8 beat π - Nuty Religijne

advertisement
Kolędy i pastorałki na keyboard, gitarę - 60 kolęd - nuty, słowa i podkłady instrumentalne mp3 www.slajdy.net.pl
8 beat π
Bosy pastuszek
≡€≠≠
% 33 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
∀œ
1 2
2
C
Dm
G
œœœœœ œ œ œ œ Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∀œ
Dm
G
%œ œ œ œ œ
3
Am
%
1
œ
Am
œ ∀œ œ
Dm
Am
G
œ
2
G
œ ∀œ œ
1
3
œ œ œ ∀œ œ
C
Dm
œ
G
œ
C
œ œ ∀œ œ Œ
4
1
C
œ
Am
% œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
3 2 1
Dm
3
G
1. Był pastuszek bosy, na fujarce grał
w górach pasał owce i w szałasie spał.
Nagle aniołowie
z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał,
obudzili go gdy spał, gdy spał.
C
Cd
GC
a
d
GC
GC
Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
ad
bo Narodzenia czas wypełnił dni,
GC
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
ad
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
GC
Świat na to czekał wiele już lat
ad
i Narodzenia dziś wita czas,
GC
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie, a d
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
GC
na niebie pierwszej gwiazdy blask.
GC
G
Œ
œ œ œ Œ
2
G
œ ∀œ œ
C
4
œ
3
Dm
Œ
œ
œ
œ
2
œ
œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
%œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
1
œ
Am
œœœœœ œ
3
C
œ œ œ œ œ Œ
1
œœœœœ œ
C
3 2 1
%œ
2
2
œ ∀œ œ
œ
Œ
œ
œ
œ © Ł. DZ
C
2. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał,
ale dobry anioł piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce,
pobiegł tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.
Cd
GC
a
d
GC
GC
Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
ad
bo Narodzenia czas wypełnił dni,
GC
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
ad
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
GC
Świat na to czekał wiele już lat
ad
i Narodzenia dziś wita czas,
GC
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie, a d
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
GC
na niebie pierwszej gwiazdy blask.
GC
Nuty 60 kolęd i pastrorałek w nowym wydaniu na kredowym papierze, słowa, akordy, wydruk laserowy www.slajdy.net.pl
Oferuję instrumentalne podkłady CD-audio i mp3 60 kolęd i pastorałek z linią melodyczną i bez linii melodycznej
na 4 płytach, zapakowane w pudełko dvd box 4, obniżone tonacje do śpiewania, aranżacje kolęd można posłuchać
na mojej stronie www.slajdy.net.pl, podkłady idealne do wspólnego kolędowania w rodzinnym gronie ->
polecam Łukasz organista 600335023 www.slajdy.net.pl
SPIS KOLĘD I PASTORAŁEK
A wczora z wieczora...........................................................................
1
Ach ubogi żłobie.................................................................................
1
Anieli w niebie śpiewają.....................................................................
2
Anioł pasterzom mówił.......................................................................
2
Bosy pastuszek....................................................................................
28
Bóg się rodzi.......................................................................................
3
Bóg się z Panny narodził.....................................................................
3
Bracia patrzcie jeno.............................................................................
4
Cicha noc............................................................................................
4
Cieszmy się i pod niebiosy.................................................................
5
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje....................................................
5
Do szopy, hej pasterze........................................................................
6
Dzisiaj w Betlejem..............................................................................
6
Dziś w stajence...................................................................................
7
Gdy się Chrystus rodzi........................................................................
7
Gdy śliczna Panna...............................................................................
8
Gore gwiazda Jezusowi.......................................................................
29
Hej w dzień narodzenia.......................................................................
8
Jakieś światło nad Betlejem................................................................
9
Jasna kolęda........................................................................................
10
Jingle Bells..........................................................................................
27
Jezusa narodzonego............................................................................
10
Jest taki dzień......................................................................................
11
Jezus malusieńki.................................................................................
11
Kolęda dla nieobecnych......................................................................
30
Lulajże Jezuniu...................................................................................
12
Maleńka miłość...................................................................................
12
Mędrcy świata.....................................................................................
13
Mizerna cicha......................................................................................
13
Narodził się Jezus Chrystus................................................................
14
Nie było miejsca..................................................................................
14
O gwiazdo Betlejemska.....................................................................
15
Oj, maluśki, maluśki............................................................................
15
Pan z nieba..........................................................................................
16
Pasterze mili........................................................................................
16
Pastorałko nieś się biała......................................................................
33
Pośpieszcie już wszyscy.....................................................................
17
Pójdźmy wszyscy do stajenki.............................................................
17
Przybieżeli do Betlejem......................................................................
18
Przylecieli Aniołkowie........................................................................
18
Przystąpmy do szopy..........................................................................
19
Skrzypi wóz........................................................................................
19
Świeć gwiazdeczko mała świeć..........................................................
34
Tam gdzie Ty, Jezu malusieńki..........................................................
20
Tryumfy Króla niebieskiego...............................................................
20
Uciekali, uciekali.................................................................................
35
W grudniowe noce..............................................................................
21
W dzień Bożego Narodzenia...............................................................
22
W żłobie leży......................................................................................
22
Wesołą nowinę, bracia słuchajcie......................................................
23
We wish you a Merry Christmas........................................................
27
Witaj Jezu ukochany..........................................................................
23
Witajmy Jezusa...................................................................................
24
Wiwat dzisiaj Boskiej Istności............................................................
24
Wśród nocnej ciszy.............................................................................
25
Z kopyta kulig rwie.............................................................................
36
Z narodzenia Pana...............................................................................
25
Z nieba wysokiego..............................................................................
26
Zaśnij Dziecino...................................................................................
26
Znak pokoju (Choć tyle żalu w nas)....................................................
32
Download