Pobierz

advertisement
Protokół przekazania danych
Nazwa Programu: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa beneficjenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Okres realizacji projektu: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Numer Umowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Łączna liczba obiektów:
Łączna liczba plików:
Łączny rozmiar plików (w TB):
Formaty plików:
Wykaz zdigitalizowanych
obiektów:
Strona zdająca:
Odwzorowania:
Metadane:
Zgodnie z Załącznikiem pt. „Wykaz obiektów przekazanych w
ramach WPR Kultura+”
Strona odbierająca:
Download