JEDNORAZOWE ZWOLNIENIE z wychowania fizycznego

advertisement
JEDNORAZOWE ZWOLNIENIE z wychowania fizycznego
(zajęć na basenie)
(uczeń zostaje na lekcji, ale nie ćwiczy):
Proszę o zwolnienie mojego syna / mojej córki ………………………………………...
z czynnego uczestnictwa na lekcji wychowania fizycznego (zajęć na basenie) w dniu………...
z powodu ……………………………………………………………………………………… .
……………………………………..
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna
JEDNORAZOWE ZWOLNIENIE z wychowania fizycznego (zajęć na basenie)
(uczeń opuszcza szkołę) :
Proszę o zwolnienie mojego syna / mojej córki ………………………………………...
z jednej / dwóch lekcji wychowania fizycznego (zajęć na basenie) w dniu ..…………………
z powodu…………………………………………………………………………………………….
.
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna / córki do domu i biorę za niego /
nią pełną odpowiedzialność.
……………………………………..
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards