Informacja o wyborze oferty na dostawe ssaka medycznego

advertisement
Zamość dn. 19.09.2016r
AG.Z.2150.25.5.16
Dotyczy: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że za najkorzystniejszą ofertę w
ramach zaproszenia do złożenia ofert na dostawę ssaka medycznego elektrycznego
uznano ofertę n/w wykonawcy:
ANMER Marek Ziembowicz, 05-120 Legionowo, ul Zygmuntowska 9
Cena brutto 3 500,00 pln
Uzasadnienie wyboru:
-
Oferta o najniższej cenie
Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec
Download