Language: Polski Language-Code: pl_PL Build

advertisement
running since %s and has transferred
approximately %s of data."
msgstr: "Serwer bazy danych pracuje od %s i
w przybliżeniu wygenerował %s danych"
msgid: "A new version of SQL Buddy is
available!"
msgstr: "Nowa wersja SQL Buddy jest już
dostępna"
msgid: "You have SQL Buddy %s installed and
Download