INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI

advertisement
INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI
Rozkład zajęć, Semestr zimowy, Kierunek INFORMATYKA
PONIEDZIAŁEK
Rok I
Godz.
Programowanie
Sieci
P1
P2
Rok II
Grafika
P3
Programowanie
Sieci
Grafika
Grafika
Zarządzanie projektem informatycznym (W)
s. 308
dr hab. M. Śmietański
Projekt dyplomowy
(S)
s. 303
dr R. Plebaniak
Zarządzanie
projektem
informatycznym
(P)
s. 324
dr hab. M.
Śmietański
Zarządzanie
projektem
informatycznym (P)
s. 324
dr hab. M.
Śmietański
10.0011.30
Algebra liniowa z geometrią 1
(K)
s. 405
dr R. Kamocki
11.4513.15
Repetytorium z matematyki
elementarnej (K)
s. 405
dr. A. Tomaszewska
Automaty i języki formalne (P)
s. 303
dr R. Plebaniak
13.3015.00
Repetytorium z matematyki
elementarnej (K)
s. 405
dr. A. Tomaszewska
Zarządzanie
projektem
informatycznym (P)
s. 324
dr hab. M.
Śmietański
Algorytmy i
struktury danych (P)
s. 303
dr R. Plebaniak
15.1516.45
18.4520.15
Sieci
Automaty i języki formalne (W)
s. 303
dr R. Plebaniak
Grafika komputerowa (W)
s. 106
mgr K.
Racka
(tyg. 1-8)
17.0018.30
Programowanie
P4
Środowisko
pracy
informatyka
(P)
s. 323
mgr K. Racka
(1-8 tyg.)
8.159.45
Rok III
Algebra liniowa z geometrią 1 (W)
s. 106
dr R. Kamocki
Aktywny internet (P)
s. 323
dr C. Obczyński
Algorytmy i
struktury danych
(P)
s. 303
dr R. Plebaniak
Aktywny internet
(P)
s. 323
dr C. Obczyński
Aktywny internet
(P)
s. 323
dr C. Obczyński
METAPOST (W)
s. 303
dr R. Plebaniak
METAPOST (P)
s. 303
dr R. Plebaniak
Projekt dyplomowy
(S)
s. 323
dr hab. M.
Śmietański
INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI
Rozkład zajęć, Semestr zimowy, Kierunek INFORMATYKA
WTOREK
Rok I
Godz.
Programowanie
Sieci
P1
P2
Rok II
Grafika
P3
Programowanie
Sieci
Grafika
10.0011.30
Podstawy
programowania
(P) s. 303
dr. D.
Wardowski
Repetytorium z matematyki
elementarnej (K)
s. 405
dr. A. Tomaszewska
11.4513.15
Podstawy
programowania
(P)
s. 303
dr. D.
Wardowski
Repetytorium z matematyki
elementarnej (K)
s. 405
dr. A. Tomaszewska
Grafika
komputerowa (P)
s. 324
dr K. Niedziałomski
Projekt dyplomowy
(S)
s. 303
dr D. Wardowski
Grafika
komputerowa (P)
s. 324
dr K.
Niedziałomski
Programowanie
aplikacji webowych
(P)
s. 323
dr S. Wojczyk
Grafika
komputerowa (P)
s. 324
dr K.
Niedziałomski
13.3015.00
Podstawy
Algebra liniowa z geometrią
programowania
1 (K)
(P) s. 323
s. 405
dr. S. Wojczyk
dr R. Kamocki
Programowanie obiektowe w C++ (W)
s. 303
dr D. Wardowski
15.1516.45
Podstawy
programowania
(P)
s. 323
dr. S. Wojczyk
Programowanie obiektowe w C++ (P)
s. 303
dr D. Wardowski
17.0018.30
18.4520.15
Programowanie
P4
Podstawy programowania (W)
s. 106
dr. S. Wojczyk
8.159.45
Rok III
Algorytmy i struktury danych (W)
s. 323
dr S. Wojczyk
Algorytmy i
struktury danych
(P)
dr S. Wojczyk
s. 323
Programowanie
aplikacji webowych
(P)
s. 323
dr S. Wojczyk
Sieci
Grafika
INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI
Rozkład zajęć, Semestr zimowy, Kierunek INFORMATYKA
ŚRODA
Rok I
Godz.
Programowanie
Sieci
P1
P2
Rok II
Grafika
P3
Programowanie
Sieci
Rok III
Grafika
Programowanie
Sieci
Grafika
P4
8.159.45
10.0011.30
Podstawy
programowania (P)
s. 303
dr hab. J.
Szymański
11.4513.15
Podstawy
programowania (P)
s. 303
dr hab. J.
