Projekty, to między innymi: Biopaliwa – energia przyszłości

advertisement
Projekty, to między innymi:
Biopaliwa – energia przyszłości?
Produkcja innowacyjnych leków
w bakteriach
Zapraszamy mieszkańców
Lublina i okolic: młodzież, dzieci
i całe rodziny na ciekawe warsztaty,
pokazy i zajęcia laboratoryjne.
Rejestracja i dalsze informacje na
13
stycznia
2017od
godziny
16 do 22
Wydział Biotechnologii
i Nauk o Środowisku
Wydział Matematyki, Informatyki
i Architektury Krajobrazu
Lublin • ul. Konstantynów 1F
facebook.com/nocbiologow.kul
www.nocbiologow.pl
Download