PROJEKT B UDO WLANO- WYK ONA W CZ Y egz. 5

advertisement
Zbiornik nr 1 125,30
121,75
dł.: 11 m, szer.:2,95m
r.przewiert.
DN400,dł.9m
Projekt Zagospodarowania Terenu m.Jabłonkowo
Budowa kanalizacji sanitarnej i dwóch zbiorczych zbiorników na ścieki sanit.
skala 1 : 500
Zbiornik nr 2 125,30
121,75
dł.: 11 m, szer.:2,95m
200 -0,5 %
kd
L= 11,04 m
200 -4,3 %
ks
L= 1,84 m
b23 125,60
124,25
200 -2,1 %
S55 125,60
kd
124,17
L= 11,65 m
S21 125,80
123,69
S20 125,70
123,75
375
kd
kd
200 -0,5 %
L= 32,45 m
200 -0,5 %
L= 14,44 m
200 -0,6 %
kd
L= 6,91 m
r.przewiert.
DN400,dł.7m
r.przewiert.
DN400,dł.6m
414/3
S22 125,30
123,62
S19 125,50
123,90
200 -0,5 %
kd
L= 20,15 m
S2 132,10
130,50
160 -9,8 %
kd
L= 5,13 m
377
kd
r.przewiert.
DN400,dł.5m
s9 128,20
126,85
s11 128,20
126,53
S45 128,20
126,03
378
kd
200 -1,9 %
L= 15,38 m
kd
b2 132,30
130,85
200 -1,1 %
kd
L= 38,64 m
417
200 -0,5 %
L= 6,13 m
416
s1 132,30
130,82
200 -2,9 %
L= 28,19 m
ks
160 -1,5 %
L= 5,38 m
415
S31 132,00
130,25
160 -1,9 %
L= 8,42 m
160 -1,7 %
kd
L= 5,97 m
ks
S4 131,50
129,90
408
kd
s8 129,00
127,30
200 -0,9 %
kd
L= 21,42 m
r.przewiert.
DN400,dł.4m
160 -3,2 %
L= 5,33 m
s7 129,00
127,58
r.przewiert.
DN315,dł.5m
160 -1,3 %
L= 4,54 m
ks
S43 129,00
127,20
kd
200 -1,2 %
L= 34,04 m
kd
S5 131,40
129,50
384
S41 129,10
127,47
b13 129,10
127,70
160 -1,5 %
ks
L= 3,10 m
200 -2,0 %
kd
L= 6,42 m
160 -1,8 %
ks
L= 1,55 m
380
S14 127,65
125,96
160 -1,7 %
ks
L= 2,60 m
kd
160 -6,5 %
L= 22,53 m
200 -1,1 %
kd
L= 22,66 m
200 -0,5 %
ks
L= 29,46 m
S47 127,35
125,62
S6 129,55
127,41
200 -0,5 %
kd
L= 5,94 m
383
S8 129,20
127,28
200 -0,5 %
L= 26,76 m
200 -0,7 %
L= 5,73 m
160 -1,6 %
ks
L= 6,42 m
S32 130,10
128,26
ks
kd
200 -0,5 %
L= 7,51 m
b3 130,10
128,40
s3 130,10
128,30
160 -1,5 %
ks
L= 13,46 m
160 -1,8 %
ks
L= 5,57 m
200 -0,5 %
ks
L= 3,55 m
Na terenie inwestycji znajdują się punkty osnowy geodezyjnej
przy kórych należy zachować szczególną ostrożność
200 -0,5 %
ks
L= 15,09 m
S9 128,80
127,20
S29 129,20
126,48
b4 130,10
128,60
b5 130,10
128,60
ks
S28 128,90
126,60
200 -0,5 %
L= 25,83 m
s2 130,10
128,50
b6 129,90
128,40
160 -1,5 %
ks
L= 6,01 m
S27 128,90
126,63
200 -0,6 %
ks
L= 4,99 m
r.przewiert.
DN400,dł.5m
406
200 -0,5 %
ks
L= 13,74 m
S30 129,20
126,40
376
S 127,60
125,52
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
Istniejące sieci enenrgetyczne
Istniejąca sieć wodociągowa
Numery ewidencyjne działek prywatnych
Studzienki kanalizacyjne
Włączenie do budynku
Proj.kanały wentylacyjne zbiorników PVC DN160
- instalacja wewnętrzna zbiorników
Proj. zbiorniki bezodpływowe poj.49,80m3
Proj.ogrodzenie terenu zbiorników
Istniejące ogrodzenie terenu zbiorników
S46 127,20
125,68
200 -0,5 %
ks
L= 7,31 m
S7 129,48
127,35
S49 126,97
125,47
S48 127,04
125,54
b19 127,30
125,70
r.przewiert.
