Szkolenie pielęgniarek z zakresu cukrzycy i

advertisement
Bliżej cukrzycy – program szkoleń dla pielęgniarek
20 czerwca 2012 roku
odbyło się szkolenie dla pielęgniarek z zakresu cukrzycy i samokontroli, podczas
którego zostały poruszone takie tematy jak m.in.:
- objawy cukrzycy,
- typy cukrzycy,
- sposoby podawania insuliny,
- określenie celów w leczeniu cukrzycy,
- edukacja chorych z cukrzycą.
Podczas spotkania został poruszony również temat dotyczący najczęściej popełnianych
błędów podczas wykonywania pomiarów poziomu glukozy w krwi.
Download