Odwzorowania kartograficzne nieregularnych obiektów pozaziemskich

advertisement
Odwzorowania kartograficzne
nieregularnych obiektów
pozaziemskich
dr hab. inż. Paweł Pędzich, prof. PW,
mgr inż. Kamil Latuszek
Kartografia planetarna w badaniu
ciał niebieskich Układu Słonecznego
•
dane źródłowe
- dane pozyskane zdalnie z
Ziemi/orbity Ziemi (np.
teleskop Hubble’a)
- dane pozyskane w ramach
misji kosmicznych (np. misja
Dawn)
Kartografia planetarna
• Dostępność danych np. http://pds.jpl.nasa.gov/
• Komisja Kartografii Planetarnej w MAK (1999
rok)
Kartografia planetarna
Kartografia planetarna
Odwzorowywanie ciał niebieskich o
regularnym kształcie
Odwzorowywanie ciał niebieskich o
regularnym kształcie
Nieregularne obiekty pozaziemskie
• Ciała nieregularne – ciała niebieskie o kształcie
silnie odbiegającym od kształtu sfery lub elipsoidy
obrotowej spłaszczonej
Nieregularne obiekty pozaziemskie
Planety
• 1) krąży wokół Słońca
• 2) jest w stanie
równowagi
hydrostatycznej
• 3) dominuje na swojej
orbicie
Planety karłowate
• 1) krąży wokół Słońca
• 2) jest w stanie
równowagi
hydrostatycznej
• 3) -
Małe ciała Układu Słonecznego
• 1) krąży wokół Słońca
• 2) • 3) -
Księżyce
• 1) -
• 2) ?
• 3) ?
Obiekty nieregularne
= małe ciała Układu Słonecznego + mniejsze satelity
Planetoida (4) Westa
Elipsoida trójosiowa jako
powierzchnia oryginału
Odwzorowanie Jacobiego elipsoidy
trójosiowej
Elipsoida sześcioosiowa jako
powierzchnia oryginału
Strefy elipsoidy sześcioosiowej
Odwzorowanie walcowe równodługościowe
elipsoidy sześcioosiowej
Odwzorowania morfograficzne
PODSUMOWANIE
• Problematyka odwzorowywania nieregularnych obiektów
pozaziemskich będąc jednym z problemów kartografii
planetarnej ma istotne znaczenie dla badań ciał niebieskich
Układu Słonecznego
• Znaczenie tej problematyki będzie wzrastać, gdyż wzrastać
będzie dokładność danych źródłowych pozyskiwanych w
ramach misji kosmicznych, a tym samym wykonywanych
będzie więcej opracowań (również w większych skalach)
• Stosowane są obecnie dwa podejścia: definiowanie bardziej
skomplikowanych powierzchni oryginału i poszukiwanie ich
odwzorowań oraz stosowanie odwzorowań morfograficznych,
• Odwzorowania morfograficzne stosowane są bez formalnej
definicji powierzchni oryginału, co wpływa na możliwość
obliczania zniekształceń, w zamian jednak pozwalają na
stosunkowo proste zobrazowanie dowolnych powierzchni
Źródła ilustracji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
System Informacji Przestrzennej dla Fobosa: http://cartsrv.mexlab.ru/geoportal/
Mapa topograficzna Wenus:
http://planetologia.elte.hu/ipcd/ipcd.html?cim=robinson_venus
Globalna fotomozaika Merkurego:
http://messenger.jhuapl.edu/the_mission/mosaics.html
Rzuty ortogonalne modeli Fobosa: Grishakina, E., Lazarev, E., Lazareva, M., 2013:
THE Cartographical aspects of Martian moons modelling, ICC 2013;
Rzuty ortograficzne Westy – opracowanie własne na podstawie:
http://sbn.psi.edu/pds/asteroid
Siatka kartograficzna Westy w odwzorowaniu Jacobiego: opracowanie własne
Siatka kartograficzna Erosa w odwzorowaniu walcowym elipsoidy
sześcioosiowej:Nyrtsov, M. V., Bugaevsky, L. M., Stooke, P. J., 2007: The multiple axis
ellipsoids as reference surfaces for mapping of small celestial bodies, Proceedings
International Cartographic Conference,
Fobos w odwzorowaniu morfograficznym, konforemnym:
http://sbn.psi.edu/pds/asteroid/EAR_A_3_RDR_STOOKEMAPS_V1_0/maps
Pozostałe: Wikimedia Commons
Dziękuję za uwagę
Download