Algorytm obliczania miejsc zerowych równania kwadratowego

advertisement
Algorytm obliczania miejsc zerowych równania kwadratowego
ax2+bx+c=0
W pierwszym etapie algorytm powstaje w postaci słownego zapisywania czynności:
1.
2.
3.
4.
5.
Start
Wprowadź współczynniki a,b,c
Czy a=0
jeżeli tak, to pisz: „to nie jest równanie kwadratowe”
jeżeli nie, to licz współczynnik d:=(b*b)–(4*a*c) –zapisy równań wymagane przez ELI 2MP
Czy d<0
jeżeli tak, to pisz: „równanie nie ma pierwiastków rzeczywistych”, koniec.
jeżeli nie to...
Czy d=0
jeżeli tak, to licz:
x: =–b/(2*a)
pisz: „równanie ma jeden pierwiastek rzeczywisty” x, koniec
jeżeli nie, to licz:
x1:=(–b–sqrt(d))/(2*a)
x2:=(–b+sqrt(d))/(2*a)
pisz: „równanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste” x1 x2, koniec.
Kolejnym krokiem jest przedstawienie algorytmu w postaci graficznej.
START
Wprowadź
współczynniki
a,b,c
Nie
a=0
a=0
To nie jest
równanie
kwadratowe
Oblicz deltę
d:=b*b-4*a*c
d<0
Nie
Równanie nie
ma pierwiastków
rzeczywistych.
Nie
d=0
Oblicz x
x:=-b/2*a
Równanie ma
jeden
pierwiastek
podwójny
Pisz x
KONIEC
Oblicz x1, x2
x1:=(-b-sqrt(d))/(2*a)
x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a)
Równanie ma dwa
pierwiastki
Pisz x1
Pisz x2
Praktyczne tworzenie algorytmu w programie ELI 2MP w oparciu o zapis graficzny oraz sprawdzanie prawidłowości jego
działania.
Download