Szymański
(tyg. 1-8)
13.3015.00
Podstawy
programowania
(P) s. 323
dr hab. J.
Szymański
15.1516.45
Podstawy
programowania
(P)
s. 323
dr hab. J.
Szymański
(tyg. 1-8)
17.0018.30
18.4520.15
Sztuczna inteligencja (W)
s. 308
dr P. Fulmański
Wstęp do
projektowania
gier (W)
s. 308
mgr M. Kubiński
(tyg. 1-8)
Wstęp do
projektowania
gier (P)
s. 303
mgr M. Kubiński
Progr. w
językach
skryptowych
(W)
s. 308
mgr M. Kubiński
(tyg. 1-8)
Progr. w
językach
skryptowych
gier (P)
s. 323
mgr M. Kubiński
Sztuczna inteligencja
(P)
s. 324
dr P. Fulmański
Sztuczna
inteligencja (P)
s. 324
dr P. Fulmański
Sztuczna
inteligencja (P)
s. 324
dr P. Fulmański
Systemy zarządzania treścią
(P)
s. 324
dr P. Fulmański
Przetwarzanie obrazów (P)
s. 323
mgr M. Kubiński
Systemy zarządzania treścią
(P)
s. 324
dr P. Fulmański
INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI
Rozkład zajęć, Semestr zimowy, Kierunek INFORMATYKA
CZWARTEK
Rok I
Godz.
Programowanie
Sieci
P1
P2
Rok II
Grafika
P3
Programowanie
11.4513.15
13.3015.00
15.1516.45
17.0018.30
18.4520.15
Grafika
Programowanie
Sieci
Grafika
P4
Bazy danych 2 (W)
s. 106
dr hab. T. Antczak
(1-8 tydz.)
8.159.45
10.0011.30
Sieci
Rok III
Logika i teoria mnogości (W)
s. 106
prof. dr hab. H. Hudzik
Logika i teoria mnogości (K)
s. 308
prof. dr hab. H. Hudzik
Bazy danych 2 (P)
s. 323
dr hab. T. Antczak
Bazy danych 2 (P)
s. 323
dr hab. T. Antczak
Logika i teoria mnogości
(K)
s. 308
prof. dr hab. H. Hudzik
Równania różniczkowe (W)
s. 106
prof. dr hab. H. Hudzik
Przetwarzanie obrazów (P)
s. 323
mgr M. Kubiński
Programowanie
w JAVIE 1 (W)
s. 308
dr R. Kowalczyk
Komputerowe wspomaganie obliczeń (P)
s. 303
mgr K. Racka
Programowanie
w JAVIE 1 (P)
s. 324
dr R. Kowalczyk
Administracja platformami e-learningowymi (P)
s. 303
mgr K. Racka
Bazy danych 2
(P)
s. 323
dr hab. T.
Antczak
Publikowanie w sieci (P)
s. 303
mgr K. Racka
INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI
Rozkład zajęć, Semestr zimowy, Kierunek INFORMATYKA
PIĄTEK
Rok I
Godz.
8.159.45
10.0011.30
Programowanie
Sieci
P1
P2
Środowisko pracy
informatyka (P)
s. 324
dr W. Bieniecki
(1-8 tyg.)
Środowisko pracy
informatyka (P)
s. 324
dr W. Bieniecki
(8-15 tyg.)
15.1516.45
17.0018.30
18.4520.15
Grafika
P3
Programowanie
Grafika
Równania różniczkowe (K)
s. 308
dr A. Lipnicki
Komunikacja
człowiekkomputer (P)
s. 303
dr T. Koszmider
Architektura systemów
komputerowych (K)
s. 405
dr W. Bieniecki
(1-8 tyg.)
Systemy
rozproszone (W)
s. 308
dr T. Koszmider
(1-8 tyg)
Środowisko pracy informatyka(W)
s. 106
dr W. Bieniecki
(1-8 tyg.)
Architektura systemów
komputerowych (K)
s. 308
dr W. Bieniecki
(1-8 tyg.)
Sieci
Rok III
P4
Architektura systemów komputerowych (W)
s. 106
dr W. Bieniecki
(1-8 tyg.)
11.4513.15
13.3015.00
Rok II
Środowisko
pracy
informatyka(P)
s. 324
mgr W.
Bieniecki
(8-15 tyg.)
Systemy
rozproszone (P)
s. 303
dr T. Koszmider
Komunikacja człowiek-komputer (W)
s. 106
dr T. Koszmider (1-8 tyg.)
Komunikacja
człowiek-komputer
(P)
s. 324
dr T. Bieniecki
Komunikacja
człowiekkomputer (P)
s. 303
dr T.
Koszmider
Programowanie
Sieci
Grafika
Download