spis treści

advertisement
Bochenek-t5-cz0-:Bochenek
2010-05-05
08:41
Strona XI
SPIS TREŚCI
UKŁAD NERWOWY OBWODOWY
Część ogólna – opracował Olgierd Narkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budowa ogólna nerwów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budowa szczegółowa nerwów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włókna nerwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zwoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unaczynienie nerwów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi fizjologiczne. Porażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy rdzeniowe – opracował Olgierd Narkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podział nerwów rdzeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwój nerwów rdzeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzenie nerwów rdzeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie nerwów rdzeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie oponowe nerwów rdzeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie łączące nerwów rdzeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie grzbietowe nerwów szyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie grzbietowe nerwów piersiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie grzbietowe nerwów lędźwiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie grzbietowe nerwów krzyżowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałąź grzbietowa nerwu guzicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Splot szyjny – opracował Olgierd Narkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy skórne splotu szyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy mięśniowe splotu szyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie długie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Splot ramienny – opracował Olgierd Narkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy krótkie splotu ramiennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy długie splotu ramiennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw mięśniowo-skórny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw pośrodkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw łokciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw skórny przyśrodkowy ramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw skórny przyśrodkowy przedramienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw promieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zestawienie unerwienia kończyny górnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie mięśni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie naczyń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie stawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie okostnej i kości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy międzyżebrowe – opracował Olgierd Narkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
3
4
7
7
8
9
10
10
12
13
17
17
18
18
20
22
22
23
23
23
24
24
24
26
29
30
30
36
36
36
40
46
47
51
62
68
70
70
82
82
85
85
87
89
89
95
XI
Bochenek-t5-cz0-:Bochenek
2010-05-05
08:41
Strona XII
Splot lędźwiowo-krzyżowy – opracował Władysław Kubik . . . . . . . . . . . . . . . .
Splot lędźwiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie krótkie splotu lędźwiowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie długie splotu lędźwiowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw biodrowo-podbrzuszny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw biodrowo-pachwinowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw płciowo-udowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw skórny boczny uda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw udowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw zasłonowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Splot krzyżowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie krótkie splotu krzyżowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie długie splotu krzyżowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw pośladkowy górny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw pośladkowy dolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw skórny tylny uda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw kulszowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw piszczelowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw strzałkowy wspólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw sromowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw guziczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zestawienie unerwienia kończyny dolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie mięśni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie naczyń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie stawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie okostnej i kości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porównanie unerwienia kończyny górnej i dolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segmentalne zaopatrzenie nerwowe skóry– opracował Władysław Kubik . . . .
Segmentalne unerwienie skóry tułowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segmentalne unerwienie skóry kończyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy czaszkowe – opracowali Witold Sylwanowicz i Wiesław Łasiński . . . . . .
Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy narządów zmysłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy węchowe (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw wzrokowy (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy mięśni gałki ocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw okoruchowy (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw bloczkowy (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw odwodzący (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy łuków skrzelowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw trójdzielny (V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wewnątrzczaszkowy odcinek nerwu trójdzielnego . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw oczny (V1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw szczękowy (V2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw żuchwowy (V3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obszar unerwienia nerwu trójdzielnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw twarzowy (VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie i zespolenia nerwu twarzowego wewnątrz części skalistej (kości
skroniowej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie i zespolenia nerwu twarzowego po wyjściu z czaszki . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw językowo-gardłowy (IX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw błędny (X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII
95
98
98
99
99
99
100
101
103
105
113
116
116
117
117
118
118
120
121
126
134
142
145
146
146
148
150
151
153
154
154
155
158
161
161
165
166
166
168
170
173
174
178
179
180
181
181
185
190
198
207
211
212
215
217
220
221
226
227
Bochenek-t5-cz0-:Bochenek
2010-05-05
08:41
Strona XIII
Gałęzie odcinka głowowego nerwu błędnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie odcinka szyjnego nerwu błędnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie odcinka piersiowego nerwu błędnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie odcinka brzusznego nerwu błędnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw dodatkowy (XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw mięśni języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerw podjęzykowy (XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwój nerwów czaszkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
230
235
235
237
239
239
239
242
242
UKŁAD NERWOWY AUTONOMICZNY
opracowali Witold Sylwanowicz i Olgierd Narkiewicz
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Właściwości budowy układu autonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podział morfologiczno-czynnościowy układu autonomicznego . . . . . . . . . . . .
Układ współczulny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ośrodki współczulne rdzenia kręgowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pień współczulny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie pnia współczulnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sploty układu autonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie współczulne narządów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Układ przywspółczulny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ośrodki przywspółczulne w pniu mózgu i w części krzyżowej rdzenia kręgowego
Zwoje przywspółczulne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unerwienie przywspółczulne narządów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część śródścienna układu autonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podział topograficzny układu autonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część szyjna i głowowa układu autonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część szyjna pnia współczulnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie części szyjnej pnia współczulnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część głowowa (czaszkowa) układu przywspółczulnego . . . . . . . . . . . . . .
