Kalibracja ISA (Italian Spring Accelerometer) w ramach misji

advertisement
Misja kosmiczna
BepiColombo, kalibracja
ISA (Italian Spring Accelerometer)
Maciej Kalarus
seminarium Zakładu Geodezji Planetarnej
Plan prezentacji
 Misja BepiColombo
 Akcelerometr (ISA)
 przeznaczenie
 budowa
 Kalibracja
 idea, problemy
 wyniki symulacji
 Plan współpracy z IFSI
Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario
BepiColombo
Mariner 10
Messenger
Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984)
BepiColombo
cele misji
- pochodzenie i ewolucja Merkurego
- badanie wewnętrznej struktury, topografii i geologii
- pochodzenie pola magnetycznego
- zbadanie atmosfery i magnetosfery Merkurego
- test ogólnej teorii względności
BepiColombo
moduły
MTM - Mercury Transfer Module
MPO - Mercury Planetary Orbiter
MMO - Mercury Magnetospheric Orbiter
MSE - Mercury Surface Element
BepiColombo
start:
2013 r.
czas podróży: 6 lat
czas pracy: 1 rok (+1)
BepiColombo
moduł MPO – instrumenty
BELA
– BepiColombo Laser Altimeter
ISA
– Italian Spring Accelerometer
MERMAG
MERTIS-TIS
MGNS
MIXS
MORE
PHEBUS
SERENA
SIMBIO-SYS
– Mercury Magnetometer
– Mercury Thermal Infrared Spectrometer
– Mercury Gamma ray and Neutron Spectrometer
– Mercury Imaging X-ray Spectrometer
– Mercury Orbiter Radio science Experiment
– Probing of Hermean Exosphere by Ultraviolet Spectroscopy
– Search for Exosphere Refilling and Emitted Neutral Abundances
– Spectrometers and Imagers for MPO
BepiColombo Integrated Observatory System
– Solar Intensity X-ray Spectrometer
SIXS
BepiColombo
moduł MPO – orbita
Semimajor axis
Eccentricity
Inclination
Orbital period
Ascending node longitude
Argument of pericenter
Nodal rate
Pericenter rate
a
e
I
P
3389 km (400 x 1500 km)
0.162
90°
8355 s (2.32 h)
W
0 deg
w
0.7 deg
dW/dt 0 deg/day
dw/dt 0.0915 deg/day
ISA
przeznaczenie
RSE - Radio Science Experiment
- ruch obrotowy planety
- pole grawitacyjne i jego czasowe zmiany, pływy
- lokalne anomalie grawitacyjne
- orbita Merkurego, test ogólnej teorii względności
Pomiar niegrawitacyjnych przyspieszeń
perturbujących trajektorię MPO
ISA
budowa, parametry
dokładność:
zakres częstotliwości:
9.8·10-9 m/s2
3·10−5 -10−1 Hz
ISA
umiejscowienie
Główne sygnały zakłócające

 
atidal  g  R
    



aapp  acen  alin  w  w  R  w  R


sygnały nominalne
2
[m/s 2]
ISA
-7
Gravity gradient
x 10
0
-2
0
1000
2000
3000
1000
2000
3000
-8
x 10
0
-7
[m/s 2]
2
8000
9000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
7000
8000
9000
7000
8000
9000
7000
8000
9000
Centrifugal accerelation
x 10
1
0
0
1000
2000
-6
1
[m/s 2]
7000
0
-5
3000
4000
5000
6000
Acceleration due to solar radiation
x 10
0
-1
0
1000
2000
-6
2
[m/s 2]
główne założenia:
- Merkury w peryhelium
- R = [0.1 0.1 0.1] m
[m/s 2]
5
4000
5000
6000
Linear accerelation
3000
4000
5000
6000
Total (output from ISA)
x 10
0
-2
0
1000
2000
3000
4000
5000
time [s]
6000
Kalibracja
cel
- wyznaczenie bieżącego przesunięcia ISA
względem centrum masy MPO (R)
- oszacowanie współczynnika wzmocnienia a przetwornika
(opcjonalnie)
DANE:
- bieżąca pozycja i orientacja MPO względem Merkurego i Słońca
- profil rotacji MPO
kalibracja na Ziemi, podczas lotu, na orbicie
Symulacja pomiaru i kalibracji
ogólna idea
Warunki początkowe
Profil rotacji MPO
Sygnały wejściowe (przyspieszenia)
symulator ISA
Sygnał wyjściowy
przyspieszenia niegrawitacyjne
Odzyskiwanie parametrów R i a
ISA
generator sygnału wejściowego
Kalibracja
- rotacja wokół stałej osi
- rotacja wokół zmiennej osi rotacji (rotacja złożona)
- rotacja podczas zaćmienia
- rotacja w obecności strumienia wiatru słonecznego
- rotacja + zmiany położenia anteny
- różny czas kalibracji (5 min, 15 min)
Kalibracja
- wyznaczanie R
2
2
 a x  bw xw z  w y   a xSol   g x  w y  w z
a  bw w  w   a     w w  w
y z
x
ySol 
x y
z

