grafika graphics - Colliers International

advertisement
G R A F I K A GRAPHICS
Maj - Sierpień 2015 May - August 2015
COLLIERS OFFICE GALLERY
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą – Colliers
Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych talentów
z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Udostępniając przestrzeń
naszego biura debiutującym artystom, chcemy umożliwić im dotarcie
do szerszego grona potencjalnych odbiorców i w ten sposób stanowić
pomost pomiędzy sztuką a biznesem. Wystawy, organizowane
we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych, będą się cyklicznie
zmieniały, aby pokazać Państwu młodych twórców w różnych
technikach – malarstwie olejnym, grafice i fotografii.
Jeśli któraś z prezentowanych prac spotka się z Państwa
zainteresowaniem, prosimy o kontakt z Katarzyną Dorocińską:
[email protected], +48 882 014 402.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy naszych młodych twórców.
We would like to introduce you to our new initiative, The Colliers
Office Gallery, which aims to provide a platform to promote young
talents from the Warsaw Academy of Fine Arts. By using our office
space for artists to debut, we want to enable them to reach a wider
audience of potential customers and thus, build a bridge between
art and business. The exhibitions, organized in association with the
Warsaw Academy of Fine Arts, will be changed periodically to show
you young artists in various techniques – oil painting, graphics
and photography.
If any of the represented works sparks your interest,
please contact Katarzyna Dorocińska:
[email protected], +48 882 014 402.
We invite you to visit the exhibition of our young artists.
www.colliers.com/poland/colliersgallery
3
Joanna Gębal
Ur.
z
1989;
absolwentka
Wyróżnieniem
Wydziału
Rektorskim
Grafiki.
dyplom
w
W
2015
Pracowni
r.
obroniła
Projektowania
Książki i Ilustracji prof. Błażeja Ostoi Lniskiego. W roku 2014
otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Brała udział w licznych wystawach zbiorowych, m.in. w Warszawie,
Lublinie, Katowicach, Milwaukee, Kijowie i Rydze. Uczestniczyła
w 8. i 9. Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu. Laureatka Grand
Prix w Konkursie Grafika Warszawska 2012. Zajmuje się grafiką
cyfrową, warsztatową, rysunkiem i ilustracją.
Joanna Gębal
Born in 1989; a graduate of the Faculty of Graphic Arts. In 2015, she
received her diploma with a Rector’s distinction from Prof. Błażej Ostoja
Lniski’s Studio of Book Design and Illustrations. In 2014, she was awarded
a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage.
She has participated in numerous group exhibitions, including in Warsaw,
Lublin, Katowice, Milwaukee, Kiev and Riga. She also took part in the
8th and 9th Biennale of Student Graphic Art in Poznan. She was the
winner of the Grand Prix at the Warsaw Graphic Contest 2012.
Her mediums include digital graphics and print, drawing and illustration.
Wybrane wystawy / Selected exhibitions
2015
• 9. Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu /
9th Biennale of Student Graphic Art in Poznan
2014
• Wystawa grupy Kissprint, Mokotowska 73, Warszawa /
Exhibition of the Kissprint group, Mokotowska 73, Warsaw
• Wystawa w ramach miesiąca grafiki w Lublinie, Galeria Zajezdnia /
Exhibition during the Lublin Graphics Month, Zajezdnia Gallery
• Wystawa pokonkursowa Grafiki Warszawskiej, Galeria Test /
Warsaw graphics post-competition exhibition, Test Gallery
2013
• Wystawa grupy Kissprint, MiTo, Warszawa /
Exhibition of the Kissprint group, MiTo, Warsaw
• Wystawa pokonkursowa Grafiki Warszawskiej, Galeria Test /
Warsaw graphics post-competition exhibition, Test Gallery
• 8. Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu /
8th Biennale of Student Graphic Art in Poznan
• Wystawa Images of the Academy, Łotwa /
Images of the Academy Exhibition, Latvia
• Udział w wystawie Southern Graphics Conference International, Milwaukee /
Participation in the exhibition Southern Graphics Conference International, Milwaukee
• Wystawa indywidualna, wydział grafiki ASP /
Solo exhibition, the Faculty of Graphic Arts, the Academy of Fine Arts in Warsaw
www.colliers.com/poland/colliersgallery
5
Seria 2,1, druk cyfrowy, papier Hahnemühle, 75 cm x 110 cm
Series 2,1, digital print, Hahnemühle paper, 75 cm x 110 cm
Seria 2,2, druk cyfrowy, papier Hahnemühle, 75 cm x 110 cm
Series 2,2, digital print, Hahnemühle paper, 75 cm x 110 cm
www.colliers.com/poland/colliersgallery
7
Seria 2,3, druk cyfrowy, papier Hahnemühle, 75 cm x 110 cm
Series 2,3, digital print, Hahnemühle paper, 75 cm x 110 cm
Seria 2,4, druk cyfrowy, papier Hahnemühle, 75 cm x 110 cm
Series 2,4, digital print, Hahnemühle paper, 75 cm x 110 cm
www.colliers.com/poland/colliersgallery
9
fot. Rafał Siderski
Dorota Pawiłowska
Ur. 1987; absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W 2011 roku obroniła dyplom z Wyróżnieniem Rektorskim
w pracowni Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego. Uczestniczka
wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Polsce, Niemczech, Portugalii
i Serbii. Odznaczona WIPO Award for Creativity, Finalistka Artystycznej
Podróży Hestii, nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w konkursie na plakat Urzędu Patentowego. Na co dzień
związana z pracownią Blok Żab. na warszawskim Ursynowie.
