SP nr 1. Pochowana na Cmentarzu Centralnym (92e-8-5).
30. ROCZNICA ŚMIERCI
1926 14 V Urodził się Władysław Nowotniak (zm. 21.08.1993). Nauczyciel,
krajoznawca. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (91-6-21).
90. ROCZNICA URODZIN
1986 19 V Zmarł Władysław Prynkiewicz (ur. 17.03.1905). Nauczyciel, pionier oświaty
szczecińskiej. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (92e-8-5).
30. ROCZNICA ŚMIERCI
1961 16.V Powołanie Instytutu Zachodniopomorskiego.
55. ROCZNICA
1996 19 V Zmarł Wojciech Lipniacki (ur. 2.03.1918). Krajoznawca, poeta, dziennikarz.
Honorowy Członek PTTK. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
(113a-5-21).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
2011 23 V Zmarł Zdzisław Krupa (ur. 10.02.1943). Pedagog, pisarz. W Szczecinie od
1960. Dyrektor Państwowego Domu Dziecka w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu
Centralnym (45d-W9-2).
5. ROCZNICA ŚMIERCI.
1996 24 V Zmarł Alfred Wielopolski (ur. 19.10.1905). Ekonomista, historyk, profesor
Politechniki Szczecińskiej. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (kw. 42d-13- 4).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
1946 25 V Rozpoczął działalność Klub Związków i Stowarzyszeń Twórczych13 Muz
70. ROCZNICA.
1906 26 V Urodził się Antoni Gmitrowicz (zm. 22.12.1989). Kapitan ż.w., pierwszy pilot
portu w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (2B-5-8).
110. ROCZNICA URODZIN.
1901 27 V Urodził się Bolesław Czwójdziński (zm. 17.07.1972). Kolejarz, krajoznawca.
Działacz PTK/PTTK. Pochowany na Cmentarzu Centralnym.
115. ROCZNICA URODZIN.
9
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
CZERWIEC
1961 1 VI Odsłonięcie pomnika króla Maciusia I, przed Szkołą Podstawową nr 54 przy
ul. Obrońców Stalingradu, autorstwa Mieczysława Weltera. Od 2012 r. pomnik przy ul.
Ludomiła Rayskiego, po przeniesieniu tam szkoły. .
55. ROCZNICA
1921 2 VI Urodziła się Ada Kalińska-Pichel (zm. 18.05.1968). Aktorka, śpiewaczka.
Pochowana na Cmentarzu Centralnym (41c-15-9).
95. ROCZNICA URODZIN
1986 4 VI Zmarł Aleksander Ejsmont (ur. 28.03.1922). Dziennikarz, działacz społeczny.
Pochowany na Cmentarzu Centralnym (75a-9-1).
30. ROCZNICA ŚMIERCI
1941 6 VI Urodził się Zygmunt Zdanowicz (zm. 26.10.2010). Aktor mim, choreograf .
Występował w Studiu Pantomimy Politechniki Szczecińskiej, kier. artyst. Pantomimy
Polskiego Związku Głuchych. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (78c-11-18).
75. ROCZNICA URODZIN
1931 8 VI Urodził się Wiesław Andrzejewski (zm. 25.04.1993). Pisarz, publicysta,
marynarz floty handl. Od 1956 w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym
((32a-30-2).
85. ROCZNICA URODZIN
1951 9 VI Zebranie organizacyjne Towarzystwa Miłośników Szczecina
55. ROCZNICA.
2011 13 VI Zmarł Jan Otto (ur. 26.03.1939). Działacz NSZZ "Solidarność",
przewodniczący Rady Miasta (1990-1994). Pochowany na Cmentarzu Centralnym
(5n-4-21).
5. ROCZNICA ŚMIERCI
1966 13 VI Zmarła Hanna Rajkowska (ur. 10.07.1888). Aktorka, reżyser, dyrektor teatru.
W Szczecinie od 1945 do początku lat 50.
50. ROCZNICA ŚMIERCI
1996 14 VI Zmarł Władysław Blichewicz (ur. 29.06.1910). Aktor, związany z teatrami
Szczecina (1952-1964 i od 1974) i Koszalina (1964-1966). Pochowany na Cmentarzu
Centralnym (85-10-9).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
10
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1946 15 VI Pierwsze w polskim Szczecinie przedstawienie teatralne ("Damy i huzary" w
Teatrze Polskim).
70. ROCZNICA
1946 15 VI Powołanie w Stargardzie Szczecińskim pierwszego na Pomorzu Zachodnim
oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
70. ROCZNICA
2011 23 VI Zmarł Marian Kasprzyk (ur. 25.07.1934). Poeta. Pochowany na Cmentarzu w
Szczecinie Zdrojach (C4-3-8).
5. ROCZNICA ŚMIERCI
1916 24 VI Urodziła się Lidia Wysocka (zm. 2.01.2006). Aktorka. W latach 1949-1951
występowała w Tetrze Polskim.
100. ROCZNICA URODZIN
1981 24 VI Zmarł Zdzisław Relski (ur. 11.05.1903). Aktor. W Szczecinie od 1958.
Pochowany na Cmentarzu Centralnym (31b-1-3).
35. ROCZNICA URODZIN
1911 25 VI Urodził się Leon Królak (zm. 6.02.1972). Działacz społeczny, wydawca.
Założyciel w 1945 spółki wydawniczej "Polskie Pismo i Książka". Działacz harcerski od
1922.
105. ROCZNICA URODZIN
1991 26 VI Wojska rosyjskie opuszczają Szczecin.
25. ROCZNICA
2001 28 VI Zmarł Tadeusz Żyłkowski (ur. 28.10.1928). Ekonomista. W latach 1969-1976
dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej..
15. ROCZNICA ŚMIERCI
LIPIEC
1936 1 VII Utworzenie parafii katolickiej przy kościele Boromeuszek w Szczecinie.
80. ROCZNICA
1996 5 VII Otwarcie nitki wyjazdowej Trasy Zamkowej w Szczecinie. Nitkę wjazdową
oddano 26.10.1987 r. Trasa, której budowę rozpoczęto w 1978 r. liczy 2300 m długości.
20 ROCZNICA
11
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1991 6 VII Zmarła Jadwiga Drac-Daszewska (ur. 13.11.1909). Tancerka, aktorka,
choreograf, pedagog. W Szczecinie od 1946.
25. ROCZNICA ŚMIERCI
1991 7 VII Zmarł Jan Tomaszewski (ur. 21.03.1929). Profesor, geolog, działacz w
zakresie ochrony przyrody. Dziekan Wydziału Biologii i Nauki o Morzu Uniwersytetu
Szczecińskiego. .
25. ROCZNICA ŚMIERCI
1946 8 VII Przekazanie Polsce tzw. Enklawy Polickiej
70. ROCZNICA
1986 9 VII Zmarł Jerzy Kosycarz. Fotografik, prezes Szczecińskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (24a-6-22).
30. ROCZNICA ŚMIERCI
1986 10 VII W trakcie wyprawy na K-2 w Himalajach zginął Tadeusz Piotrowski (ur.
1.01.1940), czołowy polski alpinista.
30. ROCZNICA ŚMIERCI
1981 10 VII Zmarła Janina Szczerska (ur. 22.10.1897). Nauczycielka. Organizatorka i
wieloletnia dyrektor I Państw. Gimnazjum i Liceum w Szczecinie. Pochowana na Cmentarzu
Centralnym.
35. ROCZNICA ŚMIERCI
1916 16 VII Zmarł Hermann Haken (ur.. 5.05.1828). Prawnik. Nadburmistrz Szczecina w
latach 1878-1907.
100. ROCZNICA ŚMIERCI
1951 18 VII Położenie stępki pod pierwszy w Stoczni Szczecińskiej statek rudowęglowiec typu B32 o nośności 3200 ton.
65. ROCZNICA
1991 18 VII Zmarł Tadeusz Eysymont (ur. 22.11.1924). Malarz. W Szczecinie od 1953.
25. ROCZNICA ŚMIERCI
1961 21 VII Otwarto bar „Extra”
55. ROCZNICA
1986 24 VII Zmarł Mieczysław Sywochop. Pionier oświaty szczecińskiej, dyr. Technikum i
Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (75a-7-1).
30. ROCZNICA ŚMIERCI
12
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
2006 27 VII Zmarł Józef Kopeć (ur. 18.03.1923). Matematyk. Dziekan Wydz.
Matem.-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1968-1980), a następnie rektor tej
uczelni (1981-1982). Pochowany na Cmentarzu Centralnym (55a-11-10).
10. ROCZNICA ŚMIERCI
1906 27 VII Urodził się Zbigniew Lubas (zm. 17.04.1984). Śpiewak, muzyk, kompozytor,
aktor. W Szczecinie od 1945. Aktywny działacz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
110. ROCZNICA URODZIN
1996 30 VII Zmarła Stanisława Klimkowska-Bieńkowska (ur. 1.03.1896). Artystka
malarka. W Szczecinie od 1957. Pochowana na Cmentarzu Centralnym (Kwatera ZBoWiD
Sekcja A-2-2.)
20. ROCZNICA ŚMIERCI
1986 30 VII Zmarł Teodor Gałysz (ur. 14.10.1912). Artysta malarz, autor m.in. licznych
szkiców batalistycznych z okresu II wojny światowej.
30. ROCZNICA ŚMIERCI
SIERPIEŃ
1996 2 VIII Zmarła Anna Więckowska-Machay (ur. 26.09.1945). Dziennikarka. Redaktor
nacz. „Kuriera Szczecińskiego”. Pochowana na Cmentarzu Centralnym (25c-2-1).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
1901 7 VIII Urodził się Franciszek Białous (zm. 14.01.1980). Biolog, mikrobiolog. W
Szczecinie od 1946, organizator i dyrektor Gimnazjum i Liceum Męskiego przy ul.
Pobożnego w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (4b-12-5).
115. ROCZNICA URODZIN
1981 7 VIII Zmarł Józef Kępiński (ur. 19.06.1917). Profesor, chemik. W latach 1965 –
1975 rektor Politechniki Szczecińskiej. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (24b-6-4).
35. ROCZNICA ŚMIERCI
1941 8 VIII Urodził się Jerzy Zimowski (zm. 15.08.2007). Prawnik, polityk. Opozycjonista,
działacz NSZZ „Solidarność”. W latach 1990 – 1996 wiceminister spraw wewnętrznych RP.
75. ROCZNICA URODZIN
1926 9 VIII Urodził się Bohdan Rzeszowski (zm. 1.07.1983). Aktor, śpiewak. W latach
1959 – 1978 solista Operetki/Teatru Muzycznego w Szczecinie.
90. ROCZNICA URODZIN
13
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1921 10 VIII
Urodził się Bohdan Tomaszewski (zm. 27.02.2015). Dziennikarz i
publicysta sportowy. W latach 40. XX w. w Szczecinie, m.in. w „Kurierze Szczecińskim”.
95. ROCZNICA URODZIN
1876 19 VIII
Urodził się Wacław Piotrowski (zm. 6.10.1958). Skrzypek, pedagog.
Absolwent uczelni w Lipsku i Berlinie. Pracę zawodową rozpoczął w Szczecinie
(1905-1907); ponownie w Szczecinie od 1945 r., gdzie zajął się organizacją szkolnictwa
muzycznego. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (20a-6-2).
140. ROCZNICA URODZIN
1911 20 VIII
Urodziła się Jadwiga Okońska-Rodziewicz (zm. 20.10.1986). Aktorka.
W latach 1957 – 1972 aktorka Teatrów Dramatycznych w Szczecinie.
105. ROCZNICA URODZIN
1981 21 VIII
Zmarł Olgierd Guido Reck (ur. 13.05.1919). Malarz, pedagog, historyk
sztuki. W Szczecinie od 1947. W latach 1948 – 1950 i 1970 – 1979 dyrektor Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (44-2-5).