Część piersiowa układu autonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część piersiowa pnia współczulnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie części piersiowej pnia współczulnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sploty autonomiczne klatki piersiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część brzuszna układu autonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część lędźwiowa (brzuszna) pnia współczulnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie części lędźwiowej pnia współczulnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sploty autonomiczne jamy brzusznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część miedniczna układu autonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część miedniczna (krzyżowa) pnia współczulnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałęzie części miednicznej pnia współczulnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy trzewne miedniczne – część krzyżowa układu przywspółczulnego .
Splot podbrzuszny dolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Łuki odruchowe układu autonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwój układu autonomicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
248
250
253
256
256
256
258
260
261
263
263
264
265
265
266
266
266
268
275
278
278
278
281
283
284
284
286
290
290
291
291
292
295
298
299
POWŁOKA WSPÓLNA
opracował Franciszek Miedziński
Skóra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwój skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budowa ogólna skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budowa szczegółowa skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elementy podstawowe skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naskórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skóra właściwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
302
302
302
306
306
313
314
319
323
XIII
Bochenek-t5-cz0-:Bochenek
2010-05-05
08:41
Strona XIV
Tkanka podskórna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linie napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruczoły skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Małe gruczoły kłębkowate (gruczoły potowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wielkie gruczoły kłębkowate (gruczoły apokrynowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruczoły łojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruczoł sutkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naczynia skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paznokcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NARZĄDY ZMYSŁÓW
Uwagi ogólne – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński . . . . . . . . . . . . .
Narządy czucia powierzchniowego – opracowali Stanisław Hiller i Stanisław
Zawistowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narządy czucia głębokiego – opracowali Stanisław Hiller, Michał Reicher
i Stanisław Zawistowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czuciowe zakończenia nerwowe mięśni i ścięgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czuciowe zakończenia nerwowe w tkance łącznej i okostnej . . . . . . . . . . . . .
Czuciowe zakończenia nerwowe w torebce stawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czuciowe zakończenia nerwowe w trzewach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czuciowe zakończenia nerwowe w naczyniach krwionośnych i na pniach
nerwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narząd smaku – opracowali Stanisław Hiller, Michał Reicher i Stanisław Zawistowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narząd powonienia – opracowali Stanisław Hiller, Michał Reicher i Stanisław
Zawistowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narząd przedsionkowo-ślimakowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi ogólne – opracował Wiesław Łasiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ucho zewnętrzne – opracował Wiesław Łasiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Małżowina uszna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Położenie i ukształtowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budowa małżowiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewód słuchowy zewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naczynia i nerwy ucha zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ucho środkowe – opracował Wiesław Łasiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Błona bębenkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jama bębenkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kosteczki słuchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Błona śluzowa jamy bębenkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przestrzenie powietrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trąbka słuchowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naczynia i nerwy ucha środkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ucho wewnętrzne – opracowali Jarosław Iwaszkiewicz i Józef Jordan . . . . . .
Błędnik kostny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przedsionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanały półkoliste kostne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ślimak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewód słuchowy wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budowa mikroskopowa błędnika kostnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Błędnik błoniasty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Łagiewka i przewody półkoliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woreczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewód ślimakowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budowa mikroskopowa błędnika błoniastego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIV
327
329
331
331
334
335
338
343
347
348
356
361
362
369
370
373
374
374
374
375
377
380
380
386
386
386
389
394
398
399
399
400
407
414
421
423
427
434
435
438
438
440
441
444
447
448
450
451
452
453
454
457
Bochenek-t5-cz0-:Bochenek
2010-05-05
08:41
Strona XV
Ściany przewodu ślimakowego. Narząd spiralny . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drogi przechodzenia dźwięku do narządu spiralnego. Teorie słyszenia .
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przestrzeń przychłonkowa błędnika. Przychłonka. Śródchłonka . . . . . .
Naczynia i nerwy błędnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naczynia błędnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerwy błędnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwój rodowy narządu przedsionkowo-ślimakowego – opracował Wiesław
Łasiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ucho zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ucho środkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ucho wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwój osobniczy narządu przedsionkowo-ślimakowego – opracował Wiesław
Łasiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ucho zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wady rozwojowe ucha zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ucho środkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ucho wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narząd wzroku – opracowali Ignacy Abramowicz i Helena Szostakiewicz-Sawicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gałka oczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ściana gałki ocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Błona włóknista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Błona naczyniowa gałki ocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Błona wewnętrzna gałki ocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawartość gałki ocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciecz wodnista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soczewka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciało szkliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naczynia i nerwy gałki ocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narządy dodatkowe oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spojówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narząd łzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mięśnie gałki ocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inne mięśnie oczodołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawartość oczodołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rys rozwoju oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
462
471
473
473
476
476
480
507
507
508
509
509
515
525
544
544
546
553
555
558
558
561
564
568
571
572
574
SKOROWIDZ RZECZOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
577
483
483
488
490
494
494
497
498
501
Download