Zajmuje się grafiką artystyczną, projektową oraz malarstwem.
Dorota Pawiłowska
Born in 1987; a graduate of the Faculty of Graphic Arts at the Warsaw
Academy of Fine Arts. In 2011, she received her diploma with
a Rector’s distinction from Prof. Leszek Majewski’s Studio of Publishing
Graphics. She has participated in solo and group exhibitions in Poland,
Germany, Portugal and Serbia. She was awarded the WIPO Award for
Creativity, was a finalist in the Hestia Artistic Journey competition and
received an award from the Minister of Culture and National Heritage
in a poster competition for the Polish Patent Office. She is associated
with the Blok Żab. studio in Ursynów. Her mediums include artistic
graphics, graphic design and painting.
Wybrane wystawy / Selected exhibitions
2015
• Moje Plakaty, Teatr Maska, Rzeszów /
My Posters, Maska Theater, Rzeszów
2014
• Kolorycznie, Galeria New York, Warszawa /
Colourically, New York Gallery, Warsaw
• Nazwa robocza: The Book of Lust and Stuff, Stacja Muranów, Warszawa /
Working Name: The Book of Lust and Stuff, Stacja Muranów Cafe, Warsaw
• Brawo Ślicznie, Radna 6/8, Warszawa /
Bravo Beautifully, Radna 6/8, Warsaw
• 24. Międzynarodowe Biennale Plakatu, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa /
24th International Poster Biennale, Poster Museum at Wilanow, Warsaw
2013
• Przymus, Galeria Podlaska, Biała Podlaska /
Coercion, Podlaska Gallery, Biała Podlaska
• The Art of Poster. Young Polish Graphic Designers, Polish Institute in Sofia, Bułgaria /
The Art of Poster. Young Polish Graphic Designers, Polish Institute in Sofia, Bulgaria
2012
• 23. Międzynarodowe Biennale Plakatu, Wystawa “Złoty Debiut Henryka
Tomaszewskiego”, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa /
23th International Poster Biennale, Exhibition “Golden Debut of Henryk Tomaszewski”,
Poster Museum at Wilanow, Warsaw
• Mierny / Niewymierny, Stalowa 3/31, Warszawa /
Mediocre / Incommensurable, Stalowa 3/31, Warsaw
• Graduation Projects IN ACTION, DMY Międzynarodowy Festiwal Designu 2012, Berlin
Graduation Projects IN ACTION, DMY International Design Festival 2012, Berlin
www.colliers.com/poland/colliersgallery
11
Galapagos, druk cyfrowy, 100 cm x 70 cm
Galapagos, digital print, 100 cm x 70 cm
Kocia kołyska, druk cyfrowy, 100 cm x 70 cm
Cat’s Cradle, digital print, 100 cm x 70 cm
www.colliers.com/poland/colliersgallery
13
Rysio snajper, druk cyfrowy, 100 cm x 70 cm
Deadeye Dick, digital print, 100 cm x 70 cm
Matka noc, druk cyfrowy, 100 cm x 70 cm
Mother Night, digital print, 100 cm x 70 cm
www.colliers.com/poland/colliersgallery
15
Śniadanie mistrzów czyli żegnaj czarny poniedziałku, druk cyfrowy, 100 cm x 70 cm
Breakfast of Champions or Goodbye Blue Monday, digital print, 100 cm x 70 cm
www.colliers.com/poland/colliersgallery
17
Monika Proniewska
Ur. 1988; absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, studiowała
grafikę i ilustrację w École nationale supérieure des Arts Décoratifs
w Paryżu oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim.
