Edytor wzorów I równań chemicznych

advertisement
2011-05-31
Katarzyna Kowalska-Szojda
Zakład Chemii Teoretycznej
Uniwersytet Śląski
Katarzyna Kowalska-Szojda Zakład
Chemii Teoretycznej Uniwersytet
Śląski
Edytor wzorów
I równań chemicznych
1
Edytor wzorów i równań
chemicznych
• http://www.acdlabs.com
• http://www.acdlabs.pl/ - polska strona producenta
• http://www.dobreprogramy.pl
Katarzyna Kowalska-Szojda Zakład
Chemii Teoretycznej Uniwersytet
Śląski
• tryb STRCTURE – do rysowania wzorów strukturalne i obliczania
właściwości cząsteczek.
• tryb DRAW – dowolne rysunki (np. sprzęt laboratoryjny).
• 3D Viewer - przeglądarka trójwymiarowa
• Rysowanie wzorów strukturalnych w 2D i ich konwersja na 3D
• Rysowanie reakcji i schematów reakcji
• Generowanie wzorów strukturalnych z ciągów InChI i SMILES
• Generowanie nazw IUPAC
2011-05-31
• ChemSketch - to bezpłatny program (do zastosowań
niekomercyjnych)
2
Katarzyna Kowalska-Szojda Zakład
Chemii Teoretycznej Uniwersytet
Śląski
2011-05-31
Edytor wzorów i równań
chemicznych
• Zadanie 1.
3
Katarzyna Kowalska-Szojda Zakład
Chemii Teoretycznej Uniwersytet
Śląski
2011-05-31
Edytor wzorów i równań
chemicznych
• Zadanie 2.
4
Katarzyna Kowalska-Szojda Zakład
Chemii Teoretycznej Uniwersytet
Śląski
2011-05-31
Edytor wzorów i równań
chemicznych
5
Katarzyna Kowalska-Szojda Zakład
Chemii Teoretycznej Uniwersytet
Śląski
2011-05-31
Edytor wzorów i równań
chemicznych
6
Katarzyna Kowalska-Szojda Zakład
Chemii Teoretycznej Uniwersytet
Śląski
2011-05-31
Edytor wzorów i równań
chemicznych
7
Katarzyna Kowalska-Szojda Zakład
Chemii Teoretycznej Uniwersytet
Śląski
2011-05-31
Edytor wzorów i równań
chemicznych
8
Download
Random flashcards
Create flashcards