Temat: Modelowanie i animacja w Blenderze Zadanie

advertisement
Instrukcja
Animacja komputerowa
laboratoryjna
1
Temat: Modelowanie i animacja w Blenderze
Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno
Zadanie
Źródło obrazów: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_S%C5%82oneczny
Utwórz animację układu słonecznego (można uwzględnić jedynie Słońce oraz planety). Animacja
powinna być ciągła, tak aby możliwe było odtwarzanie jej w sposób zapętlony.
Download