07. Wykaz terminów obsługi uroczystości

advertisement
Sygn. akt……….B/UZ/2015
Załącznik nr….
WYKAZ TERMINÓW OBSŁUGI UROCZYSTOŚCI ODBYWAJACYCH SIĘ PRZY
POMNIKACH I OBIEKTACH POMNIKOWYCH W GDAŃSKU
L.p. Nazwa uroczystości
Termin
Miejsce uroczystości
uroczystości
1
1 a.
2
Rocznica powrotu
Gdańska do
Macierzy
3
29 marca
1 b.
Rocznica powrotu
Gdańska do
Macierzy
Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej
oraz rocznicy II
masowej zsyłki
polaków na Sybir
29 marca
2.
13 kwietnia
3.
Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
3 maja
4a
Rocznica
zakończenia II
Wojny Światowej
8 maja
Zabezpieczenie
obsługi
uroczystości*)
4
5
Pomnik „Tym co za 2 stojaki na flagi,
polskość
stojak na wieniec,
Gdańska”ul.Podwale 6 sztuk flag
Staromiejskie
narodowych
drzewkowych, 6
sztuk flag
drzewcowych
Gdańska, znicze
Cmentarz Żołnierzy 2 stojaki na flagi,
Radzieckich przy ul. stojak na wieniec,
Giełguda
znicze
Przy pomniku
2 stojaki na flagi,
Golgoty Wschodu na stojak na wieniec,
Cmentarzu
6 sztuk flag
Łostowickim
narodowych
drzewcowych, 6
sztuk flag
drzewcowych
Gdańska, znicze
Pomnik Jana III
2 stojaki na flagi,
Sobieskiego na
stojak na wieniec,
Targu Drzewnym
6 sztuk flag
narodowych
drzewkowych, 6
sztuk flag
drzewcowych
Gdańska, znicze
Pomnik „Tym co za 2 stojaki na flagi,
polskość
stojak na wieniec,
Gdańska”ul.Podwale 6 sztuk flag
Staromiejskie
narodowych
drzewcowych, 6
sztuk flag
drzewcowych
Gdańska, znicze
4 b.
Rocznica
zakończenia II
Wojny Światowej
9 maja
Cmentarz Żołnierzy
Radzieckich przy ul.
Giełguda
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
znicze
5.
Rocznica śmierci
Marszałka
Piłsudskiego
12 maja
Pomnik Marszałka
Piłsudskiego na
Placu Piłsudskiego
6 a.
Rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego
1 sierpnia
Pomnik Państwa
Podziemnego- Targ
Rakowy
6 b.
Rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego
1 sierpnia
Pomnik Gdańskich
Harcerzy- Targ
Rakowy
7 a.
Dzień Wojska
Polskiego
15 sierpnia
Pomnik Marszałka
Piłsudskiego na
Placu Piłsudskiego
7 b.
Dzień Wojska
Polskiego
15 sierpnia
Pomnik Generała
Maczka na Placu
Gen. Maczka
8.
Rocznica Sierpnia
80’
31 sierpnia
9 a.
Rocznica Wybuchu
II Wojny Światowej
1 września
Pomnik Trzech
Krzyży na Placu
Solidarności
Westerplatte
Cmentarz Żołnierzy
Wojska Polskiego
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
12 sztuk flag
narodowych
drzewcowych, znicze
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
6 sztuk flag
narodowych
drzewkowych, 6
sztuk flag
drzewcowych
Gdańska, znicze
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
6 sztuk flag
narodowych
drzewkowych, 6
sztuk flag
drzewkowych
Gdańska.
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,12
flag narodowych
drzewcowych,znicze.
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec, 12
flag narodowych
drzewcowych
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec, 12
flag narodowych
drzewcowych,znicze
9
b.
Rocznica Wybuchu II
Wojny Światowej
1 września
10.
Dzień Sybiraka
11.
Święto Polskiego Państwa
Podziemnego
12.
Święto Polskiego Państwa
Podziemnego
13.
Rocznica rozstrzelania
Obrońców Poczty Polskiej
17 września Przy pomniku
Golgoty
Wschodu na
Cmentarzu
Łostowickim
27 września Pomnik
Polskiego
Państwa
Podziemnego na
Targu Rakowym
27 września Pomnik
Gdańskich
Harcerzy na
Targu Rakowym
5
Cmentarz na
październia Zaspie
14.
Litania Miast
1 listopada
15.
Święto
11
Niepodległości/Odrodzenia listopada
polski/
16.
Święto
11
Niepodległości/Odrodzenia listopada
polski/
17.
Rocznica urodzin
marszałka Piłsudskiego
5 grudnia
Pomnik
Obrońców
Poczty Polskiej
Pomnik
Poległych
Stoczniowców,
Plac Solidarności
Pomnik
Marszałka
Piłsudskiego na
Placu
Piłsudskiego
Pomnik Jana III
Sobieskiego na
Targu
Drzewnym
Pomnik
Marszałka
Piłsudskiego na
Placu
Piłsudskiego
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
12 flag narodowych
drzewcowych,znicze
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
12 flag narodowych
drzewcowych,znicze
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
12 flag narodowych
drzewcowych,znicze
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
12 flag narodowych
drzewcowych
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
12 flag narodowych
drzewkowych.
2 stojaki na flagi, 12
flag narodowych
drzewcowych
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
12 flag narodowych
drzewcowych,znicze
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
12 flag narodowych
drzewkowych.
2 stojaki na flagi,
stojak na wieniec,
12 flag narodowych
drzewcowych,znicze
18.
Rocznica Wydarzeń
Grudniowych 1970
16 grudnia
Pomnik
Poległych
Stoczniowców,
Plac
Solidarności
2 stojaki na flagi,
12 flag narodowych
drzewcowych
*) elementy stanowiące wyposażenie miejsca uroczystości podano orientacyjnie, konkretne
wyposażenie będzie określane przez Zamawiającego na bieżąco.
Download