chronologia życia jezusa chrystusa

advertisement
CHRONOLOGIA ŻYCIA JEZUSA CHRYSTUSA
Czas
P.N.E.
44 (27)
37/36
20/19
między wrześniem 3, a
styczniem 2 roku
2 (grudzień)
1 (między 10.01–8.04)
N.E.
14
27
29 (jesień)
30 (wiosna)
31
32
33 2 kwietnia
3 kwietnia
5 kwietnia
Wydarzenie
Oktawian August (63 – 14 r. n.e.) zostaje cesarzem
Imperium Rzymskiego
Herod Wielki zostaje królem Judei
Rozpoczęcie odbudowy (trzeciej) świątyni
jerozolimskiej
Narodziny Jezusa
Wizyta mędrców ze Wschodu i ucieczka do Egiptu
Śmierć Heroda Wielkiego
Tyberiusz (42 r. p.n.e. – 37 r. n.e.) zostaje cesarzem
Imperium Rzymskiego
Tyberiusz opuszcza Rzym i udaje się na wyspę Capri.
Lucius Aelius Seianus (20 p.n.e. – 31 n.e.) – prefekt
straży pretoriańskie, zastępuje cesarza i rozpoczyna
prześladowanie Żydów.
Poncjusz Piłat zostaje prefektem Judei.
Chrzest Jezusa i początek działalności.
Jezus świętuje Paschę po raz pierwszy od rozpoczęcia
działalności publicznej.
Jezus świętuje Paschę po raz drugi od rozpoczęcia
działalności publicznej.
Sejanus zostaje zabity i kończy się prześladowanie
Żydów.
Jezus świętuje Paschę po raz trzeci od rozpoczęcia
działalności publicznej.
Jezus świętuje Paschę po raz ostatni.
Śmierć Jezusa na krzyżu.
Zmartwychwstanie Jezusa.
Bibliografia
1. Jack Finegan, Handbook of Biblical Chronology (Revised Edition; Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1998)
2. BIRTH OF CHRIST RECALCULATED http://www.versebyverse.org/doctrine/birthofchrist.html
3. Dennis McCallum, Chronological Study of the Life of Christ
4. E. Jerry Vardaman, Chronos, Kairos, Christos II, edited by (Macon: Mercer University Press, 1998)
5. Harold W. Hoehner, Chronological Aspects of the Life of Christ, (Grand Rapids: Academie Books, 1977)
6. Ernest L. Martin, The Star That Astonished the World, (Second Edition; Portland, Oregon: ASK Publications, 1996)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards