modyfikacja z dn. 12.04.2013

advertisement
Załącznik nr 2
Sygnatura sprawy: 88/D/2013
FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Składając w imieniu...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ofertę na: DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie PRZEATRGU NIEOGRANICZONEGO dla Centrum Medycznego "Żelazna" Sp. z o.o., ul. Żelazna 90 oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
ZAKRES"1" - ODCZYNNIKI DO ANALIZATOR DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH VIDAS PC FIRMY BIOMERIEUX
lp zestawy testów, dopuszczone przez producenta analizatora VIDAS PC
firmy Biomerieux do stosowania w w/w analizatorze
Toksoplazmoza:VIDAS TOXO IgM
VIDAS TOXO IgG
Cytomegalia:VIDAS CMV IgM
wymagana ilość testów w
opakowaniu
60
60
ilość op.
3
HORMONY PŁCIOWE:VIDAS HCG
VIDAS PROLACTIN
60
60
16
16
24
12
16
4
4
HORMONY TARCZYCY:VIDAS TSH 3
60
15
5
HEPATITIS B:VIDAS HBs AG
60
2
VIDAS HBs Ag ULTRA CONF.
Prokalcytonina
D-dimery
30
60
60
1
1
2
1.
2.
6
8
9
VIDAS CMV IgG
30
60
cena op.
netto w zł
RAZEM
ZAKRES"2" - ODCZYNNIKI DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH
lp - odczynniki do systemu pracującego w oparciu o technikę mikrotestów
kolumnowych Ortho BioVue
wymagana ilość sztuk w
opakowaniu
ilość op.
1. Kasety BioVue Anti-Human Globulin polyspecific
400 szt.
3
2. Końcówki do pipety
960 szt.
4
cena op.
netto w zł
RAZEM
......................... dnia ........................
wartość
poz. w zł
VAT %
0,00
wartość
poz.w zł
0,00
..............................................................................
Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocni
wartość brutto
poz.w zł
0,00
VAT %
wartość brutto
poz.w zł
0,00
Download