Rozk*ad zaj** studentów II roku piel*gniarstwa

advertisement
PLAN ZAJĘĆ
W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PUM
DLA STUDENTÓW III ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Przedmiot: „CHOROBY WEWNĘTRZNE"
Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 semestr letni
Data
19.04.2017
środa
Godzina
/Grupa
8.00-11.00
D1
11.00-14.00
A1
20.04.2017
czwartek
8.00-11.00
C1
25.04.2017
wtorek
8.00-11.00
B1
11.00-14.00
E1
28.04.2017
piątek
8.00-11.00
F1
26.04.2017
środa
Symptomatologia schorzeń
przewodu pokarmowego:
 choroby przełyku,
 choroba wrzodowa
 rak żołądka
 badanie przy łóżku chorego
11.00-14.00
A1
8.00-11.00
C1
09.05.2017
wtorek
8.00-11.00
B1
11.00-14.00
E1
05.05.2017
piątek
8.00-11.00
F1
Symptomatologia schorzeń
przewodu pokarmowego:
 choroby wątroby –
zapalenie, rak, marskość
 choroby dróg żółciowych –
kamica, zapalenie, rak
 badanie przy łóżku chorego
11.00-14.00
A1
8.00-11.00
C1
16.05.2017
wtorek
8.00-11.00
B1
11.00-14.00
E1
12.05.2016
piątek
8.00-11.00
F1
Dr P. Molęda
Dr A. Fronczyk
Prof. L. Majkowska
Dr K. Jabłońska
Lek. A. Niemiec
Prof. L. Majkowska
Dr P. Molęda
Lek. M. Trojanowska-Grigoriew
Dr A. Fronczyk
Dr K. Jabłońska
Prof. L. Majkowska
Lek. A. Niemiec
Dr P. Molęda
Dr A. Fronczyk
Prof. L. Majkowska
Dr K. Jabłońska
Lek. A. Niemiec
Prof. L. Majkowska
Dr P. Molęda
Lek. M. Trojanowska-Grigoriew
Dr A. Fronczyk
Dr K. Jabłońska
Prof. L. Majkowska
Lek. A. Niemiec
Dr K. Jabłońska
Lek. A. Niemiec
Lek. M. Trojanowska-Grigoriew
8.00-11.00
D1
04.05.2017
czwartek
Prowadzący
Dr K. Jabłońska
Lek. A. Niemiec
Lek. M. Trojanowska-Grigoriew
8.00-11.00
D1
27.04.2017
czwartek
10.05.2017
środa
Temat ćwiczeń
Symptomatologia schorzeń
przewodu pokarmowego:
 choroby zapalne jelit
 rak jelita grubego
 zapalenie trzustki
 badanie przy łóżku chorego
Dr P. Molęda
Dr A. Fronczyk
Prof. L. Majkowska
Dr K. Jabłońska
Lek. A. Niemiec
Prof. L. Majkowska
Dr P. Molęda
Lek. M. Trojanowska-Grigoriew
Dr A. Fronczyk
Dr K. Jabłońska
Prof. L. Majkowska
Lek. A. Niemiec
Dr K. Jabłońska
Lek. A. Niemiec
Lek. M. Trojanowska-Grigoriew
Ćwiczenia odbywają się w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, ul. Siedlecka 2 w Policach
Download