Rejestr pracowników wyznaczonych do gaszenia pożarów i ewakuacji

advertisement
PRACOWNICY WYZNACZENI DO WYKONYWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW
Lp.
Imię
Nazwisko
Miejsce wykonywania pracy
Numer telefonu
Numer telefonu
Adres
(nazwa wydziału/komórki
służbowego
służbowego
e-mail
organizacyjnej)
stacjonarnego
komórkowego
……………………………………………….…
podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej
Download