Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenia Miasta Zamościa

advertisement
STACJE KONTROLI POJAZDÓW
funkcjonujące na terenie m. Zamościa
( stan na dzień – 23.11.2016r.)
L.p.
Nazwa stacji kontroli pojazdów
numer stacji
Adres
1.
2.
3.
1.
,,AUTO-DIAG ''
Marzena KORNET
LZ/002
22-400 Zamość
ul Namysłowskiego 8
tel. 084-6391600
2.
Polski Związek Motorowy Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 8
20-064 Lublin
zakres zgodnie z art.83
ust 1 pkt 1 litera a) i b) ustawy
LZ/003/P
22-400 Zamość
ul. Peowiaków 9
tel. 084-6271146
Centrum Kształcenia Praktycznego
zakres zgodnie z art.83
ust 1 pkt 1 litera a) i b) ustawy
LZ/005/P
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 41
tel. 084-6411431
Spółdzielnia Pracy Kierowców i Pracowników
Samochodowych „ AUTONAPRAWA”
zakres ,zgodnie z art.83
ust.1 pkt 1 litera a),b) i c) ustawy
LZ/006/P
22-400 Zamość
ul. Lipska 61
tel. 084-6393489
5.
ZPUP „ENERGOZAM” Sp. z o.o.
zakres zgodnie z art.83
ust 1 pkt 1 litera a) i b) ustawy
LZ/007/P
22-400 Zamość
ul. Starowiejska 4
tel. 084-5307070
6.
EURO-CAR Sp. z o.o.
zakres ,zgodnie z art.83
ust.1 pkt 1 litera a),b) i c) ustawy
LZ/008/P
22-400 Zamość
ul. Al. Jana Pawła II 2
tel. 084-6389963
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11
12
Sławomir OBERDA
( wspólnik Spółki Cywilnej - Top Spin )
zakres ,zgodnie z art.83
ust.1 pkt 1 litera a),b) i c) ustawy
LZ /009/P
CRH ŻAGIEL AUTO Sp. z o.o.
ul. Roztocze 4
20-722 Lublin
zakres zgodnie z art.83
ust 1 pkt 1 litera a) i b) ustawy
LZ/010/P
22-400 Zamość
ul. Dzieci Zamojszczyzny 1d
tel. 084-6399399
22-400 Zamość
ul.. Starowiejska 12 B
tel. 084-6383151
SPEED CAR Sp. z o.o.
ul. Al. Lotników Polskich 134
21-040 Świdnik
LZ/012
22-400 Zamość
ul. Odrodzenia 22A
tel. 084-6394070,
084-6271341
MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY
PRZEWÓZ OSÓB ,,ALLSTAR,,
Bogdan ŚCIRKA
LZ /013
22-400 Zamość
ul. Starowiejska 12
tel. 084-6399423
MADEX
Czesław RATYNA
Zakres zgodnie z art. 83
ust.1 pkt 1 litera a) i b) ustawy
LZ/015/P
22-400 Zamość
ul. Lubelska 64
tel. 512370303
SPEED CAR Sp. z o.o.
ul. Al. Lotników Polskich 134
21-040 Świdnik
zakres ,zgodnie z art.83
ust.1 pkt 1 litera a),b) i c) ustawy
LZ/016/P
22-400 Zamość
ul. Lubelska 68
tel. 084-6397540
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards