SESJA LATO 2011_12_marzec_7 - Wydział Informatyki i Zarządzania

advertisement
12.04.2017 r.
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Zestawienie Egzaminów Sesji Letniej 2016/2017
Kierunek : ZARZĄDZANIE
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, LICENCJAT
SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie Przedsiębiorstwem (ZP)
I ROK
Przedmiot
Termin I
Termin II
EKZ1125W
Makroekonomia
Prof. Zdzisław Szalbierz
27.06.2017 r
7.30 - 9.00 s 29 D1
4.07.2017 r.
7.30 - 9.00 s. 30 D1
Prof. Maria Fic
27.06.2017 r
9.00 - 11.00 s. 29 D1
4.07.2017 r.
9.00 - 11.00 s. 30 D1
26.06.2017 r.
11.00-15.00 s 329 A1
6.07.2017 r.
11.00-15.00 s.329 A1
Termin I
Termin II
28.06.2017 r.
13.00-17.00 s. 409 B4
26.06.2017 r.
15.00-19.00 s. 409 B4
5.07.2017 r.
13.00-17.00 s. 409 B4
3.07.2017 r.
15.00-19.00 s. 409 B4
Termin I
Termin II
26.06.2017 r.
7.30-9.00 s. 329 A1
4.07.2017 r.
15.00-17.00 s. 329 A1
Termin I
Termin II
29.06.2017 r.
11.00-13.00 s. 308 B1
6.07.2017 r.
11.00-13.00 s. 308 B1
26.06.2017 r.
11.00-13.00 s. 201 C7
3.07.2017 r.
11.00-13.00 s. 201 C7
Termin I
Termin II
26.06.2017 r.
15.00-17.00 s. 308 B1
28.06.2017 r.
15.00-17.00 s. 308 B1
3.07.2017 r.
15.00-17.00 s. 308 B1
5.07.2017 r.
15.00-17.00 s. 308 B1
Termin I
Termin II
28.06.2017 r.
9.00-11.00 s. 308 B1
5.07.2017 r.
9.00-11.00 s. 308 B1
Termin I
Termin II
26.06.2017 r.
11.00-13.00 s.409 B4
3.07.2017 r.
11.00-13.00 s. 409 B4
27.06.2017 r.
9.00-11.00 s. 308 B1
4.07.2017 r.
9.00-11.00 s. 308 B1
MAZ1127W
Statystyka opisowa
Dr inż. Robert Kapłon
II ROK
Przedmiot
FBZ2110W
Finanse przedsiębiorstw
Prof. Tadeusz Dudycz
ZMZ1235W
Zarządzanie produkcją i usługami
Prof. Dorota Kuchta
III ROK
Przedmiot
IEZ3112W
Informatyczne systemy zarządzania
Dr inż. Ewa Prałat
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, LICENCJAT
Specialization: Organizational Management (OM)
I ROK
Przedmiot
MAZ1130W
Descriptive statistics
Dr inż. David Ramsey
EKZ1182W
Macroeconomics
Dr inż. Katarzyna Maciejowska
II ROK
Przedmiot
FBZ1152W
Corporate finance
Dr inż. Sibilski Wojciech
ZMZ1249W
Operations management
Dr inż. Jacek Rudnicki
III ROK
Przedmiot
IEZ1149W
Information Systems in Management
Dr inż. Adam Wasilewski
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
I ROK
Przedmiot
SPECJALNOŚCI: ZF, TIZ, ZPP
MAZ1129W
Badania operacyjne
Prof. Adam Kasperski
SPECJALNOŚĆ: ZF
FBZ1196W
Rynek kapitałowy I
Prof. Zofia Wilimowska
1
SPECJALNOŚĆ: TIZ
IEZ1197W
Aplikacje internetowe
Dr inż. Wiesław Dobrowolski
SPECJALNOŚĆ: ZPP
ZMZ1300W
Zarządzanie procesami I
Dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
SPECJALNOŚĆ: Zachowania i decyzje menedżerskie
I ROK (1 semestr)
Przedmiot
MAZ1138W
Badania operacyjne
Dr Michał Kulej
ZMZ1586W
Podstawy zarządzania i marketingu
Prof. Marian Hopej
I ROK (3 semestr)
Przedmiot
ZMZ1593W
Zarządzanie projektami
Dr inż. Jan Betta
ZMZ1594W
Zarządzanie strategiczne
Prof. Mieczysław Moszkowicz
27.06.2017 r.
11.00 -13.00 s. 225 B4
4.07.2017 r.
11.00-13.00 s. 201 C7
27.06.2017 r.
11.00-13.00 s.308 B1
4.07.2017 r
11.00-13.00 s. 308 B4.
Termin I
Termin II
26.06. 2017 r.
11.00-15.00 s. 448 B4
27.06.2017 r.
7.30-9.00 s. 409 B4
3.07.2017 r.
11.00-15.00 s. 448 B4
4.07.2017 r.
7.30-9.00 s. 409 B4
Termin I
Termin II
26.06.2017 r.
9.00-13.00 s. 308 B1
28..06.2017 r.
11.00-13.00 s.409 B4
3.07.2017 r.
9.00-13.00 s. 308 B1
5.07.2017 r.
11.00-13.00 s. 308 B1
Termin I
Termin II
26.06.2017 r.
13..00-15.00 s. 308 B1
30.06.2017 r.
13.00-15.00 s. 308 B1
28.06.2017 r.
11.00-13.00 s.448 B4
5.07.2017 r.
11.00-13.00 s. 448 B4
25.06.2017 r.
9.00-11.00 s. 225 B4
24.06.2017 r.
11.00-13.00 s. 225 B4
2.07.2017 r.
9.00-11.00 s. 225 B4
1.07.2017 r.
11.00-13.00 s. 225 B4
25.06.2017 r.
11.00-13.00 s. 226 B4
2.07.2017 r.
11.00-13.00 s. 226 B4
Termin I
Termin II
24.06.2017 r.
9.00-11.00 s 226 B4
1.07.2017 r.
9.00-11.00 s.226 B4
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Specialization: Business Information Systems (BIS)
I ROK
Przedmiot
ZMZ1228W
Contemporary Management
Dr inż. Adam Dzidowski
IEZ1204W
Management Information Systems
Dr inż. Adam Wasilewski
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
I ROK
ZMZ1260W
Marketing i zarządzanie marketingowe
Dr inż. Andrzej Lipowicz
MAZ1133W
Statystyka opisowa
Dr inż. Robert Kapłon
II ROK
ZMZ1261W
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Doc. dr inż. Tadeusz Zbroja
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
II ROK
Przedmiot
FBZ1205W
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Dr inż. Michał Kowalski
2
Download