DN400,dł.6m
200 -0,7 %
kd
L= 8,87 m
ks
433
S11 128,45
126,29
S10 128,80
126,36
200 -0,7 %
kd
L= 15,50 m
r.przewiert.
DN400,dł.6m
200 -0,5 %
ks
L= 15,69 m
200 -0,5 %
ks
L= 12,87 m
n
b 127,20
125,40
200 -0,5 %
L= 5,63 m
S12 128,40
126,26
200 -0,5 %
160 -2,0 % kd L= 13,83 m
L= 1,64 m
200 -1,1 %
kd
L= 5,31 m
436
S13 127,60
126,00
b12 129,00
127,50
ks
S50 127,38
125,31
b20 127,20
125,50
200 -0,5 %
kd
L= 7,55 m
kd
160 -3,5 %
kd
L= 16,75 m
200 -3,7 %
L= 40,71 m
200 -0,5 %
ks
L= 12,04 m
434
ks
160 -1,5 %
kd
L= 19,66 m
LEGENDA
200 -0,7 %
L= 5,49 m
200 -0,5 %
kd
L= 18,26 m
160 -2,3 %
kd
L= 27,54 m
S39 129,00
127,47
S51 127,60
124,99
200 -0,5 %
ks
L= 17,16 m
S15 127,68
125,87
160 -4,2 %
kd
L= 30,79 m
b14 129,10
127,53
b11 129,20
127,75
160 -5,1 %
kd
L= 26,10 m
436
b21 127,60
126,00
ks
382
S38 129,20
127,70
200 0,5 %
ks
L= 7,71 m
379
381
S42 129,00
127,45
S40 129,20
127,50
200 -0,5 %
ks
L= 11,66 m
200 -4,9 %
kd
L= 18,77 m
S16 127,72
125,74
b15 129,00
127,60
200 -0,5 %
ks
L= 7,78 m
S54 126,60
125,03
435
b16 129,00
128,20
160 -1,9 %
L= 8,42 m
200 1,2 %
L= 32,47 m
r.przewiert.
DN400,dł.6m
160 -1,7 %
L= 1,64 m
160 -2,4 %
kd
L= 4,35 m
s6 129,10
127,68
ks
160 -1,8 %
kd
L= 20,33 m
S52 126,90
125,13
S53 126,60
125,09
b17 128,20
126,90
S44 127,60
126,10
200 -1,3 %
ks
L= 5,54 m
S17 126,32
124,82
b18 128,20
126,60
160 -2,1 %
ks
L= 2,41 m
160 -2,2 %
kd
L= 8,63 m
426
b22 127,00
125,40
376
s10 128,20
126,75
S3 131,70
130,09
160 -1,7 %
ks
L= 1,75 m
b1 132,30
130,90
kd
379
r.przewiert.
DN400,dł.7m
160 -5,0 %
kd
L= 24,29 m
160 -3,1 %
ks
L= 2,39 m
S1 132,30
130,79
S18 125,50
124,00
200 -0,5 %
ks
L= 7,74 m
s4 130,00
128,30
386
200 -2,2 %
ks
L= 4,49 m
ks
r.przewiert.
DN315,dł.5m
200 -3,3 %
L= 22,13 m
S26 129,00
126,67
200 -2,1 %
ks
L= 8,70 m
160 -2,2 %
ks
L= 21,58 m
S33 129,80
128,12
S34 129,60
127,88
200 -0,5 %
ks
L= 21,78 m
S25 129,20
126,77
r.przewiert.
DN315,dł.5m
b7 129,60
128,00
ks
160 -1,6 %
L= 4,13 m
s5 129,60
127,95
160 -1,5 %
ks
L= 2,41 m
ks
b8 129,40
127,80
200 -0,5 %
ks
L= 22,48 m
387
160 -1,5 %
L= 6,75 m
b9 129,50
127,92
388
ks
S36 129,60
127,65
S24 128,50
126,85
78- 630 Człopa Szczuczarz 21
Temat
Faza
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa z budową
zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne dla miejscowości Orle gm. Mirosławiec
r.przewiert.
