1. Wykonaj iloczyn kartezjański na tabelach pracownicy oraz

advertisement
1. Wykonaj iloczyn kartezjański na tabelach pracownicy oraz departamenty.
2. Wyświetl nazwiska, etaty, numery zespołów i nazwy zespołów wszystkich pracowników.
3. Dla każdego pracownika wyświetl pełną nazwę stanowiska na którym pracuje i widełki
płacowe.
4. Dla pracowników ze stanowiska IT_PROG wyświetl jego pensję oraz widełki płacowe.
5. Dla każdego stanowiska wyświetl jego pełną nazwę oraz ilość zatrudnionych na nim osób.
6. Wyświetl nazwiska i etaty pracowników, których rzeczywiste zarobki odpowiadają widełkom
płacowym odpowiadającym stanowisku IT_PROG.
7. Dla każdego departamentu (określonego przez nazwę) wyświetl liczbę osób w nim
zatrudnionych. Pod uwagę weź również te które nie mają pracowników.
8. Wyświetl nazwiska wszystkich pracowników, którzy zarabiają więcej od Clerc.
9. Wyświetl wszystkich pracowników, których departament jest w Londynie.
10. Wyświetl nazwiska, miejsca pracy i nazwy departamentów tych pracowników którzy zarabiają
więcej niż 3000.
11. Wyświetl nazwiska, nazwy stanowisk, nazwy departamentów i płace pracowników, którzy nie
są programistami. Posortuj malejąco według pensji.
12. Wyświetl nazwisko, stanowisko, pensje z premią, nazwę departamentu dla tych którzy nie są
programistami i księgowymi oraz ich płaca jest pomiędzy 1000 a 3000.
13. Wyświetl dla każdego pracownika nazwisko, nazwisko managera, nazwę departamentu
pracownika oraz nazwę departamentu szefa. Wszyscy pracownicy powinni być wywietleni,
nawet ci bez departamentu, jak i ci którzy nie mają szefa.
Download