Ewidencja zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony

advertisement
Lp.
Ewidencja zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin *
Przyczyna stosowania
Nazwa
Dawka
Pow.
Pow.
Termin
środka ochrony roślin
zastosowanego środka
uprawy
zastosowani zabiegu
środka
a środka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Przykładowy sposób prowadzenia ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin w uprawie
Warunki
atm.
podczas
zabiegu
Nazwisk Uwagi
o wyk.
zabieg
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards