Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul

advertisement
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520
Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł
REGON: 830337895
NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24
Adres e-mail: [email protected]
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników
chemicznych
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KZM-29-08
Zmianie ulega przedmiot zamówienia, tj:
1) w opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania A w pozycji 6 jest:
I
Nazwa
Jednostka
miary
Ilość
II
III
IV
kg
50
Nazwa
Jednostka
miary
Ilość
II
III
IV
g
50
Nazwa
Jednostka
miary
Ilość
II
III
IV
Odczynniki chemiczne
6.
Amonu żelaza(II) siarczan 6 hydrat FeSO4(NH4)2SO4 x 6H2O
powinno być:
I
Odczynniki chemiczne
6.
Amonu żelaza(II) siarczan 6 hydrat FeSO4(NH4)2SO4 x 6H2O
2) w opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania A w pozycji 22 jest:
I
Odczynniki chemiczne
22.
Potasu sodu winian 4hydrat C4H10OKNa x 4H2O
kg
250
Nazwa
Jednostka
miary
Ilość
II
III
IV
g
250
powinno być:
I
Odczynniki chemiczne
22.
Potasu sodu winian 4hydrat C4H10OKNa x 4H2O
Tarnobrzeg, dn: 11 grudnia 2008 r.
Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu
............................................................
(podpis Kierownika zamawiającego)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards