CUgr1

advertisement
COMMERCIAL UNION
Ubezpieczenia na Życie
Leszek Woliński
Licencja PUNU nr 181670/99
ul. Łódzka 5, 44-164 Gliwice
tel. (0-32) 234-26-99
tel. kom. 0-602-648-060
e-mail:
Wolinski[email protected]
Juliusz Jarmuszewski
Licencja PUNU nr 717/96
ul. Literatów 57/9, 44-113 Gliwice
tel. (0-32) 234-02-01
tel. kom. 0-501-789-811
e-mail:
Jarmuszewski[email protected]
od 25.05.2008
Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym OPIEKUN firmy Commercial Union
dla pracowników Politechniki Śląskiej
Zakres wiekowy
Wariant ubezpieczenia
Zdarzenie
Śmierć uczestnika
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
Niezdolność do pracy wskutek NW
Poważne zachorowania:
Zawał serca, zabiegi chirurgiczne na naczyniach
wieńcowych, udar mózgu, nowotwór złośliwy,
niewydolność nerek, przeszczep narządów, rozległe
oparzenia, operacja aorty, śpiączka, utrata wzroku, utrata
mowy
Śmierć małżonka
Śmierć dziecka
Śmierć rodziców i teściów
Urodzenie się dziecka
Koszty leczenia szpitalnego
Miesięczna składka
Poniżej 45 roku życia
Powyżej 45 roku życia
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
20 000 zł
45 000 zł
do 20 000 zł
1% uszczerbku – 200 zł
20 000 zł
35 000 zł
70 000 zł
do 30 000 zł
1% uszczerbku – 300 zł
35 000 zł
6 000 zł
9 000 zł
3 000 zł
6 000 zł
10 000 zł
1 500 zł
1 000 zł
900 zł
1 – 30 dni: 50 zł
31 – 60 dni: 40 zł
61 – 90 dni: 30 zł
9 000 zł
1 500 zł
1 000 zł
1 – 30 dni: 50 zł
31 – 60 dni: 40 zł
61 – 90 dni: 30 zł
4 000 zł
1 200 zł
800 zł
1 – 30 dni: 50 zł
31 – 60 dni: 40 zł
61 – 90 dni: 30 zł
8 000 zł
1 200 zł
1 – 30 dni: 50 zł
31 – 60 dni: 40 zł
61 – 90 dni: 30 zł
38,00 zł
38,80 zł
51,45 zł
59,30 zł
11 000 zł
15 000 zł
21 000 zł
30 000 zł
do 16 000 zł
do 20 000 zł
1% uszczerbku – 160 zł 1% uszczerbku – 200 zł
-
Download