DN315,dł.5m
160 -1,6 %
L= 2,86 m
S35 129,40
127,75
ks
Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
200 -0,5 %
ks
L= 16,30 m
160 -2,7 %
L= 9,17 m
389
160 -1,8 %
ks
L= 1,18 m
420
S37 129,50
127,85
376
160 -1,5 %
ks
L= 6,47 m
Projekt budowlany
Tytuł rys.
Projekt Zagospodarowania Terenu m.Jabłonkowo gm.Mirosławiec proj. kanalizacja grawitacyjna wraz z dwoma zbiorczymi zbiornikami na ścieki sanitarne
S23 128,50
126,95
160 -1,7 %
ks
L= 3,58 m
Data
16.04.2014
Inwestor
Autor projektu
b10 128,50
127,01
Skala
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
1 : 500
Podpis
Nr rys.
tech Roman Popielarski
UAN/N/7210/325/86
WKP/IS/4025/01
Wykonał
Podpis
mgr inż. Natalia Anna Woźnica
mgr inż. Dariusz Woźnica
Sprawdził
mgr inż. Eleonora Puzo
upr.bud. nr ZAP/0223/PWOS/10
ZAP/IS/2771/01
Podpis
mapa nr 1
Rysunek 1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8 S9 S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S20
S19
S21
S22
Zbiornik nr 1 S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S10
S31
S3
26,76
1,4 %
200×5,9
PVC_T
S32
S7
mgr inż. Eleonora Puzo
upr.bud. nr ZAP/0223/PWOS/10
ZAP/IS/2771/01
Sprawdził
mgr inż. Dariusz Woźnica
mgr inż. Natalia Anna Woźnica
Wykonał
tech.bud. Roman Popielarski
UAN/N/7210/325/86
WKP/IS/4025/01
Autor projektu
Inwestor
Tytuł rys.
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
Profile sieci kanalizacji sanitarnej
dla. m.Jabłonkowo gm.Mirosławiec
Podpis
Podpis
Podpis
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową
zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne dla miejscowości Orle gm. Mirosłaiwec
78- 630 Człopa Szczuczarz 21
Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
1 : 100/1000
19.02.2014
Projekt budowlany
129,48
130,10
131,70
132,00
128,80
129,20
129,20
128,90
129,48
130,10
131,70
132,00
128,80
129,20
129,20
128,90
128,90
Rys nr 2/1
Nr rys.
Skala
Data
Faza
127,88
128,26
1,84
1,60
130,09
130,25
1,75
1,61
126,36
126,40
2,44
2,80
126,48
126,60
128,90
129,00
r.ochronna DN500 dł.4m
r.przewiertna
DN400, dł.6m
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=132,02
istn. wod. ø90 Ro=127,75
r.przewirtna
DN 400, dł. 6m
st. DN 1000
st. DN 1000
st. DN 4000
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=133,13
istn. wod. ø90 Ro=130,50
st. DN 400
st. DN 1000
st. DN 1000
st. DN 400
istn. kabel
wod. energ.
ø90 Ro=127,60
NN ø20 Ro=131,89
st. DN 400
st. DN 400
st. DN 1000
st. DN 1000
st. DN 400
r.przewiertna
DN315, dł.5m
r.przewiert
DN315 dł.5m
86,2°
26,76
0,00
0,5 %
1,9 %
8,42
2,30
126,63
129,00
129,20
128,50
st. DN 400
Zbiornik
st. DN 1000
st. DN 400
st. DN 1000
r.przewiert
DN400, dł. 10m
r.przewiertna
DN 400, dł. 6m
st. DN 1000
istn. wod. ø90 Ro=124,90
r.przewiertna
DN 400, dł. 6m
st. DN 1000
r.przewiertna
DN 400, dł. 7m
st. DN 1000
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=128,83
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=129,00
81,8°
8,42
200×5,9
PVC_T
PVC_T
160×4,7
15,09
0,00
25,83
7,31
2,72
2,27
126,67
129,20
128,50
128,50
r.ochronna DN500 dł.3m
st. DN 1000