35. ROCZNICA ŚMIERCI
1931 22 VIII
Urodził się Adolf Momot (zm. 6.04.2005). Prozaik, poeta. W
Szczecinie od 1953. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pochowany na
Cmentarzu Centralnym (4e-3-11).
85 ROCZNICA URODZIN
1946 23 VIII
Powołanie w Szczecinie Oddziału Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego z b. wojewodą warszawskim Stanisławem Twardo, jako prezesem.
70. ROCZNICA
2011 27 VIII
Zmarła Danuta Chudzianka (ur. 14.07.1941). Aktorka. W Szczecinie
grała w latach 1963 – 1970 i ponownie od 1977. Pochowana na Cmentarzu Centralnym
(44-1-11).
5. ROCZNICA ŚMIERCI
1886 28 VIII
Urodził się Bronisław Skąpski (zm. 31.05.1947). Aktor, reżyser,
dyrektor teatru. Organizator Teatru Polskiego w Szczecinie (inauguracja reżyserowanym
przez niego utworem Aleksandra Fredry „Damy i huzary” - 15.06.1946).
130. ROCZNICA URODZIN
1976 28 VIII
Zmarła Nina Burska (ur. 5.05.1895). Aktorka, reżyser, dyr. teatru. W
latach 1949 – 1970 w Teatrach Dramatycznych w Szczecinie.
40. ROCZNICA ŚMIERCI
1941 28 VIII
Urodził się Andrzej Ulrich (zm. 24.09.2010). Aktor lalkarz. W latach
1966 – 1975 w Teatrze Lalek „Pleciuga”.
75. ROCZNICA URODZIN
14
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1901 30 VIII
Urodził się Henryk Lotar (zm. 5.111979). Aktor, reżyser. W Szczecinie
w 1946, ponownie w latach 1958 – 1961. .
115. ROCZNICA URODZIN
WRZESIEŃ
2006 3 IX Zmarł Józef Bryła (ur. 15.03.1924). Alpinista, polarnik. Działacz PTTK i Klubu
Wysokogórskiego. Uczestnik wielu wypraw wysogórskich w Alpy, Himalaje, Atlas, Kaukaz i
in. oraz na Grenlandię i Spitsbergen.
10. ROCZNICA ŚMIERCI
1906 3 IX Urodził się Witold Starkiewicz (zm. 14.09.1978). Profesor, lekarz okulista. W
Szczecinie od 1948. W latach 1959 – 1962 rektor Pomorskiej Akademii Medycznej.
Pochowany na Powązkach w Warszawie.
110. ROCZNICA URODZIN
2006 4 IX Otwarcie nowej siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. przy
Mickiewicza 41
10. ROCZNICA
2006 9 IX Zmarł Andrzej Androchowicz (ur. 28.06.1932). Dziennikarz, reżyser filmów
dokumentalnych i oświatowych, aktor, publicysta. W latach 1982-1985 z-ca red. nacz. OTV
Szczecin.
10. ROCZNICA ŚMIERCI
2011 10 IX Zmarł Kazimierz Stachowiak (ur. 19.01.1931). Architekt, żeglarz. W latach
1970 -1975 prezes Oddz. Szczecińskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Projektant
m.in. budynku „Medicusa” i nieistniejącego już „grzybka” przy Bramie Portowej w
Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym.
5. ROCZNICA ŚMIERCI
2011 12 IX Zmarła Bernardeta Szczepańska. Alpinistka, prezes Szczecińskiego Klubu
Wysokogórskiego (1992-1997). Pochowana na Cmentarzu Centralnym.
5. ROCZNICA ŚMIERCI
1996 13 IX Zmarł Ireneusz Gwidon Kamiński (ur. 1.03.1925). Pisarz, publicysta, wieloletni
prezes szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Pochowany na Cmentarzu
Centralnym (44-1-12).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
15
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1951 15 IX Otwarcie Klubu MPiK w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 2. MPiK istniał
w tym miejscu do 2012, później po przerwie remontowej, pomieszczenie to przejęła Miejska
Biblioteka Publiczna (od V.2014 „ProMedia”).
65. ROCZNICA
1981 15 IX Zmarł Roman Fafius (ur. 30.09.1902). Inżynier budownictwa lądowego.
Uczestnik wojny pol.-radz. w 1920 r. W Szczecinie od 1948. Organizator i pierwszy dyrektor
szczec. Biura Proj. Bud. Ogólnego. W latach 1958 – 1969 gł. architekt woj. szczecińskiego.
Pochowany na Powązkach w Warszawie. Na Cmentarzu Centralnym Dąb Pamięci jego
imienia.
35. ROCZNICA ŚMIERCI
1946 16 IX Urodziła się Irena Bychowiec (zm. 28.02.2014). Piosenkarka. W Szczecinie
od 1951. Pochowana w Rotterdamie.
70. ROCZNICA URODZIN
1946 21-22 IX
Zjazd Autochtonów Pomorza Zachodniego. Podczas Zjazdu odsłonieto
na Zamku KsiążątPomorskich w Szczecinie tablicę poświęcona ks. Bolesławowi
Domańskiemu
70. ROCZNICA
1906 22 IX Urodził się Bruno Taydelt (zm. 14.04.1981). Nauczyciel, urzędnik. Od
4.05.1945 naczelnik Wydziału Szkolnego Zarządu Miejskiego w Szczecinie, organizator
szkolnictwa w mieście. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (44a-2-45).
110. ROCZNICA URODZIN
2011 26 IX Zmarł Edmund Fitas (ur. 21.05.1929). Pedagog. Na Pomorzu Zach. od 1945
(Nowogard, Dobra, Goleniów), od 1959 Szczecin). W Latach 1972 – 1986 dyrektor
„Pobożniaka” (II LO) w Szczecinie.
5. ROCZNICA ŚMIERCI
2011 28 IX Otwarcie Galerii Kaskada
5. ROCZNICA
1976 30 IX Zmarł Jerzy Jackowski (ur. 22.10.1912). Leśnik, przyrodnik. W latach
1959-1973 z-ca dyr. Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych. Prezes Okręgu Ligi
Ochrony Przyrody (1968-1976). Pochowany na Cmentarzu Centralnym.
40. ROCZNICA ŚMIERCI
16
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
PAŹDZIERNIK
1986 1 X Zmarł Janusz Krzyżankiewicz. Pierwszy naczelnik Wydz. Aprowizacji i Handlu
Zarządu Miejskiego, dyr. Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. Działacz Stronnictwa
Demokratycznego.
30. ROCZNICA ŚMIERCI
1991 1 X Powstanie Ogniska św. Brata Alberta
25. ROCZNICA
2011 4 X Zmarł Karol Gruza (ur. , Aktor, od 1977 związany z Teatrem Polskim
Szczecinie. Pochowany na cmentarzu w Szczecinie Płoni.
5. ROCZNICA ŚMIERCI
1941 5 X Urodziła się Helena Majdaniec (zm. 18.01.2002). Wokalistka, jedna z
najpopularniejszych piosenkarek Szczecina (Jutro będzie dobry dzień, Czarny Alibaba,
Rudy rydz, Zakochani są wśród nas i in.). Pochowana na Cmentarzu Centralnym
(24a-3-12).
75. ROCZNICA URODZIN
1986 5 X Zmarł Zdzisław Kumiszcze, sportowiec uprawiający biegi przez płotki,
wielokrotny mistrz Polski, rekordzista kraju, uczestnik Olimpiady w Rzymie. Pochowany na
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (4c-5-24).
30. ROCZNICA ŚMIERCI
1991 8 X Zmarł Adam Krechowiecki (ur. 15.11.1913). Profesor, wybitny anatom. Od
1949 związany z Pomorską Akademią Medyczną (w latach 1962-1971 jej rektor).
