ziemniak - Abcochronyroslin

advertisement
ZIEMNIAK
Najważniejsze zalecenia agrotechniczno-hodowlane (dla wszystkich chorób): wybór odpowiedniego stanowiska na plantacje ziemniaka;
prawidłowa uprawa roli; zrównoważone nawożenie; odpowiedni odczyn gleby; właściwy materiał sadzeniakowy i usuwanie źródeł infekcji;
odpowiedni termin sadzenia i zbioru; systematyczne niszczenie chwastów; wybór odmian o większej odporności.
Zwalczane choroby
Nazwa środka
(substancja czynna)
Dawka
Karencja (dni)
Uwagi
2
3
4
5
faza BBCH 31–89 (od początku zakrywania międzyrzędzi do fazy dojrzewania owoców i nasion)
ALTERNARIOZA
Acrobat MZ 69 WG (dimetomorf, mankozeb)
2,0 kg/ha
7
Zabieg opryskiwania wykonać zapobiegawczo (szczeZIEMNIAKA
Agristar 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
(Lewia spp., anamorfa:
gólnie na plantacjach odmian
Alta 500 SC (fluazynam)
0,3–0,4 l/ha
7
Alternaria solani,
wrażliwych na alternariozę)
lub w momencie pojawienia
A. alternata)
Altima 500 SC (fluazynam)
0,3–0,4 l/ha
7
się pierwszych objawów choAmistar 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
roby na dolnych liściach.
Wyższe dawki środków stoAntracol 70 WG (propineb)
1,8 kg/ha
14
sować w warunkach silnej
Armetil M 72 WP (metalaksyl, mankozeb)
2,5 kg/ha
14
presji infekcyjnej, na odmianach wrażliwych oraz
Ascom 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
na plantacjach zagęszczoAstar 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
nych. Zalecana ilość wody
200–400 l. Większą ilość
Azoksystrobi 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
wody stosować na rośliny
Aztek 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
o silnie rozwiniętej naci ziemAzyl 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
niaczanej. W programach
ochrony ziemniaka stosować
Banjo 500 SC (fluazynam)
0,4 l/ha
7
środki o odmiennych mechaBanjo Forte 400 SC (fluazynam, dimetomorf)
0,8 l/ha
7
nizmach działania, zawierające substancje czynne
Cabrio Duo 112 EC (dimetomorf, piraklostrobina)
2,0–2,5 l/ha
7
z różnych grup chemicznych.
Carial Star 500 SC
0,6 l/ha
3
4
1
(mandipropamid, difenokonazol)
środki zarejestrowane do
stosowania od fazy początClip SuperKontakt 69 WG (famoksat, mankozeb)
1,2–1,6 l/ha
14
ku rozwoju pierwszych liści
Crocodil MZ 67,8 WG (metalaksyl-M, mankozeb)2
2,5 kg/ha
7
(BBCH 10).
2
Delphin 69 WG (dimetomorf, mankozeb)
2,0 kg/ha
7
środki zarejestrowane do
stosowania
od fazy rozDemeter 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
winętych 5 liści na głównym
Dithane NeoTec 75 WG (mankozeb)
2,0 kg/ha
7
pędzie (BBCH 15).
3
środki zarejestrowane do
Dobromir Top 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
stosowania od fazy początEkonom 72 WP (metalaksyl, mankozeb)
2,0–2,5 kg/ha
14
ku rozwoju pędów bocznych
(BBCH 21).
Ekonom MM 72 WP (metalaksyl, mankozeb)
2,0–2,5 kg/ha
14
4
środki zarejestrowane do
Elektra MZ WG (dimetomorf, mankozeb)
2,0 kg/ha
7
stosowania od fazy całkowitego zakrycia międzyErazer (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
rzędzi, początku zawiązyFantic M WP (benalaksyl-M, mankozeb)
2,5 kg/ha
14
wania bulw (BBCH 39–40).
Folpan 80 WG (folpet)
1,5–2,0 kg/ha
23
Frowncide (fluazynam)
Galben M 73 WP (mankozeb, benalaksyl)
Jetlan 500 SC (fluazynam)
Konkret Mega 72 WP (metalaksyl, mankozeb)
0,3–0,4 l/ha
7
2,0 kg/ha
14
0,3–0,4 l/ha
7
2,5 kg/ha
14
Korazzo 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
Mirador 250 SC (azoksystrobina)
0,5 l/ha
7
Nando 500 SC (fluazynam)
0,3–0,4 l/ha
1
Ohayo (fluazynam)
0,3–0,4 l/ha
7
2,0 kg/ha
14
1,5–1,8 kg/ha
14
1,7–2,0 l/ha
7
Penncozeb 80 WP (mankozeb)
Polyram 70 WG (metiram)
Pyton Consento 450 SC
(chlorowodorek propamokarbu, fenamidon)3
Quantum MZ 690 WG (dimetomorf, mankozeb)
2,0 kg/ha
7
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG
(metalaksyl, mankozeb)2
Rezat 250 SC (azoksystrobina)
2,5 kg/ha
7
0,5 l/ha
7
Rubikon 67,8 WG
(metalaksyl-M, mankozeb)2
Rywal 72 WP (metalaksyl, mankozeb)
2,5 kg/ha
7
2,0–2,5 kg/ha
14
Soter (dimetomorf, mankozeb)
Stefes Fluazinam 500 SC (fluazynam)
Tamazynam 500 SC (fluazynam)
Tanos 50 WG (cymoksanil, famoksat)
2,0 kg/ha
7
0,3–0,4 l/ha
7
0,4 l/ha
7
0,7 kg/ha
14
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.
CHOROBY/Ziemniak
1
1
1
cd. –
ALTERNARIOZA
ZIEMNIAKA
(Lewia spp., anamorfa:
Alternaria solani,
A. alternata)
2
Tazer 250 SC (azoksystrobina)
Tiger 250 SC (azoksystrobina)
4
5
7
Przy stosowaniu środków
Tanos 50 WG i Twist 50 WG
nie przekraczać łącznej dawki 4,2 kg/ha w sezonie.
Twist 50 WG można stosować do 30.06.2017 r.
0,5 l/ha
7
Tristan 50 WG (cymoksanil, famoksat)3
0,7 kg/ha
14
Twist 50 WG (cymoksanil, famoksat)
0,5 kg/ha
11
0,6 l/ha
3
2,0 kg/ha
14
Vima-Mandikonazol
(mandipropamid, difenokonazol)4
Vondozeb 75 WG (mankozeb)
Winby (fluazynam)
Zampro 56 WG (ametoktradyna, mankozeb)
Zignal 500 SC (fluazynam)
ZARAZA ZIEMNIAKA Środki o działaniu układowym i wgłębnym (Phytophthora infestans) Axidor
(chlorowodorek propamokarbu, cymoksanil)3
Cabrio Duo 112 EC (dimetomorf, piraklostrobina)
CHOROBY/Ziemniak
3
0,5 l/ha
0,3–0,4 l/ha
7
2,0–2,5 kg/ha
7
0,3–0,4 l/ha
7
2,5 l/ha
14
2,0–2,5 l/ha
7
Infinito 687,5 SC
1,2–1,6 l/ha
(chlorowodorek propamokarbu, fluopikolid)
2,5 l/ha
Proxanil
(chlorowodorek propamokarbu, cymoksanil)3
Pyton Consento 450 SC
1,7–2,0 l/ha
(chlorowodorek propamokarbu, fenamidon)
Środki o działaniu układowym, wgłębnym i powierzchniowym
7
14
7
Carial Star 500 SC (mandipropamid, difenokonazol)4
0,6 l/ha
3
Vima-Mandikonazol
(mandipropamid, difenokonazol)4
Środki o działaniu układowym i powierzchniowym
0,6 l/ha
3
Armetil M 72 WP (metalaksyl, mankozeb)2
2,5 kg/ha
21
Crocodil MZ 67,8 WG (metalaksyl-M, mankozeb)2
2,0 kg/ha
7
Ekonom 72 WP (metalaksyl, mankozeb)
2,0–2,5 kg/ha
14
Ekonom MM 72 WP (metalaksyl, mankozeb)
2,0–2,5 kg/ha
14
Fantic M WP (benalaksyl-M, mankozeb)
2,5 kg/ha
14
Galben M 73 WP (mankozeb, benalaksyl)
2,0 kg/ha
14
Konkret Mega 72 WP (metalaksyl, mankozeb)2
2,5 kg/ha
21
Planet 72 WP (mankozeb, metalaksyl)2
2,5 kg/ha
14
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG
