rtyui

advertisement
grupa a
Ziemia we wszechświecie
........................................................
imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 12 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 21 punktów.
1. Przyporządkuj terminom właściwe opisy. (0–1 p.)
4. Na podstawie podanych opisów rozpoznaj
planety Układu Słonecznego.
1. jednostka astronomiczna (AU)
2. parsek (pc)
3. rok świetlny
...................
klasa
(0–3 p.)
a) Odznacza się najmniejszą średnią gęstością
materii ze wszystkich planet Układu Słonecznego
oraz siedmioma pierścieniami.
A. Jednostka odległości używana w astronomii. Jest to
odległość, z jakiej połowa wielkiej osi orbity ziemskiej
(czyli 1 AU) jest widoczna jako łuk o długości
1 sekundy kątowej.
B. Odległość przebyta przez światło w ciągu jednego roku
kalendarzowego.
C. Średnia odległość Ziemi od Słońca.
D. Czas, w jakim pojazd poruszający się z trzecią
prędkością kosmiczną osiągnie granice Układu
Słonecznego.
.................................................................................
b) Jest największą i najcięższą planetą Układu
Słonecznego.
.................................................................................
c) Jest najmniejszą i położoną najbliżej Słońca
planetą Układu Słonecznego.
.................................................................................
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .
2. Podkreśl podpunkt, w którym podano prawidłową
nazwę materii będącej podstawowym budulcem
wszechświata.
(0–1 p.)
5. Zamieszczony niżej rysunek przedstawia zmiany
długości dnia i nocy w ciągu roku w wybranym
miejscu na świecie.
(0–2 p.)
a) Plazma.
b) Materia ciemna.
c) Materia jasna.
d) Ciała stałe.
e) Gazy.
3. Na ilustracji zaznaczono drogi, po których
poruszałyby się przedmioty na kuli ziemskiej,
gdyby nie istniała siła Coriolisa. Zaznacz, w którą
stronę odchyli się kierunek ruchu ciał pod jej
wpływem.
(0–2 p.)
a) Podaj szerokość geograficzną tego miejsca.
............................................................... .........................
b) Podaj maksymalną wysokość Słońca nad horyzontem
w tym miejscu w ciągu roku.
............................................................... ..........................
6. Wyjaśnij termin ekliptyka.
(0–1 p.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Uporządkuj zdarzenia tak, aby utworzyły ciąg
przyczynowo-skutkowy wyjaśniający powstanie
Ziemi.
(0–2 p.)
9. Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest
w Moskwie (37°30'E, 56°N), gdy w Warszawie
(21°E, 52°N) Słońce góruje.
(0–1 p.)
A. Zmiana skupienia materii Ziemi ze stałej na
ciekłą.
B. Powstanie protoplanet w wyniku łączenia się
materii.
C. Przesuwanie się ciężkich składników do jądra
Ziemi, a lżejszych – ku jej powierzchni.
D. Spadek temperatury na powierzchni naszej planety
poniżej 100°C, który spowodował skraplanie się pary
wodnej i powstanie gorącego oceanu.
E. Tworzenie pierwotnej atmosfery Ziemi, która nie
zawierała tlenu.
F. Wzrost zawartości tlenu w atmosferze
umożliwiający rozwój biosfery.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Oblicz kąt padania promieni słonecznych
23 września w miejscu położonym na 79°
szerokości geograficznej, gdzie w południe Słońce
zawsze jest widoczne po południowej stronie
nieba.
(0–2 p.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Korzystając z zamieszczonego rysunku,
uzupełnij zdania.
(0–2 p.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Oblicz szerokość geograficzną miejscowości,
w której 22 grudnia w południe Słońce jest
widoczne po północnej stronie nieba na wysokości
58°13'.
(0–2 p.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu
............................................................... ...............................
.
b) Słońce góruje w zenicie na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Dzień polarny trwa na biegunie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................
.
d) Noc polarna obserwowana jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................
12. Oblicz, o której godzinie czasu strefowego
rozpocznie się w Warszawie transmisja zawodów
sportowych, które zaczną się o godzinie 16.00
w Toronto (79°23'W).
