Jak filozofować dziś o muzyce?

advertisement
Pracownia Filozofii Muzyki
Instytutu Filozofii UW
zaprasza na
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
2 i 3 marca 2017
„Jak
filozofować
dziś
o muzyce?”
CZWARTEK, 2 marca
godz. 09:00-12:00
wprowadzenie prof. I. Lorenc
Panel dyskusyjny
Czym jest współcześnie
filozofia muzyki?
godz. 16:00-18:00
Panel dyskusyjny
Nowe metodologie, podejścia
i strategie w filozoficznych
badaniach nad muzyką
PIĄTEK, 3 marca
godz. 10:00-15:00
2 i 3 marca 2017
w BUW s. 315
Jak filozofować dziś
o muzyce?
Sesja referatów indywidualnych
godz. 14:00
Koncert kameralny (s. im. Lindego)
wyk.: Agnieszka Marucha – skrzypce
Ewa Skardowska – fortepian
Download