(metalaksyl, mankozeb)
Rubikon 67,8 WG
(metalaksyl-M, mankozeb)2
Rywal 72 WP (metalaksyl, mankozeb)
2,0 kg/ha
7
2,0 kg/ha
7
2,0–2,5 kg/ha
14
0,22 kg/ha
14
Środki o działaniu wgłębnym Dauphin 45 WG (cymoksanil)
Drum 45 WG (cymoksanil)
0,2–0,25 kg/ha
7
Sacron WG (cymoksanil)
0,22 kg/ha
14
2,0 kg/ha
7
Środki o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
Acrobat MZ 69 WG (dimetomorf, mankozeb)
Banjo Forte 400 SC (fluazynam, dimetomorf)
0,8 l/ha
7
Curzate C Extra 31 WG (cymoksanil, miedź)3
2,0 kg/ha
21
11
Curzate Top 72,5 WG (mankozeb, cymoksanil)
2,0 kg/ha
Delphin 69 WG (dimetomorf, mankozeb)
2,0 kg/ha
7
Ekonom Duo 72,5 WP (mankozeb, cymoksanil)
2,0 kg/ha
11
11
Ekonom MC 72,5 WP (cymoksanil, mankozeb)
2,0 kg/ha
Elektra MZ WG (dimetomorf, mankozeb)
2,0 kg/ha
7
Emendo M WG (mankozeb, walifenalat)
2,0–2,5 kg/ha
7
Indomate 725 WP (cymoksanil, mankozeb)
2,5 kg/ha
7
Inter Optimum 72,5 WP (mankozeb, cymoksanil)
2,0 kg/ha
11
Kunshi 625 WG (cymoksanil, famoksat)
0,4–0,5 kg/ha
7
Kursor 72,5 WG (mankozeb, cymoksanil)
2,0 kg/ha
11
Lieto 66 WG (cymoksanil, zoksamid)3
0,45 kg/ha
7
Micexanil 76 WP (cymoksanil, mankozeb)
2,0 kg/ha
11
Mixanil 425 SC (cymoksanil, chlorotalonil)
2,0 l/ha
30
Moximate 725 WG (mankozeb, cymoksanil)
2,5 kg/ha
7
Moximate 725 WP (mankozeb, cymoksanil)
2,5 kg/ha
7
Nautile 730 WG (mankozeb, cymoksanil)4
2,0 kg/ha
14
0,8 l/ha
3
Orvego 525 SC (ametoktradyna, dimetomorf)5
2
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2017
Pierwszy zabieg wykonać
zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie lub na odmianach
wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na
odmianach późnych z chwilą
wystąpienia objawów choroby na odmianach wczesnych.
W programach ochrony ziemniaka stosować środki o odmiennych mechanizmach działania, zawierające substancje
czynne z różnych grup chemicznych lub różne substancje
czynne.
Po wykonaniu opryskiwania
środkiem o działaniu układowym lub wgłębnym następne
zabiegi wykonywać przy przemiennym stosowaniu fungicydów o działaniu powierzchniowym.
Wyższe dawki środków stosować przy dużym zagrożeniu
chorobą lub na plantacjach zagęszczonych oraz wrażliwych.
Zalecana ilość wody 200–400 l.
Większą ilość wody stosować
na rośliny o silnie rozwiniętej
naci ziemniaczanej.
Jeżeli warunki dla rozwoju patogena są niekorzystne; odstępy między zabiegami można
wydłużyć (co 10–14 dni) i stosować niższe dawki środka.
Jeżeli warunki dla rozwoju
patogena są korzystne (częste opady deszczu, wysoka
wilgotność pow., temperatura 15–20°C) odstępy między
zabiegami należy skrócić (co
7–10 dni) i stosować wyższe
dawki środka.
1
środki zarejestrowane do
stosowania od fazy początku rozwoju pierwszych liści
(BBCH 10).
2
środki zarejestrowane do
stosowania od fazy rozwiniętych 4–5 liści na głównym
pędzie (BBCH 14–15).
3
środki zarejestrowane do
stosowania od fazy początku rozwoju pędów bocznych
(BBCH 21).