25. ROCZNICA ŚMIERCI
1926 8 X Urodził się Tadeusz Zwilian Grabowski (zm. 5.04.2012). Poeta, pisarz, krytyk,
popularyzator literatury, pedagog.Pochowany na Cmentarzu Centralnym (38b).
90. ROCZNICA URODZIN
1841 9 X Zmarł Karl Friedrich Schinkel (ur. 13.03.1781). Niemiecki architekt, malarz,
rysownik, rzeźbiarz. Projektant nieistniejącego odwachu przy Rynku Siennym w Szczecinie,
autor obrazów, rysunków i szkiców ze szczecińskimi widokami.
175. ROCZNICA ŚMIERCI
1991 10 X Zmarł Bogdan Dopierała (ur. 2.02.1922). Profesor, historyk specjalizujący się
w dziejach Pomorza Zachodniego. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecine
(44e-4-1).
25. ROCZNICA ŚMIERCI
17
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1921 13 X Urodził się Henryk Jendza (zm. 26.07.1962). Technik mechanik. W Szczecinie
od 1946. W latach 1950 – 1962 dyrektor Stoczni Szczecińskiej. Pochowany na Cmentarzu
Centralnym (21-1-10).
95. ROCZNICA URODZIN
1946 15 X Powstał Teatr Lalek „Czarodziej”, pierwszy teatr lalkowy w powojennym
Szczecinie, działał do stycznia 1950 r.
70 ROCZNICA
1906 18 X Urodził się Maksymilian Golisz (zm. 1.04.1943). Nauczyciel, działacz polonijny
w Niemczech. 15.02.1934 założył w Szczecinie pierwszą polską drużynę harcerską „Gryf”.
Stracony przez Niemców w więzieniu w Brandenburgu.
110. ROCZNICA URODZIN
1986 20 X Zmarła Jadwiga Okońska-Rodziewicz (ur. 22.08.1911). Aktorka, związana ze
Szczecinem głównie w latach 1957-1971.
30. ROCZNICA ŚMIERCI
2006 20 X Zmarł Franciszek Gajb (ur. 17.09.1937). Profesor, pianista. W Szczecinie od
1953. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (44-2-51).
10. ROCZNICA ŚMIERCI
1986 23 X Zmarł Kazimierz Jasiewicz. Aktor, śpiewak. W latach 1964-1971 związany z
Teatrem Muzycznym w Szczecinie.
30 ROCZNICA ŚMIERCI
2001 28 X Zmarł Edward Newada-Skrobański (ur. 23.09.1922 r. w Poznaniu). Aktor.
śpiewak. W Szczecinie od 1946 r., związany z Polskim Radio, potem z Centralnym Biurem
Koncertowym, "Estradą", Teatrem "Komedia Muzyczna". Pochowany na Cmentarzu
Centralnym w Szczecinie (2b-11-1).
15. ROCZNICA ŚMIERCI
1991 29 X Zmarł Jerzy Brinken (ur. 19.06.1908). Nauczyciel, geograf, założyciel i
pierwszy prezes szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Twórca
pierwszej w Szczecinie prywatnej biblioteki. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w
Szczecinie (47-15).
25 ROCZNICA ŚMIERCI
1991 30 X Zmarł Eugeniusz Wałaszek (ur. 30.10.1926). Aktor teatralny i filmowy. W
latach 1963-1972 był aktorem Państwowych Teatrów Dramatycznych w Szczecinie.
25. ROCZNICA ŚMIERCI
18
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
2001 31 X Zmarł Jerzy Podralski (ur. 25.12.1929). Dr historii, archiwista, pracownik
Archiwum Państwowego w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w
Szczecinie (107a-3-32).
15. ROCZNICA ŚMIERCI
1981 X
Zmarł Jerzy Sawiuk (ur. 9.05.1927). Dziennikarz radiowy, publicysta, autor
słuchowisk.
35. ROCZNICA ŚMIERCI
LISTOPAD
1991 1 XI Zmarła Zofia Mirska (ur. 8.02.1919). Aktorka; w latach 1959-1970
występowała na scenie Państwowych Teatrów Dramatycznych w Szczecinie.
