Program wykładów z mikrobiologii dla studentów WL II rok 2016-2017

advertisement
Wykłady z mikrobiologii dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego, 2016/2017
Wykłady odbywać się będą we wtorki godz. 1300 – 1415 oraz czwartki godz. 0800 – 0915
Sala Wykładowa Katedry i Zakładu Mikrobiologii,
SEMESTR ZIMOWY 2015-2016
Nr
Data
TEMAT
1.
04 i 06. 10.2016
Właściwości chorobotwórcze drobnoustrojów związane ze strukturą komórki i ich
właściwościami metabolicznymi (toksyny bakteryjne, enzymy).
2.
11 i 13. 10.2016
Ziarniaki Gram-dodatnie i Gram-ujemne.
3.
18 i 20. 10.2016
Zakażenia bakteriami beztlenowymi
4.
25 i 27. 10.2016
Zakażenia bakteriami spiralnymi z uwzględnieniem zakażeń Helicobacter pylori.
5.
08 i 10. 11.2016
Pałeczki Gram-ujemne fermentujące i niefermentujące.
6.
15 i 17. 11.2016
Gruźlica, promienica, nokardioza, błonica
7.
22.11.2016
Europejski dzień wiedzy o antybiotykach.
24.11.2016
Antybiotyki część 1.
29. 11.2016
Antybiotyki część 2.
8.
1.12.2016
9.
06 i 08. 12.2016
Grzyby chorobotwórcze dla człowieka.
10.
13 i 15. 12.2016
Flora fizjologiczna organizmu ludzkiego. Zakażenia endogenne.
11.
20 i 22. 12.2016
Zakażenia przenoszone drogą płciową.
12.
10 i 12. 01.2017
Zakażenia dróg oddechowych.
SEMESTR LETNI 2016-2017
Nr
Data
TEMAT
13.
21 i 23. 02.2017
Zakażenia układu pokarmowego i układu moczowego
14.
28. 02.2017
Wirusy, bakteriofagi, priony, wiroidy
02.03.2017
15.
07 i 09. 03.2017
Wirusy c.d.
16.
14 i 16. 03.2017
Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego.
17.
21 i 23. 03.2017
Zakażenia ogólne – sepsy
18.
28 i 30. 03.2017
Zakażenia szpitalne.
Download