Wzór zgłoszenia publicznego odtwarzania sygnału TVP z ŚDM

advertisement
Wzór zgłoszenia
publicznego odtwarzania
sygnału TVP z ŚDM
ZGŁOSZENIE
PUBLICZNEGO ODTWARZANIA SYGNAŁU
W RAMACH ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW’2016
W DNIACH: 26.07-31.07.2016 r.
Podmiot zamawiający sygnał w celu publicznego odtworzenia (nazwa)
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................
........................................................................................................................................
Miejsce pokazu.............................................................................................................
........................................................................................................................................
Data pokazu..................................................................................................................
Osoba do kontaktu ze strony Telewizji Polskiej S.A.: Barbara Jelonek, Biuro
Handlu, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel.: 22/547 86 06; (k):
519 040 091; e-mail: [email protected]
Osoba do kontaktu ze strony podmiotu zamawiającego sygnał:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Podpis osoby reprezentującej
Telewizję Polską S.A., zgodnie
z załączonym pełnomocnictwem
.........................................................
Podpis osoby reprezentującej
podmiot zamawiający sygnał,
zgodnie z załączonym pełnomocnictwem
...................................................................
Download