r.ochronna DN500 dł.4m
st. DN 400
89,4°
105,50
4,99
2,33
126,77
126,85
128,50
125,30
125,30
125,80
r.ochronna DN500 dł.4m
r.ochronna DN500 dł.4m
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=130,07
st. DN 1000
r.ochronna DN500 dł.4m
st. DN 1000
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=130,06
st. DN 1000
st. DN 1000
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,37
st. DN 1000
st. DN 1000
st. DN 1000
st. DN 1000
st. DN 1000
88,4°
98,19
0,5 %
0,6 %
21,78
7,74
2,43
1,65
126,95
1,55
124,75
125,20
125,80
125,70
125,50
125,50
126,32
127,72
127,68
127,65
127,60
128,40
128,45
128,80
128,80
129,20
129,48
41,7°
83,11
200×5,9
PVC_T
PVC_T
200×5,9
16,30
1,0°
57,28
1,5 %
6,47
123,58
1,72
123,62
123,69
125,70
125,50
125,50
126,32
127,72
127,68
127,65
127,60
128,40
128,45
128,80
128,80
129,20
129,48
129,55
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,89
istn. wod. ø90 Ro=128,28
st. DN 1000
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=136,00
st. DN 1000
st. DN 400
1,2°
52,29
0,5 %
PVC_T
160×4,7
6,91
1,68
2,11
123,75
123,90
124,00
124,82
125,74
125,87
125,96
126,00
126,26
126,29
127,14
126,36
127,20
127,24
127,35
129,55
131,40
131,50
131,70
0,4°
44,55
200×5,9
PVC_T
0,6 %
14,44
11,04
1,95
2,14
1,60
2,13
128,00
127,41
131,40
131,50
131,70
r.przewiertna
DN 400, dł. 4m
1,9°
22,77
200×5,9
PVC_T
1,60
1,50
1,50
1,98
1,81
1,69
1,60
2,16
1,66
2,44
1,96
1,55
129,50
129,90
130,09
st. DN 1000
88,8°
6,47
2,9 %
32,45
0,00
200×5,9
PVC_T
20,15
392,20
4,9 %
PVC_T
200×5,9
28,19
385,29
6,42
2,14
1,90
1,60
1,61
132,10
46,3°
370,85
7,55
18,77
359,81
200×5,9
PVC_T
0,0°
327,36
0,5 %
2,0 %
5,94
13,83
8,87
5,73
18,26
0,0°
307,21
200×5,9
PVC_T
0,3°
279,02
200×5,9
PVC_T
1,1 %
PVC_T
200×5,9
5,31
22,66
0,7°
260,25
200×5,9
PVC_T
0,5 %
1,2°
253,83
0,7 %
5,3°
235,57
1,1 %
3,7 %
3,2°
228,02
200×5,9 1,2 % 200×5,9
PVC_T
PVC_T
15,50
37,6°
3,4°
205,37
200×5,9
PVC_T
40,71
38,1°
14,0°
199,43
0,9 %
2,2°
185,60
1,1 %
34,04
PVC_T
200×5,9
21,42
0,6°
176,74
200×5,9
PVC_T
200×5,9
PVC_T
1,0°
171,00
1,9 %
0,6°
155,50
Średnice, materiał
38,64
150,19
15,38
109,48
Spadek
132,10
r.przewiertna
DN 400. dł. 5m
2,2°
75,44
Odległości [m]
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=136,00
st. DN 400
1:1000
54,02
Zagłębienie dna kanału [m]
130,50
132,30
90,3°
Temat
Długość trasy [m]
132,30
Rzędna terenu istniejącego
1,60
130,79
Rzędna terenu projektowanego
15,38
Rzędna dna kanału
1,51
Poziom porównawczy 121,00 m n.p.m.
0,00
1:100
Profile sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Jabłonkowo
1,8°
82,6°
85,3°
S28
S34
S27
S33
S35
S36
S25
S37
S38
S36
S6
S11
S39
S12
S40
S13
S41
S42
S43
S14
S15
S44
S45
S16
S17
S46
S47
S49
S50
S48
S51
200×5,9
PVC_T
1,2 %
S17
S52
S53
200×5,9
PVC_T
S54
S51
0,5 %
2,1 %
200×5,9
PVC_T
S55
S20
78- 630 Człopa Szczuczarz 21
mgr inż. Eleonora Puzo
upr.bud. nr ZAP/0223/PWOS/10
ZAP/IS/2771/01
Sprawdził
mgr inż. Dariusz Woźnica
mgr inż. Natalia Anna Woźnica
Wykonał
tech.bud. Roman Popielarski
UAN/N/7210/325/86
WKP/IS/4025/01
Autor projektu
Inwestor
Tytuł rys.