4
środki zarejestrowane do
stosowania od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi,
początku zawiązywania bulw
(BBCH 39–40).
5
środki zarejestrowane do
stosowania od fazy początku
rozwoju
kwiatostanu
(BBCH 51).
Dauphin 45 WG zarejestrowany do stosowania do fazy
całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 39).
2
3
4
5
2,25 kg/ha
14
Przy stosowaniu środków
Tanos 50 WG, Twist 50 WG,
nie przekraczać łącznej dawki 4,2 kg/ha w sezonie.
Środek Dauphin 45 WG
i Sacron WG stosować wyłącznie w mieszaninie ze
środkami Penncozeb 80 WP
lub Vondozeb 75 WG.
0,6 l/ha
7
1,0 l/ha
7
Profilux 72,5 WP (mankozeb, cymoksanil)
2,0 kg/ha
11
Quantum MZ 690 WG (dimetomorf, mankozeb)
2,0 kg/ha
7
Reboot 66 WG (cymoksanil, zoksamid)3
0,45 kg/ha
7
0,6 l/ha
3
Solace M 72,5 WG (cymoksanil, mankozeb)
2,0 kg/ha
11
Soter (dimetomorf, mankozeb)
2,0 kg/ha
7
Tanos 50 WG (cymoksanil, famoksat)3
0,7 kg/ha
14
0,4–0,5 kg/ha
7
0,7 kg/ha
14
Revus 250 SC (mandipropamid)5
Tezuma 625 WG (fluazynam, cymoksanil)
Tristan 50 WG (cymoksanil, famoksat)
3
Twist 50 WG (cymoksanil, famoksat)
Valbon 72 WG (bentiowalikarb, mankozeb)
0,5–0,7 kg/ha
11
1,6 kg/ha
14
Valis 66 M WG (mankozeb, walifenalat)
2,0–2,5 kg/ha
7
Video 695 WP (cymoksanil, mankozeb)4
2,25 kg/ha
14
Planet 72 WP stosować do
pierwszych zabiegów ochrony ziemniaka (BBCH 14–49).
Twist 50 WG można stosować do 30.06.2017 r.
Środki o działaniu powierzchniowym
Alta 500 SC (fluazynam)
0,3–0,4 l/ha
7
Altima 500 SC (fluazynam)
0,3–0,4 l/ha
7
Antracol 70 WG (propineb)
1,8 kg/ha
14
Banjo 500 SC (fluazynam)
0,4 l/ha
7
Banko 500 SC (chlorotalonil)4
2,0 l/ha
8
Chron 500 SC (chlorotalonil)4
2,0 l/ha
8
CLIP SuperKontakt 69 WG (famoksat, mankozeb)
Cooper Max NEW 50 WP (miedź)
Cuproxat 345 SC (miedź)
Dithane NeoTec 75 WG (mankozeb)
Dove 500 SC (chlorotalonil)4
Folpan 80 WG (folpet)
Frowncide (fluazynam)
1,2–1,6 l/ha
14
1,5–2,0 kg/ha
14
5,0 l/ha
7
2,0 kg/ha
7
2,0 l/ha
8
1,5–2,0 kg/ha
23
0,3–0,4 l/ha
7
Funguran A-Plus New 50 WP (miedź)
1,5–2,0 kg/ha
14
Funguran Forte New 50 WP (miedź)
1,5–2,0 kg/ha
14
Funguran-OH 50 WP (miedź)
1,5–2,0 kg/ha
14
Guliver 500 SC (chlorotalonil)
2,0 l/ha
8
Gwarant 500 SC (chlorotalonil)
2,0 l/ha
8
Indofil 75 WG (mankozeb)1
2,13 kg/ha
7
Indofil 80 WP (mankozeb)1
2,0 kg/ha
7
Jetlan 500 SC (fluazynam)
0,3–0,4 l/ha
7
4
Manco 80 WP (mankozeb)1
2,0 kg/ha
7
Manfil 75 WG (mankozeb)1
2,13 kg/ha
7
Manfil 80 WP (mankozeb)1
Miedzian 50 WP (miedź)
2,0 kg/ha
7
2,5–3,0 kg/ha
7
Nando 500 SC (fluazynam)
0,3–0,4 l/ha
1
Ohayo (fluazynam)
0,3–0,4 l/ha
7
Penncozeb 80 WP (mankozeb)
Polyram 70 WG (metiram)
Ranman Top 160 SC (cyjazofamid)
Ranman 400 SC TwinPack (cyjazofamid)
Sancozeb 80 WP (mankozeb)
Stefes Fluazinam 500 SC (fluazynam)
2,0 kg/ha
14
1,5–1,8 kg/ha
14
0,5 l/ha
7
0,2 l/ha (pojemnik A)
+ 0,15 l/ha
(pojemnik B)
2,0 kg/ha
7
14
0,3–0,4 l/ha
7
Tamazynam 500 SC (fluazynam)
0,4 l/ha
7
Talonil 500 SC (chlorotalonil)4
2,0 l/ha
8
Triosiar-Pro 345 SC (miedź)
Vondozeb 75 WG (mankozeb)
Winby (fluazynam)
Zampro 56 WG (ametoktradyna, mankozeb)
Zignal 500 SC (fluazynam)
Na powierzchni traktowanej
środek Banko 500 SC, Chron
500 SC, Guliver 500 SC
i Gwarant 500 SC stosować
raz na dwa lata.
