Zad. 2. ( 5 pkt )

advertisement
Klasa 6
Zad. 1. ( 5 pkt )
Odległość dwóch punktów na mapie w skali 1: 150000 wynosi 10 cm. Oblicz
odległość tych samych punktów na mapie w skali 1:75000.
Zad. 2. ( 5 pkt )
Elektrowóz i 40 pustych węglarek ważą razem 550 ton. Elektrowóz waży tyle, ile
waży 10 pustych węglarek. Oblicz masę pociągu składającego się z dwóch
elektrowozów i 52 węglarek z ładunkiem 29 ton węgla na każdej.
Zad. 3. ( 5 pkt )
Darek zapisał na tablicy sześć kolejnych liczb naturalnych. Agnieszka starła jedną
z nich i wówczas suma pozostałych była równa 630. Jakie liczby zostały na tablicy?
Zad. 4. ( 5 pkt )
Mężczyzna zjada przeciętnie 200 g ziemniaków na obiad. Kobieta zjada o 30% mniej
ziemniaków. W grupie 100 osób , kobiet było o 20 więcej niż mężczyzn. Oblicz, ile
kilogramów ziemniaków trzeba przygotować na obiad dla tej grupy ludzi.
Zad. 5. ( 5 pkt )
Suma pól trzech prostokątnych działek jest równa 2,5 ha. Długość pierwszej działki
jest 3 razy większa od długości drugiej, a długość drugiej jest 6 razy mniejsza od
długości trzeciej. Szerokość każdej działki jest równa 50m, co stanowi ¼ obwodu
najmniejszej działki. Ile metrów bieżących siatki trzeba kupić na ogrodzenie tych
działek?
Download