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
Profile sieci kanalizacji sanitarnej
dla. m.Jabłonkowo gm.Mirosławiec
Podpis
Podpis
Podpis
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową
zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne dla miejscowości Orle gm. Mirosłaiwec
1 : 100/1000
19.02.2014
Projekt budowlany
125,70
125,60
127,60
126,60
Rys nr 2/2
Nr rys.
Skala
Data
Faza
123,93
124,17
1,43
1,77
124,99
125,03
2,61
1,57
126,60
126,90
126,32
125,70
125,60
127,60
126,60
126,60
126,90
126,32
127,60
127,38
126,97
127,04
r.przewiertna
DN400, dł.6m
st. DN 1000
st. DN 400
st. DN 1000
st. DN 400
st. DN 400
istn. wod. ø90 Ro=125,00
st. DN 1000
st. DN 1000
st. DN 1000
st. DN 400
istn. kan. og.spł. ø300 Rd=126,04
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,20
istn. kan. og.spł. ø300 Rd=125,86
istn. kan. og.spł. ø300 Rd=125,89
st. DN 1000
st. DN 1000
51,6°
Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
11,65
7,71
11,66
125,09
125,13
1,77
1,51
124,82
127,60
127,38
126,93
126,80
istn. kan. og.spł. ø300 Rd=126,00
st. DN 400
st. DN 1000
0,4°
11,65
0,5 %
7,78
32,47
0,00
200×5,9
PVC_T
46,5°
27,15
17,16
1,50
125,22
125,31
125,47
125,54
127,35
127,20
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=128,83
st. DN 1000
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,00
st. DN 400
90,0°
19,44
29,46
2,38
2,07
1,50
1,50
127,35
127,20
126,32
128,20
st. DN 400
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,00
st. DN 1000
90,5°
7,78
13,74
15,69
0,00
160×4,7
PVC_T
125,62
125,68
1,52
126,32
128,20
127,72
127,60
st. DN 1000
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,00
st. DN 400
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,80
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,80
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,90
st. DN 1000
st. DN 400
istn. wod. ø90 Ro=127,83
st. DN 1000
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=130,07
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,80
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,80
st. DN 400
st. DN 1000
79,1°
121,40
5,0 %
1,73
124,82
126,03
2,17
127,72
127,60
127,68
129,00
127,65
129,00
127,60
129,10
128,40
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=132,40
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=132,40
st. DN 400
80,1°
88,93
160×4,7
PVC_T
1,50
125,74
126,10
1,50
127,68
129,00
127,65
129,00
127,60
129,10
128,40
129,20
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=132,40
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=132,40
st. DN 1000
st. DN 400
st. DN 1000
3,2°
71,77
1,8 %
12,87
24,29
42,31
160×4,7
PVC_T
91,5°
28,57
5,1 %
1,98
125,87
127,20
1,80
1,81
125,96
127,45
1,55
1,69
126,00
127,47
1,63
1,60
126,70
129,20
128,45
129,00
r.przewiertna
DN315, dł.5m
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,89
st. DN 400
st. DN 1000
st. DN 400
st. DN 1000
istn. wod. ø90 Ro=128,00
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=131,91
88,2°
12,87
160×4,7
PVC_T
20,33
0,00
4,2 %
90,0°
24,29
160×4,7
PVC_T
26,10
0,00
6,5 %
94,2°
20,33
160×4,7
PVC_T
30,79
0,00
2,3 %
92,8°
26,10
22,53
0,00
160×4,7
PVC_T
91,2°
30,79
27,54
0,00
3,5 %
1,70
127,50
1,70
128,45
129,00
129,55
129,20
129,60
129,50
r.przewiertna
DN315, dł. 5m
st. DN 1000
istn. wod. ø90 Ro=128,00
st. DN 400
st. DN 400
93,2°
22,53
16,75
0,00
160×4,7
PVC_T
126,88
127,47
1,53
129,55
129,20
129,60
129,50
129,20
129,60
129,40
128,90
istn. wod. ø90 Ro=128,00
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=132,16
st. DN 1000
90,0°
27,54
1,5 %
0,00
19,66
1,57
127,41
127,70
1,50
2,14
127,65
1,95
127,85
1,65
129,20
129,60
129,40
128,90
129,60
r.przewiertna
DN400 dł.5m
90,8°
16,75
0,00
9,17
127,54
1,66
127,65
127,75
1,65
1,95
127,30
129,60
st. DN 400
87,3°
19,66
200×5,9
PVC_T
0,00
0,5 %
2,7 %
22,48
9,17
160×4,7
PVC_T
PVC_T
160×4,7
2,7 %
1,5 %
6,75
21,58
0,00
200×5,9
PVC_T
91,1°
29,23
3,7 %
1,60
127,88
1,72
128,90
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=132,16
istn. wod. ø90 Ro=128,00
st. DN 1000
92,9°
6,75
Średnice, materiał
PVC_T
160×4,7
22,13
0,00
Spadek
128,90
129,80
89,5°
21,58
Odległości [m]
0,00
Zagłębienie osi rurociągu
127,30
129,80
Rzędna terenu istniejącego
1,60
128,12
Rzędna terenu projektowanego
22,13
Rzędna osi rurociągu [m]
1,68
Poziom porównawczy 121,00 m n.p.m.
0,00
0,0°
Temat
Długość trasy [m]
0,00
Profile sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Jabłonkowo
92,9°
28,7°
b1
S1
s1
b2
s1
b3
s3
b4
s2
s2
b5
s3
S32
b6
s4
S33
b7
s5
S34
b8
S35
b9
S37
b10
S23
b11
S38
b12
S39
b13
s6
S40
b14
S41
b15
S42
s7
b16 S43
s8
b17
s9
S44
b18 S45
s11
b19
S46
b20
S49
b21
S50
b22
S52
0,00
1,3 %
1,84 200×5,92,2 %
PVC_T
PVC_T
200×5,9
1,84
5,54
5,49
5,63
b23
S55
78- 630 Człopa Szczuczarz 21
1,43
mgr inż. Dariusz Woźnica
mgr inż. Eleonora Puzo
upr.bud. nr ZAP/0223/PWOS/10
ZAP/IS/2771/01
Sprawdził
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
Profile przyłączy kanalizacji sanitarnej
dla. m.Jabłonkowo gm.Mirosławiec
mgr inż. Natalia Anna Woźnica
Wykonał
tech.bud. Roman Popielarski
UAN/N/7210/325/86
WKP/IS/4025/01
Autor projektu
Inwestor
Tytuł rys.
Podpis
Podpis
Podpis
1 : 100/500
19.02.2014
Projekt budowlany
125,60
125,60
126,90
127,00
127,38
127,60
126,93
127,20
127,20
Rys nr 2/3
Nr rys.
Skala
Data
Faza
124,17
124,21
125,13
125,20
125,81
126,00
125,47
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową
zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne dla miejscowości Orle gm. Mirosłaiwec
1,39
1,77
1,80
1,57
1,60
1,50
125,50
125,68
125,60
125,60
126,90
127,00
127,38
127,60
126,97
127,20
127,20
127,30
128,20
st. DN 400
st. DN 1000
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=126,00
st. DN 400
istn. kan. og.spł. ø300 Rd=125,89
st. DN 1000
st. DN 1000
st. DN 400
st. DN 400
79,0°
5,54
0,00
3,4 %
0,5 %
1,70
1,52
127,30
128,20
128,20
128,20
77,6°
5,49
PVC_T
200×5,9
PVC_T
200×5,9
3,55
125,70
126,03
128,20
128,20
st. DN 1000
st. DN 400
86,2°
0,00
5,63
0,00
0,5 %
1,60
2,17
126,53
127,60
128,20
72,2°
3,55
PVC_T
200×5,9
5,13
126,60
1,67
127,60
128,20
88,0°
0,00
160×4,7
PVC_T
9,8 %
1,60
126,10
126,60
st. DN 400
istn. wod. ø90 Ro=126,60
st. DN 400
14,1°
Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
s10
2,39
8,63
PVC_T
160×4,7
5,8 %
2,9 %
1,50
1,60
128,20
128,20
129,00
st. DN 400
87,2°
7,52
160×4,7
PVC_T
PVC_T
160×4,7
2,2 %
2,39
1,7 %
5,33
128,20
128,20
129,00
129,00
129,00
129,00
129,00
st. DN 400
istn. wod. ø90 Ro=127,83
st. DN 400
88,1°
0,00
160×4,7
PVC_T
126,72
126,77
1,43
1,48
127,20
127,30
128,17
1,80
1,70
128,20
0,83
129,00
129,00
129,00
st. DN 400
0,0°
16,37
2,41
2,41
0,80
127,45
129,00
129,00
129,10
89,4°
7,74
0,00
5,97
1,64
1,55
127,58
129,00
129,10
74,6°
7,60
PVC_T
1,64 160×4,71,8 %
4,35
1,42
127,60
127,47
129,10
129,10
76,7°
0,00
3,0 %
4,54
1,40
1,63
127,53
st. DN 400
st. DN 400
st. DN 400
st. DN 400
60,3°
8,89
PVC_T
160×4,7
0,4 %
1,57
129,20
129,10
129,10
129,20
129,10
129,10
129,00
129,00
129,20
84,5°
4,54
PVC_T
160×4,7
2,1 %
1,7 %
8,42
2,60
127,50
127,68
129,00
129,00
129,20
129,20
129,20
st. DN 400
st. DN 400
st. DN 400
81,1°
0,00
2,60
160×4,7
PVC_T
PVC_T
160×4,7
1,70
127,70
1,42
1,40
1,55
127,47
127,70
128,50
128,50
129,50
129,50
128,50
128,50
129,50
129,50
129,40
80,9°
0,00
9,98
PVC_T
1,55 160×4,71,3 %
127,50
1,53
1,50
127,75
1,50
1,45
126,95
1,55
1,64
3,10
127,01
127,85
1,49
1,65127,92
129,40
88,4°
0,00
PVC_T
1,5 %
1,7 %
3,58
1,58
127,75
129,40
129,40
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=129,00
st. DN 1000
st. DN 400
86,1°
1,64 160×4,72,0 %
3,10
PVC_T
160×4,7
PVC_T
160×4,7
1,18
1,65
127,80
129,60
129,60
129,60
129,60
129,60
129,60
88,2°
0,00
0,00
3,58
0,00
160×4,7
1,60
127,88
127,95
st. DN 1000
st. DN 400
90,1°
1,18 PVC_T 1,8 %
1,6 %
2,86
1,72
128,00
1,65
129,80
130,00
129,80
130,00
88,7°
0,00
2,86
PVC_T
160×4,7
4,13
1,60
128,12
128,30
129,90
129,90
st. DN 1000
st. DN 400
79,9°
0,00
1,7 %
2,41
8,70
6,54
2,1 %
2,1 %
1,68
1,70
128,40
1,50
130,10
130,10
130,10
130,10
89,8°
PVC_T
160×4,7
PVC_T
160×4,7
200×5,9
PVC_T
2,41
4,49
128,26
1,84
128,30
st. DN 400
istn. kan. og.spł. ø300 Rd=128,75
istn. kan. og.spł. ø300 Rd=128,75
proj. kan. og.spł. ø300 Rd=128,90
st. DN 400
proj. kan. og.spł. ø300 Rd=128,90
46,9°
0,00
200×5,9
PVC_T
13,18
200×5,9
PVC_T
0,5 %
2,2 %
7,51
4,49
1,5 %
PVC_T
200×5,9
13,46
0,00
160×4,7
PVC_T
1,80
130,10
130,10
130,10
130,10
130,10
130,10
130,10
130,10
st. DN 400
DN1000
65,7°
26,97
1,7 %
19,47
128,50
128,60
1,50
1,60
128,50
1,60
128,60
1,50
130,10
130,10
130,10
130,10
132,30
132,30
132,30
132,30
st. DN 400
83,8°
6,01
6,01
5,57
128,30
128,40
130,82
1,80
1,70
130,85
1,48
132,30
132,30
DN1000
1:500
0,00
1,6 %
1,8 %
1,45
130,79
132,30
86,5°
5,57
PVC_T
160×4,7
160×4,7
PVC_T
0,00
6,42
1,75
1,51
132,30
85,3°
6,42
0,00
200×5,9
PVC_T
PVC_T
0,5 %
1,75 160×4,71,7 %
6,13
130,82
Zagłębienie dna kanału [m]
1,48
132,30
Rzędna terenu istniejącego
132,30
89,3°
0,00
Odległości [m]
5,38
130,90
Rzędna terenu projektowanego
11,51
Średnice, materiał
1,5 %
Rzędna dna kanału
1,40
Poziom porównawczy 121,00 m n.p.m.
5,38
Spadek
PVC_T
160×4,7
0,4°
Temat
Długość trasy [m]
0,00
1:100
Profile przyłączy kanalizacji sanitarnej dla m. Jabłonkowo
5,9°
70,7°
77,4°
1,1°
126,77
124,21
Download