 y

   w xw z  w y
a z  a zSol
 w xw y  w z
g y  w x2  w z2
 w yw z  w x
  Rx 
 
 Ry 
g z  w x2  w y2   Rz 
 w xw z  w y
 w yw z  w x
- wyznaczanie R i a


  Rx   Rx  








2
2
a x   g x  w y  w z  w xw y  w z  w xw z  w y   R y   R y    a xSol a x


  R  b  R  
  z 
 z




  Rx   Rx  








2
2
a y    w xw y  w z g y  w x  w z  w yw z  w x   R y   R y    a ySol a y


  R  b  R  
  z 
 z




  Rx   Rx  







2
2 
a z    w xw z  w y  w yw z  w g z  w x  w y   R y   R y    a zSol a z


  R   R  
 z   z 








Kalibracja
Angular acceleration
[rad/s 2]
2
0
-2
0
100
200
300
-3
-3
400
500
600
700
800
900
600
700
800
900
600
700
800
900
Angular velocity
x 10
[rad/s]
5
0
-5
0
100
200
300
400
500
Angle of rotation
200
[deg]
stała i zmienna
oś rotacji
-5
-5
x 10
100
0
0
100
200
300
400
500
time [s]
-9
zmienna
oś rotacji
[m/s 2]
Kalibracja
2
Gravity gradient
x 10
0
-2
0
100
200
300
100
200
300
-6
[m/s 2]
2
x 10
600
700
800
900
600
700
800
900
600
700
800
900
600
700
800
900
600
700
800
900
0
-2
R = [1 1 1] mm
0
-6
1
[m/s 2]
400
500
Linear accerelation
400
500
Centrifugal accerelation
x 10
0
-1
0
100
200
300
400
500
Acceleration due to solar radiation
[m/s 2]
1
0
-1
0
100
200
300
-6
[m/s 2]
2
400
500
Total (output from ISA)
x 10
0
-2
0
100
200
300
400
500
time [s]
Wyniki symulacji
oś rotacji: x
Rx
ax: [gx]
1.18 (0.107)
ay: []
az:
[]
oś rotacji: zmienna
Rx
ax: [gx wy2 wz2]
0.98 (0.053)
ay: [wxwy ez]
1.00 (0.017)
az: [wxwz ey]
1.01 (0.016)
R = [1 1 1] mm
Rezultat (std) [mm]
Ry
[]
Rz
[]
[gy wx2]
0.99 (0.010)
[ex]
1.01 (0.012)
[ex]
1.02 (0.013)
[gz wx2]
0.99 (0.010)
Rezultat (std) [mm]
Ry
[wxwy ez]
0.98 (0.016)
[gy wx2 wz2]
0.83 (0.212)
[wywz ex]
0.98 (0.018)
Rz
[wxwz ey]
1.01 (0.015)
[wywz ex]
1.02 (0.016)
[gz wx2 wy2]
1.11 (0.086)
Wnioski
strategia minimalizacji błędów formalnych
- kalibracja podczas zaćmienia
- profil przyspieszenia kątowego:
- czas kalibracji:
- oś rotacji:
- liniowo niezależne profile rotacji
(rekomendowana)
prostokątny lub sinusoidalny
300s
zmienna
- kalibracja w obecności wiatru słonecznego
- profil przyspieszenia kątowego:
prostokątny lub sinusoidalny
- czas kalibracji:
900s
- oś rotacji:
skierowana w stronę Słońca
- błąd formalny ma sens gdy nie ma błędów systematycznych,
a występują tylko błędy losowe o zerowej wartości średniej
Plan dalszej współpracy z IFSI
- przygotowanie kompleksowego oprogramowania
do symulacji i kalibracji ISA
- ustalenie standardu wymiany danych między
projektami zewnętrznymi
- nawiązanie bliższej współpracy z Astrium
(wymiana dokumentacji technicznej)
- model ruchu anteny
- stochastyczne modelowanie przemieszczenia paliwa
- uproszczenie modelu ISA
- uwzględnienie albedo Merkurego
(ew. uwzględnienie promieniowania podczerwonego)
Download