Zajmuje się grafiką warsztatową, ilustracją oraz plakatem. Projektuje
i wydaje w małych nakładach artbooki i ziny, w których publikuje
fotografie, rysunki i grafiki. Brała udział w licznych wystawach
zbiorowych, m.in. w Paryżu, Bolonii, Krakowie i Warszawie.
Jej prace ukazały się w gazetach, art bookach i publikacjach
internetowych, takich jak m.in. Magazyn Cwiszn, Zine Chifumi, Shelter
Zine, Projekt Enso.
Monika Proniewska
Born in 1988; a graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw.
She studied graphic design and illustration at École nationale
supérieure des Arts Décoratifs in Paris and cultural studies at
the University of Warsaw. She is a print artist, illustrator and poster
artist. She designs and publishes small editions of art books and
zines with her photographs, drawings and graphics. She has participated
in numerous group exhibitions, including in Paris, Bologna, Krakow and
Warsaw. Her work has appeared in newspapers, art books and Internet
publications, such as Cwiszn magazine, Zine Chifumi, Shelter Zine and
Projekt Enso.
Wybrane wystawy / Selected exhibitions
2015
• Guilty Pleasure, Galeria Turbo, Warszawa /
Guilty Pleasure, Turbo Gallery, Warsaw
• Chambre blanche, Galeria The Craftshop, Paryż /
Chambre blanche, The Craftshop Gallery, Paris
2014
• BLACKBOX, Forum Przestrzenie, Kraków /
BLACKBOX, Forum Przestrzenie, Krakow
• Kolekcja, Kissprint, Warszawa /
Collection, Kissprint, Warsaw
• Kolekcja, Galeria Pracowni nr 6, Wydział Grafiki ASP w Warszawie /
Collection, Studio No. 6 Gallery, the Faculty of Graphic Arts, the Academy of Fine Arts in Warsaw
2013
• Mathurin Méheut, Musée de la Marine, Paryż /
Mathurin Méheut, Musée de la Marine, Paris
• Nonsense, Bolonia, Biblioteca Salaborsa, Bolonia /
Nonsense, Bologna, Biblioteca Salaborsa, Bologna
• Nonsense, Galeria @KCUA, Kyoto /
Nonsense, @KCUA Gallery, Kyoto
2011
• Gabinet osobowości, Galeria Mito, Warszawa /
Cabinet of personalities, Mito Gallery, Warsaw
• Trzy…w teatrze, Galeria Teatru Lalek w Białymstoku /
Three…at the Theatre, BTL Gallery, Białystok
www.colliers.com/poland/colliersgallery
19
O, wydruk cyfrowy na papierze Rosaspina Fabriano Bianco 220 g/m2, 100 cm x 70 cm
O, digital print on Rosaspina Fabriano Bianco paper 220 g/m2, 100 cm x 70 cm
OO, wydruk cyfrowy na papierze Rosaspina Fabriano Bianco 220 g/m2, 100 cm x 70 cm
OO, digital print on Rosaspina Fabriano Bianco paper 220 g/m2, 100 cm x 70 cm
www.colliers.com/poland/colliersgallery
21
OOOO, wydruk cyfrowy na papierze Rosaspina Fabriano Bianco 220 g/m2, 100 cm x 70 cm
OOOO, digital print on Rosaspina Fabriano Bianco paper 220 g/m2, 100 cm x 70 cm
www.colliers.com/poland/colliersgallery
23
Aleksandra Owczarek
Ur. 1987; absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2011 roku
obroniła z wyróżnieniem dyplom na wydziale Grafiki w Pracowni Grafiki
Warsztatowej prof. Andrzeja Węcławskiego, aneks z rysunku pod
kierunkiem prof. Henryka Gostyńskiego i aneks z malarstwa u prof. Pawła
Nowaka. Pracuje na stanowisku asystenta w dyplomującej Pracowni Grafiki
Artystycznej prof. Piotra Smolnickiego. Laureatka nagrody Fundacji
Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w 2012 r., Nagrody
Towarzystwa Jerzego Piotrowicza na 7. Biennale Grafiki Studenckiej
– Poznań 2011. Autorka kilku wystaw indywidualnych, uczestniczka
licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się grafiką,
rysunkiem, malarstwem, formami przestrzennymi.
