zobacz - MPEC

advertisement
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Brzesku
ul. Wincentego Zydronia 11, 32-800 Brzesko
Załącznik 1
Zmiana Taryfy dla ciepła
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Brzesku
BRZESKO 2008
W Taryfie dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o. w Brzesku
zatwierdzonej Decyzją Prezesa URE Nr OKR-4210-48(11)/2007/224/VI/WS z dnia 29
listopada 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
Punkt 4.1 otrzymuje następujące brzmienie:
4.1 Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych R1, R2 i R3
4.1.1 Grupa taryfowa R1
Lp. Wyszczególnienie
Jednostka
miary
Wysokość cen i stawek opłat
Netto
Brutto
Zł/MW/rok
39 848,04
48 614,61
rata miesięczna - zł/MW/m-c
3 320,67
4 051,22
zł/GJ
23,50
28,67
zł/m3
13,07
15,95
24 087,00
2 007,25
29 386,14
2 448,85
11,88
14,49
1.
Cena za zamówioną moc cieplną
2.
Cena ciepła
3.
Cena nośnika ciepła
4.
Stawki opłaty stałej za usługi
zł/MW/rok
przesyłowe
rata miesięczna - zł/MW/m-c
5.
Stawki opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
zł/GJ
4.1.2 Grupa taryfowa R2
Lp. Wyszczególnienie
Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata miesięczna - zł/MW/m-c
Wysokość cen i stawek opłat
Netto
Brutto
39 848,04
3 320,67
48 614,61
4 051,22
zł/GJ
23,50
28,67
zł/m3
13,07
15,95
21 729,12
1 810,76
26 509,53
2 209,13
12,95
15,80
1.
Cena za zamówioną moc cieplną
2.
Cena ciepła
3.
Cena nośnika ciepła
4.
Stawki opłaty stałej za usługi
zł/MW/rok
przesyłowe
rata miesięczna - zł/MW/m-c
5.
Stawki opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
zł/GJ
4.1.3 Grupa taryfowa R3
Lp. Wyszczególnienie
Jednostka
miary
zł/MW/rok
rata miesięczna - zł/MW/m-c
Wysokość cen i stawek opłat
Netto
Brutto
39 848,04
3 320,67
48 614,61
4 051,22
zł/GJ
23,50
28,67
zł/m3
13,07
15,95
16 045,80
1 337,15
19 575,88
1 631,32
8,39
10,24
1.
Cena za zamówioną moc cieplną
2.
Cena ciepła
3.
Cena nośnika ciepła
4.
Stawki opłaty stałej za usługi
zł/MW/rok
przesyłowe
rata miesięczna - zł/MW/m-c
5.
Stawki opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
zł/GJ
4.2.1 Grupa taryfowa O
Lp. Wyszczególnienie
1.
Stawki opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
2.
Stawki opłaty za ciepło
Jednostka
miary
zł/MW/m-c
zł/GJ
Stawki opłat
Netto
Brutto
6 132,48
7 481,63
43,05
52,52
4.2.2 Stawki opłat dla grupy taryfowej GB
Lp. Wyszczególnienie
1.
Stawki opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
2.
Stawki opłaty za ciepło
Stawki opłat
Jednostka
miary
Netto
zł/MW/m-c
6 326,14
7 717,89
43,82
53,46
zł/GJ
Brutto
4.2.3 Stawki opłat dla grupy taryfowej GJ
Lp. Wyszczególnienie
1.
Stawki opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
2.
Stawki opłaty za ciepło
Stawki opłat
Jednostka
miary
Netto
zł/MW/m-c
6 194,40
7 557,17
43,59
53,18
zł/GJ
Brutto
Download