WARUNKI DOSTAW WG INCOTERMS 2000

advertisement
WARUNKI DOSTAW WG INCOTERMS 2000
Incoterms zostały opracowane w 1936 roku, przez Międzynarodową Izbę Handlową w
Paryżu, w celu ujednolicenia interpretacji terminów handlowych. Do chwili obecnej ukazało
się 6 nowych wydań.
13 września 1999 roku Międzynarodowa Izba Handlowa - CCI wydała opracowanie
Incoterms 2000. Nowe opracowanie uwzględnia elektroniczną obróbkę dokumentów
handlowych, rozwój współczesnego transportu, jak również problemy z interpretacją formuł
w poprzednich wydaniach.
Incoterms w znaczący sposób redukują nieporozumienia wynikające z braku precyzyjnej
znajomości praktyk handlowych. Stosując formuły Incoterms, w kontraktach
międzynarodowych, partnerzy mogą być pewni, że określają odpowiedzialność każdej ze
stron w sposób prosty, bezpieczny i zrozumiały.
Poprawna budowa formuły jest następująca:
INCOTERM [ 3 litery kodu] + MIEJSCE [ ewentualnie kraj ] + " INCOTERMS 2000 "
Przykłady:
FOB Poznań Incoterms 2000
CPT Frankfurt S&W GmbH Warehouse 4 Incoterms 2000
DDU Smith Co, Main Warehouse Chicago Incoterms 2000
Reguły Incoterms regulują:
* podział kosztów związanych z transportem towarów ( dlatego Incoterms pomocne są przy
kalkulacji ceny ),
* moment przejścia ryzyka, ze sprzedającego na kupującego, w czasie transportu,
Zestawienie kodów Incoterms:
Kod
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAF
DES
Znaczenie
Z zakładu
Franco przewoźnik
Franco wzdłuż burty statku
Franco statek
Koszt i fracht
Koszt, ubezpieczenie, fracht
Wskazane miejsce
lokalizacja zakładu
. . . uzgodnione miejsce
uzgodniony port załadunku
uzgodniony port załadunku
uzgodniony port przeznaczenia
uzgodniony port przeznaczenia
Przewoźne opłacone do
uzgodnione miejsce przeznaczenia
Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do
uzgodnione miejsce przeznaczenia
Dostarczone na granicę
Dostarczone na statku
uzgodnione miejsce dostawy na granicę
uzgodniony port przeznaczenia
Dostarczone na nabrzeże
po odprawie celnej, uzgodniony port
Dostarczone, cło nieopłacone
uzgodnione miejsce przeznaczenia
w kraju importującym
DDP
Dostarczone, cło opłacone
uzgodnione miejsce dostawy
w kraju importującym
XXX
Warunki dostawy inne od powyżej precyzyjne określenie warunków podane
wymienionych
w kontrakcie
DEQ
DDU
Incoterms 2000 – Zakres odpowiedzialności
Formalności
eksportowe
Formalności
importowe
Zlecenie
transportowe
Miejsce dostawy
Przekazanie
ładunku
Koszty
przekazania
Ubezpieczenie
K EXW
Kupujący
Kupujący
Kupujący
Z zakładu
Miejsce dostawy
Kupujący
M FCA
Sprzedający
Kupujący
Kupujący
Do przewoźnika
Miejsce dostawy
Kupujący
K FAS
Sprzedający
Kupujący
Kupujący
Do burty statku
(oznaczony port
załadunku)
Miejsce dostawy
Kupujący
M FOB
Sprzedający
Kupujący
Kupujący
Na statek
(oznaczony port
załadunku)
Burta statku
Kupujący
M CFR
Sprzedający
Kupujący
Sprzedający
Na statek
(oznaczony port
załadunku)
Burta statku
Port przezn.
Kupujący
M CIF
Sprzedający
Kupujący
Sprzedający
Na statek
(oznaczony port
załadunku)
Burta statku
Port przezn.
Sprzedający
Ubezpieczenie
min. 110 %
K CPT
Sprzedający
Kupujący
Sprzedający
Do przewoźnika
Miejsce
dostawy
Miejsce
przezn.
Kupujący
K CIP
Sprzedający
Kupujący
Sprzedający
Do przewoźnika
Miejsce
dostawy
Miejsce
przezn.
Sprzedający
Ubezpieczenie
min. 110 %
L DAF
Sprzedający
Kupujący
Sprzedający
Do granicy
Miejsce przezn.
Sprzedający
M DES
Sprzedający
Kupujący
Sprzedający
Na statek
(oznaczony port
przezn.)
Statek w porcie
przeznaczenia
Sprzedający
M DEQ
Sprzedający
Kupujący
Sprzedający
Do nabrzeża
(oznaczony port
przezn.)
Nabrzeże portu przezn.
Sprzedający
K DDU
Sprzedający
Kupujący
Sprzedający
Miejsce przezn.
Miejsce przezn.
Sprzedający
K DDP
Sprzedający
Sprzedający
Sprzedający
Miejsce przezn.
Miejsce przezn.
Sprzedający
Legenda:
Koszt ponosi sprzedający
Koszt ponosi kupujący
M Transport morski
L Transport lądowy
K Transport kombinowany
Źródło: e-petrol.pl
Przykładowe kalkulacje ceny z uwzględnieniem obowiązków wynikających z Incoterms
Kalkulacja kosztów EXW - Ex Works
Koszty produkcji:
Materiały zużyte do produkcji (koszty zmienne)
Bezpośredni pracownicy produkcyjni (koszty zmienne)
Pozostałe koszty związane z produkcją (koszty zmienne)
Administracja (koszty stałe)
Koszty finansowania produkcji
Pozostałe (ubezpieczenia, podatki gruntowe, ...)
TOTAL - koszty produkcji
Koszty wejścia na rynek zagraniczny:
Podróże zagraniczne
Promocja
Koszty sprzedaży
Komunikacja
Dokumentacja eksportowa
Konsultanci
TOTAL - koszty marketingowe
Przygotowanie wysyłki:
Etykietki
Opakowanie
Zapakowanie
Oznaczenia na opakowaniu, etc.
TOTAL - koszty przygotowania do wysyłki
TOTAL - koszty produktu Ex Works
Finansowanie transakcji
Dokumenty handlowe
Wynagrodzenie spedytora
Ubezpieczenie kredytu eksportowego
Oprocentowanie kredytu eksportowego
Dyskonto weksli
Wymiana walut
TOTAL - finansowanie transakcji międzynarodowej
Marża handlowa
CENA Ex Works
Kalkulacja kosztów FOB - Free On Board
TOTAL - koszty produktu Ex Works
Koszty transportu w kraju
Koszty załadunku w zakładzie
Transport do portu
Wyładowanie w porcie
Składowanie w porcie
Opłaty portowe
Koszt załadunku na statek
Konosament
Koszty transportu oceanicznego
TOTAL - koszty transportu do kraju docelowego
TOTAL - koszty produktu FOB
Finansowanie transakcji
Dokumenty handlowe
Wynagrodzenie spedytora
Ubezpieczenie kredytu eksportowego
Oprocentowanie kredytu eksportowego
Dyskonto weksli
Wymiana walut
TOTAL - finansowanie transakcji międzynarodowej
Marża handlowa
CENA FOB
Kalkulacja kosztów CIF - Cost, Insurance and Freight
TOTAL - koszty produktu FOB
Transport międzynarodowy
Ubezpieczenie ładunku
TOTAL - koszty transportu za granicą
TOTAL - koszty produktu CIF
Finansowanie transakcji
Dokumenty handlowe
Wynagrodzenie spedytora
Ubezpieczenie kredytu eksportowego
Oprocentowanie kredytu eksportowego
Dyskonto weksli
Wymiana walut
TOTAL - finansowanie transakcji międzynarodowej
Marża handlowa
CENA CIF
Kalkulacja kosztów DDP - Delivered Duty Paid
TOTAL - koszty produktu CIF
Cło
Wyładowanie w porcie docelowym
Składowanie w porcie docelowym
Opłaty celne w porcie zagranicznym
Koszty pośrednika
Total - koszty dostarczenia do magazynu celnego
Koszty transportu wewnętrznego
Koszty załadowania
Transport lądowy
Wyładowanie
Total - transportu lądowego
TOTAL - koszty produktu DDP
Finansowanie transakcji
Dokumenty handlowe
Wynagrodzenie spedytora
Ubezpieczenie kredytu eksportowego
Oprocentowanie kredytu eksportowego
Dyskonto weksli
Wymiana walut
TOTAL - finansowanie transakcji międzynarodowej
Marża handlowa
CENA DDP
Download