Aleksandra Owczarek
Born in 1987; a graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2011,
she received her degree with distinction in Graphic Arts at Prof. Andrzej
Węcławski’s Printmaking Studio, with a supplementary presentation of
drawings under the guidance of Prof. Henryk Gostyński and paintings under
the guidance of Prof. Paweł Nowak. She works as a graduate assistant at
Prof. Piotr Smolnicki’s diploma awarding Studio of Graphic Art. She received
an award from the Tadeusz Kulisiewicz Scholarships and Awards Foundation
in 2012. She also won the Jerzy Piotrowicz Society Award at the 7th Biennale
of Student Graphic Art in Poznan in 2011. She is the author of several solo
exhibitions, and has participated in numerous group exhibitions in Poland
and abroad. Her mediums are graphics, drawing, painting and spatial forms.
Wybrane wystawy / Selected exhibitions
2014
• Wystawa Grafiki Pedagogów i Studentów z Katedry Grafiki Artystycznej ASP w Warszawie,
Galeria Kobro, ASP w Łodzi /
Graphics of Lecturers and Students from the Chair of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts
in Warsaw, Kobro Gallery, the Academy of Fine Arts in Lodz
• Wystawa 7a Edição da Bienal Internacional de Gravura do Douro, Portugalia /
Exhibition 7a Edição da Bienal Internacional de Gravura do Douro, Portugal
• Wystawa IMPRINT’2014 Iluminacje, budynek orkiestry Sinfonia Varsovia, Warszawa /
IMPRINT’2014 Illumination, Building of the Sinfonia Varsovia orchestra, Warsaw
• Wystawa Miesiąc Grafiki Warszawskiej, Galeria Zajezdnia, Lublin /
Warsaw Graphics Month exhibition, Zajezdnia Gallery, Lublin
2013
• Wystawa Global Print 2013, Museum of Lamego, Portugalia /
Global Print 2013, Museum of Lamego, Portugal
• Indywidualna wystawa form rysunkowych, Art Altana, Warszawa /
Solo exhibition of drawing forms, Art Altana, Warsaw
• Wystawa prac pedagogów Katedry Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie.
Galeria (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa /
Works of Lecturers from the Chair of Printmaking at the Academy of Fine Arts in Warsaw,
-1 Gallery of the Polish Olympic Committee, Warsaw
• Wystawa IMPRINT Kolekcja Sztuki im. Mariusza Kazany, Académie Libanaise
des Beaux-Arts, Bejrut, Liban /
IMPRINT Mariusz Kazana’s Art Collection, Académie Libanaise des Beaux-Arts, Beirut, Liban
• Indywidualna wystawa grafiki, Centrum Kultury Bemowo, Warszawa /
Solo exhibition of graphic works, Bemowo Centre of Culture, Warsaw
• Indywidualna wystawa Głowy – artefakty, Klub Kultury Saska Kępa, Warszawa /
Heads – Artefacts solo exhibition, Saska Kępa Club of Culture, Warsaw
www.colliers.com/poland/colliersgallery
25
Z cyklu Głowy – artefakty, techniki metalowe, szablon, 65 cm x 98,5 cm
From the Heads – Artefacts series, metal techniques, stencil, 65 cm x 98.5 cm
Z cyklu Głowy – artefakty, techniki metalowe, szablon, 65 cm x 98,5 cm
From the Heads – Artefacts series, metal techniques, stencil, 65 cm x 98.5 cm
www.colliers.com/poland/colliersgallery
27
Z cyklu Głowy – artefakty, techniki metalowe, kolografia, szablon, 70,5 cm x 99 cm
From the Heads – Artefacts series, metal techniques, colography, stencil, 70.5 cm x 99 cm
Z cyklu Głowy – artefakty, techniki metalowe, szablon, 65,5 cm x 99 cm
From the Heads – Artefacts series, metal techniques, stencil, 65.5 cm x 99 cm
www.colliers.com/poland/colliersgallery
29
www.colliers.com/poland/colliersgallery
31
Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warsaw
Poland
+48 22 331 78 00
www.colliers.pl
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards