Ambasada RP w Kijowie

advertisement
Ambasada RP w Kijowie
Wydział Konsularny
Szanowny Panie Konsulu
Ja, niżej podpisana, ФИО приглашающего, legitymująca się paszportem ukraińskim nr. номер
украинского загранпаспорта mieszkam we ваш город na podstawie karty pobytu nr._номер
карты побыта na czas oznaczony, ważnej do _до какого числа действительна карта
побыта, zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie wizy w celu odwiedzin w terminie
od желаемые сроки выдачи визы по приглашению r. do срок окончания визы, обычно равен
сроку окончания даты вашей карты. na 90 dni (имеется ввиду не более 90 дней каждые 6
месяцев) dla mojej matki (мама, муж, дите) – _ФИО приглашаемого, urodzonej дата
рождения приглашаемого r., legitymującej się paszportem ukraińskim _ номер укр.
загранпаспорта, ważnym do _ срок действия паспорта ДО, zamieszkałą pod adresem
_адрес приглашаемой особы (фактический, а не по прописке. Как и в визовой анкете)
Moja matka _ ФИО приглашаемого będą mieszkali razem ze mną w wynajmowanym
mieszkaniu prywatnym we Wrocławiu pod adresem: _ваш адрес в Польше, куда вы
приглашаете родственника (w załączeniu kopia umowy najmu).
Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów, związanych z pobytem mojej
matki w Polsce. Koszty pobytu obejmują zakwaterowanie w mieszkaniu wynajęte przez mnie
pod adresem: _адрес куда приглашаете, wyżywienie, koszty transportu, oraz wszelkie inne
koszty, ponoszone w gospodarstwie domowym.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z niniejszymi dokumentami uprzejmie
proszę o kontakt telefoniczny tel. _ваш контактный телефон (польский) lub mailowy e-mail:
_ваш контактый мейл
Z powazaniem,
ФИО приглашаюшего Подпись
Дата
Город
Download