Hasło stratygrafia

advertisement
stratygrafia
(Gleboznawstwo leśne), dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn
rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej. Stratygrafia przyczyniła się m.in. do rozwoju badań
paleontologicznych. Metodyka badań stratygrafii stosuje: litostratygrafię (wyróżnia jednostki skalne na
podstawie typu skał i koreluje je w różnych profilach między sobą), biostratygrafię (wyróżnia jednostki
skalne na podstawie skamieniałości), chronostratygrafię (porządkuje skały na podstawie ich wieku),
magnetostratygrafię (porządkuje skały na podstawie ich magnetyzmu) i stratygrafię sekwencji
(wyróżniająca jednostki stratygraficzne na podstawie interpretacji środowiska powstania).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Racki G. i Narkiewicz M. (red.) Polskie zasady stratygrafii. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa,
2006
Publikacje powiązane tematycznie
Racki G. i Narkiewicz M. (red.) Polskie zasady stratygrafii. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa,
2006
Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Mojski E. J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. PIG Warszawa.
Download