CHOROBY/Ziemniak
1
cd. –
Palmas WP (mankozeb, cymoksanil)4
ZARAZA ZIEMNIAKA Plexus (cymoksanil, fluazynam)3
(Phytophthora infestans)
Presidium (dimetomorf, zoksamid)
5,0 l/ha
7
2,0 kg/ha
14
0,3–0,4 l/ha
7
2,0–2,5 kg/ha
7
0,3–0,4 l/ha
7
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.
3
1
CHOROBY/Ziemniak
3
4
5
PARCH SREBRZYSTY
(Helminthosporium
solani)
Fungazil 100 SL (imazalil)
2
15 ml/ 100 kg
bulw
SUCHA ZGNILIZNA
BULW
(Giberella spp.,
anamorfa:
Fusarium spp.)
Fungazil 100 SL (imazalil)
15 ml/ 100 kg
bulw
Zalecana
ilość
wody:
100–200 ml/100 kg ziemniaków. Zabieg wykonać jednorazowo, zapobiegawczo lub
interwencyjnie po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, tuż po zbiorach
ziemniaków
maksymalnie
(w ciągu) 5–10 dni po zbiorze
(ziemniaków z pola), przed
umieszczeniem ich w przechowalni.
FOMOZA ZIEMNIAKA
(GANGRENA)
(Didimella sp., anamorfa:
Phoma exigua var.
foveata i Phoma exigua
var. exigua)
RIZOKTONIOZA
ZIEMNIAKA
(Thanatephorus
cucumeris, stadium
strzępkowe: Rhizoctonia
solani)
Fungazil 100 SL (imazalil)
15 ml/ 100 kg
bulw
Agristar 250 SC (azoksystrobina)
Amistar 250 SC (azoksystrobina)
Ascom 250 SC (azoksystrobina)
Astar 250 SC (azoksystrobina)
Azoksystrobi 250 SC (azoksystrobina)
Aztek 250 SC (azoksystrobina)
Azyl 250 SC (azoksystrobina)
Demeter 250 SC (azoksystrobina)
Dobromir Top 250 SC (azoksystrobina)
Erazer (azoksystrobina)
Korazzo 250 SC (azoksystrobina)
Mirador 250 SC (azoksystrobina)
Rezat 250 SC (azoksystrobina)
Starami 250 SC (azoksystrobina)
Tazer 250 SC (azoksystrobina)
Tiger 250 SC (azoksystrobina)
3,0 l/ha
2,0–3,0 l/ha
2,0–3,0 l/ha
2,0–3,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha
2,0–3,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha
2,0–3,0 l/ha
3,0 l/ha
2,0–3,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha
Środki stosować do oprysku pasowego gleby w trakcie wysadzania bulw. Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, aby nie opóźniać
kiełkowania i wschodów.
Wyższą z zalecanych dawek
stosować przy większym zagrożeniu występowania choroby.
Wykaz odmian ziemniaka o dużej odporności na choroby (COBORU 2016)
Zaraza ziemniaka (liście): 7 (w skali 9 stopniowej) – Hinga, Jasia, Inwestor; 8 (w skali 9 stopniowej) – Bzura, Kuras
4
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2017
Download