(0–2 p.)
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
grupa b
Ziemia we wszechświecie
........................................................
imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 12 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 21 punktów.
1. Przyporządkuj terminom właściwe opisy. (0–1 p.)
4. Na podstawie podanych opisów rozpoznaj
planety Układu Słonecznego.
1. jednostka astronomiczna (AU)
2. rok świetlny
3. parsek (pc)
...................
klasa
(0–3 p.)
a) Najchłodniejsza planeta grupy ziemskiej.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Czas, w jakim pojazd poruszający się z trzecią
prędkością kosmiczną osiągnie granice Układu
Słonecznego.
B. Odległość przebyta przez światło w ciągu jednego roku
kalendarzowego.
C. Średnia odległość Ziemi od Słońca.
D. Jednostka odległości używana w astronomii. Jest to
odległość, z jakiej połowa wielkiej osi orbity ziemskiej
(czyli 1 AU) jest widoczna jako łuk o długości
1 sekundy kątowej.
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .
b) Wieją tam najsilniejsze wiatry w Układzie
Słonecznym.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Najjaśniejsze po Słońcu i Księżycu ciało niebieskie,
które można zaobserwować na niebie gołym okiem.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Zamieszczony niżej rysunek przedstawia zmiany
długości dnia i nocy w ciągu roku w wybranym
miejscu na świecie.
(0–2 p.)
2. Podkreśl podpunkt, w którym podano prawidłową
nazwę materii będącej podstawowym budulcem
wszechświata.
(0–1 p.)
a) Plazma.
b) Gazy.
c) Materia jasna.
d) Materia ciemna.
e) Ciała stałe.
3. Na ilustracji zaznaczono drogi, po których
poruszałyby się przedmioty na kuli ziemskiej,
gdyby nie istniała siła Coriolisa. Zaznacz, która
droga nie ulegnie zmianie, jeżeli uwzględni się
wpływ tej siły.
(0–2 p.)
a) Podaj maksymalną wysokość Słońca nad horyzontem
w tym miejscu w ciągu roku.
............................................................... .........................
b) Podaj szerokość geograficzną tego miejsca.
................................................................ .........................
6. Wyjaśnij termin biegun niebieski.
(0–1 p.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Uporządkuj zdarzenia tak, aby utworzyły ciąg
przyczynowo-skutkowy wyjaśniający powstanie
Ziemi.
(0–2 p.)
9. Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest
w Londynie (0°, 51°30'N), gdy w Warszawie
(21°E, 52°N) Słońce góruje.
(0–1 p.)
A. Zmiana skupienia materii Ziemi ze stałej na
ciekłą.
B. Tworzenie pierwotnej atmosfery Ziemi, która nie
zawierała tlenu.
C. Przesuwanie się ciężkich składników do jądra
Ziemi, a lżejszych – ku jej powierzchni.
D. Spadek temperatury na powierzchni naszej planety
poniżej 100°C, który spowodował skraplanie się pary
wodnej i powstanie gorącego oceanu.
E. Powstanie protoplanet w wyniku łączenia się
materii.
F. Wzrost zawartości tlenu w atmosferze
umożliwiający rozwój biosfery.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Oblicz kąt padania promieni słonecznych 23
września w miejscu położonym na 69° szerokości
geograficznej, gdzie w południe Słońce zawsze jest
widoczne po południowej stronie nieba. (0–2 p.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Korzystając z zamieszczonego rysunku,
uzupełnij zdania.
11. Oblicz szerokość geograficzną miejscowości,
w której 22 czerwca w południe Słońce jest
widoczne po południowej stronie nieba na
wysokości 58°13'.
(0–2 p.)
(0–2 p.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Oblicz, o której godzinie czasu strefowego
rozpocznie się w Warszawie transmisja zawodów
sportowych, które zaczną się o godzinie 15.00
w Toronto (79°23'W).
(0–2 p.)
a) Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Słońce góruje w zenicie na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................... ...............................
...................................
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Dzień polarny trwa na biegunie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................. ..............
.
d) Noc polarna obserwowana jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Download