Rodzaj przeciwciał

advertisement
Różne rodzaje przeciwciał wykrywane metodą IFA pośredniej
Rodzaj przeciwciał
Rodzaj świecenia
Toczeń układowy trzewny
n DNA lub ds DNA
ss DNA
Homogenne
Toczeń układowy trzewny
Polekowy toczeń trzewny
MCTD
Polymyosisitis/Dermatomyosistis
Postępująca twardzina uogólniona
Sjógren syndrom
Reumatoidalne zapalenie stawów
RNA
Częściowo jąderkowy
H 1- 4
Homogenny,km-chromosomy(+)
Toczeń układowy trzewny
Scleroderma
Sjögren syndrom
Toczeń układowy trzewny
Reumatoidalne zapalenie stawów
Lupus erythrrnatodes disseminatus
Polinukleotydy
Histony
Typ schorzenia
Homogenne, km-chromosomy(+)
Rheumatoid arthitis
Rybonukleoproteiny
Nukleazy (ENA)
U1-n RNP
Sm
SS-A (RO)
SS-B (LA)
Gruboziarnisty, jąderka (-)
km - chrom (-), peryferine
homogen.
cytop +/-
Drobnoziarnisty, jąderka (+/-)
Km-chrom.(-), ziarniste
ANA -
Kolagenaza mieszana MCTD, U1-RNP
Mixed Conective Tissue DiseasSHARPsyndroms
Reumatoidalne zapalenie stawów U1RNP
Toczeń układowy trzewny Sm+U1-RNP
Zespół Sjörgena
SS-A+SS-B
Toczeń układowy trzewny SS-A+SS-B
Toczeń noworodkowy
SS-A
Lupus neonatalis
przeciwciała
przeciw jądrowe
Postępująca twardzina uogólnionaU3-nRNP/fibrylaryna Ziarniste jąderka,
sklerodermia, progresiv systemic sclerosis, PSS
km-obrączka
wokół
chromosomów
RNA – Polimeraza I
PM-Scl
Antygeny
jąderkowe
Hommogenne jąderka,
km-chrom. (-), drobziarnistości
peryferyjne
Zespół nakładania – overlap syndroms
Postępująca twardzina uogólniona
7-2-RNP
4-6-S RNA
Antygeny
jąderkowe
cdn.
Hommogenne jąderka,
organizator jąderka – 1-2 punkty w jąderku
NOR
Postępująca twardzina uogólniona
Białka kinetochoru
Ziarnistości jądra i wrzeciona
Postępująca twardzina uogólniona ograniczona
Prawie hommogenne, jąderka
nasilone, km chrom (+)
Postępująca twardzina uogólniona rozsiana
Drobnoziarnisty, 50% jąder jaśniej
Km - drobnoziarnistości wokół
chromosomów
Toczeń układowy trzewny
Nuclear dots – 5-20 ziarn.
Retikularny
Drobnoziarnisty
Pierwotna żółciowa marskość
wątroby
Układowy rumieniowy toczeń
Zapalenie skórno-mięśniowe i
wielomięśniowe
Centromery
Scl-70
Cyklina PCNA
Dalsze białka
Ziarnistości jądrowe
Ku
Mi-1
Mi-2
Dermatomyositis/Polymyosistis
Bł. Jądrowa
lamina
AMA przeciwciała
przeciw
mitochondrialne
Mitochondrialne
Ziarnistości w cytoplaźmie
komórek kanalików nerkowych
silniejsze w części dystalnej
Aktywne zapalenie wątroby
P
ierwotna żółciowa marskość wątroby
M2+M4+M8+M9 + NUCLEAR DOTS
Różne formy tocznia, kiła
ASMA –
przeciwciała
przeciw
mięśniom gładkim
APCA –
przeciwciała przeciw
strukturom komórek
okładzinowych żołądka
Tkankowe
Włókna mięśni gładkich naczyń
krwionośnych nerki i żołądka śluzówki mięśniowej i osłonki
mięśniowej żołądka i wewnątrz
wydzielniczej poprzecznie
prążkowanej śluzówki
Tkankowe
Fluorescencja komórek
okładzinowych błony śluzowej
żołądka
Wrzód żołądka
Nieżyt przewlekły żołądka
Zapalenie tarczycy Hashimoto,
Anemia
Cytoplazma hepatocytów
homogenna
Kanaliki proksymalne nerki
drobnoziarniste
Kanaliki dystalne nerki negatywne
Przewlekłe autoimmunologiczne
zapalenie wątroby -AIH
Ziarnisty cytoplazmatyczny
Granulomatoza Wegenera
Linijny okołojądrowy
Zapalenie naczyń
LKM –
Przeciwciała przeciw
mikrokosmkom nerki i
wątroby
Tkankowe
Przewlekłe autoimmunologiczne
zapalenie wątroby - AHI
Marskość wątroby
Czerniak złośliwy
Mononukleoza zakaźna
cANCA
Cytoplazmatyczne
ANCA –
przeciwciała przeciw
granulocytom
obojętnochłonnym
pANCA
Perinuklearne
Download