25. ROCZNICA ŚMIERCI
1996 4 XI Telefonia komórkowa era gsm w Szczecinie.
20. ROCZNICA
1966 5 XI Uroczystości milenijne w Szczecinie. Msza św. Z udziałem Episkopatu Polski,
celebrowana przez prymasa Stefana Wyszyńskiego odbyła się przed kościołem p.w. św.
Jana Ewangelisty.
50. ROCZNCA.
1901 5 XI Urodził się Bolesław Briks (zm. 27.01.1988). Nauczyciel, pionier szkolnictwa
zawodowego na Pomorzu Zachodnim. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (84d-8-4).
115. ROCZNICA
1996 6 XI Zmarł Juliusz Hebel (ur. 21.07.1915). Dyrektor naczelny przedsiębiorstw
rybackich w Szczecinie i Świnoujściu.
20. ROCZNICA ŚMIERCI
1931 9 XI Zmarł Friedrich Ackermann, nadburmistrz Szczecina [zob. 25 XII 1866].
85. ROCZNICA ŚMIERCI, 150 ROCZNICA URODZIN
1991 11 XI Rozpoczęła nadawanie swoich audycji Katolicka Rozgłośnia Radia „AS”,
pierwsza prywatna rozgłośnia w Szczecinie.
25. ROCZNICA
2011 13 XI Zmarł Tadeusz Kowalski (ur. 8.03.1939). Artysta rzeźbiarz, poeta; w
Szczecinie od 1958 r. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (22b-14-10).
5. ROCZNICA ŚMIERCI
19
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1926 14 XI Urodził się Stanisław Badoń (zm. 16.01.1997). Historyk (UJ), od 1.01.1955 do
15.05.11974 dyrektor WiMBP w Szczecinie.
90. ROCZNICA URODZIN
1901 16 XI Urodził się Edmund Kron (zm. 18.10.1976). W Szczecinie w latach 1949-1954
jako: aktor, reżyser, dyrektor teatru.
115. ROCZNICA URODZIN
1921 19 XI Urodził się Klemans Myczkowski (zm. 16.08.2007). Aktor teatrów
szczecińskich. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (ZBoWiD A-2-5).
95. ROCZNICA URODZIN
2001 19 XI Zmarła Halina Mickiewiczówna (ur. 9.11.1923). Śpiewaczka operowa i
operetkowa. W Szczecinie występowała w latach 1959-1961.
15. ROCZNICA ŚMIERCI
1946 21 XI Inauguracja pierwszego roku akademickiego na filii poznańskiej Akademii
Handlowej. Rektorem pierwszej wyższej uczelni na Pomorzu Zachodnim został profesor
Leon Babiński.
70. ROCZNICA
2006 21 XI Otwarcie schronu pod Dworcem Głównym PKP
10. ROCZNICA
2001 24 XI Zmarł Krzysztof Pohl (ur. 11.11.1942). Dziennikarz (m.in. "Głosu
Szczecińskiego", "Jantara" (red. naczelny), "Czasu", "Bussiness i Marketig" (red. naczelny).
15. ROCZNICA ŚMIERCI
1936 24 XI Zmarł Ludwig Karl Manzel (ur. 3.06.1858). Niemiecki artysta plastyk,
rzeźbiarz. W Szczecinie dwa jego dzieła: "Herkules walczący z Centaurem" na Wałach
Chrobrego i nieistniejąca "Sedina" na Placu Tobruckim.
80. ROCZNICA ŚMIERCI
1996 25 XI Zmarł Dominik Terlecki (ur. 10.11.1928). Nauczyciel, instruktor harcerski,
działacz turystyczny. Pochowany na Cmentarzu Centralnym (74a-4-4).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
1891 27 XI Urodził się Ryszard Sawicki (zm. 10.09.1967). W Szczecinie od 1952, aktor
Państwowych Teatrów Dramatycznych.
125. ROCZNICA URODZIN
20
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
GRUDZIEŃ
1946 1 XII Utworzenie Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie.
70. ROCZNICA
1956 1 XII Bp Teodor Bensch (1903-1958) został ordynariuszem gorzowskim
(1956-1958).
60. ROCZNICA
2001 2 XII Zmarł Edward Maciesza (ur. 20.12.1929). Działacz Zachodniopomorskiego
Związku Sybiraków, SPWZWiP "Świteź", Krajowego Towarzyszenia "Bracławian",
wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Sybiraków. Pochowany na
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (6-6-22).
15. ROCZNICA ŚMIERCI
2001 3 XII Zmarł Witold Małecki (ur. 3.06.1913). Obrońca Gdyni w 1939 r., jeniec obozów
niemieckich. W latach 1951-1957 dyrektor Morskiej Agencji, a 1957-1963 dyrektor Polskiej
Żeglugi Morskiej.
15. ROCZNICA ŚMIERCI
2011 5 XII Zmarł Wojciech Chądzyński (ur. 29.05.1935). Profesor ZUT. Główny
projektant Stoczni Szczecińskiej (1972-1996), wiceprezes Towarzystwa Okrętowców
Polskich KORAB.
5. ROCZNICA ŚMIERCI
1941 7 XII Urodził się Janusz Bukowski (zm. 22.09.2005). Aktor teatralny i filmowy,
reżyser. Dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie. Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim
w Warszawie.
75. ROCZNICA URODZIN
1956 10-11 XII
60. ROCZNICA
Zamieszki w Szczecinie
1986 11 XII Zmarł Janusz Gregorczyk (ur. 10.07.1938). Lekarz, profesor, prorektor ds.
klinicznych PAM, działacz PTTK (prezes Klubu Tatrzańskiego, wiceprezes ZW PTTK).
30. ROCZNICA ŚMIERCI
2006 16 XII
Zmarł Ryszard Liskowacki (ur. 12.07.1932). Prozaik, poeta,
dziennikarz, autor książek dla młodzieży. Red. nacz. Ośrodka TVP (1968-1971), red. nacz.
Miesięcznika „Spojrzenia” (1971-1975), red. nacz. Tygodnika „Morze i Ziemia” (1982-1990).
10. ROCZNICA ŚMIERCI
21
KALENDARIUM POMORSKIE NA ROK 2016
1996 16 XII Zmarł Bolesław Idziak (ur. 3.10.1925). Działacz i sędzia bokserski (m.in.
członek Komisji Sędziowskiej Światowej Federacji Boksu Amatorskiego).
20. ROCZNICA ŚMIERCI
2006 19 XII Zmarł Henryk Boehlke (ur. 10.04.1920). Artysta malarz, pierwszy gospodarz
Klubu "13 Muz", nauczyciel w Liceum Plastycznym. ,
10. ROCZNICA ŚMIERCI
1996 20 XII Wiecha na pierwszej kamienicy odbudowywanej szczecińskiej Starówki (ul.
Osiek 6).
20. ROCZNICA
1966 25 XII Urodził się Friedrich Ackermann (zm. 9.11.1931). Nadburmistrz Szczecina w
latach 1907-1931.
150. ROCZNICA URODZIN
1986 25 XII Zmarł Tadeusz Chudy (ur. 1910). Pierwszy kierownik SP nr 2 w Szczecinie,
współtwórca Miejskiego Komitetu PPS, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
(1946-47). Pochowany na Cmentarzu Centralnym (P1-3-4).
30. ROCZNICA ŚMIERCI
1931 29 XII Urodził sie Jan Szyrocki (zm. 9.04.2003). Dyrygent, kompozytor, pedagog,
założyciel (1952) i dyrektor artystyczny Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej.
Pochowany na Cmentarzu Centralnym (21A-21-7).
85. ROCZNICA URODZIN
1991 31 XII Zmarła Maryla Kędra (ur. 24.01.1915). Aktorka, reżyser teatrów lalkowych,
dyrektor i kierownik artystyczny Teatru Lalek „Pleciuga”.
25. ROCZNICA ŚMIERCI
22
Download