formularz podatkowych danych osobowych

advertisement
Załącznik nr 1 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych
FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH
Nazwisko..................................................Imię: 1/............................................. (PIERWSZE IMIĘ)
Data urodzenia...................................
DD/MM/ROK
PESEL.................................................
NIP........................................................
Miejsce zamieszkania:
Ulica................................................... Nr domu................. Nr mieszkania...................Nr tel……………….…………..
Miejscowość...................................................
Gmina……………………
Powiat ............................................................
Kod pocztowy................. Poczta…………………………
Adres zameldowania:
Ulica ........................................... Nr domu ......................... Nr mieszkania ...................................
Miejscowość...................................................
Gmina……………………
Powiat ............................................................
Kod pocztowy................. Poczta…………………………
Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych/.....................................................
(dokładna nazwa wraz z adresem)
Data............................................
............................................./podpis/
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards